Nyheder

Hvornår er et dødsbo skattefritaget?

Reglerne for dødsbobeskatning er ikke ukomplicerede. Skal man vurdere om et dødsbo er skattepligtigt eller ej, kan det blandt andet have betydning, om dødsboet behandles som et offentligt eller privat skifte. Læs med her og bliv klogere på reglerne for skattefritagelse i et dødsbo.

Dødsboskatteloven (DBSL) § 6 regulerer og angiver, hvornår et dødsbo er skattefritaget. Bestemmelsen foreskriver, at man måler på dødsboets bruttoaktiver og nettoformue pr. skæringsdag i boopgørelsen. Begge dele skal være under samme beløbsgrænse, nemlig 3.033.700 kr.

Når måletidspunktet er skæringsdagen i boopgørelsen, er det underordnet, hvad der sker fra et nyt år starter, f.eks. 1. januar, og indtil dødsfaldstidspunktet og igen fra dødsfaldstidspunktet indtil skæringsdagen i boopgørelsen. Disse dispositioner påvirker ikke de tal, der indgår i målingen af, om et dødsbo er skattepligtigt eller ej.

Da målingen af skattepligten er koblet sammen med en beløbsgrænse, er målingen også objektiv. Det har derfor ingen betydning, hvorfor man laver forskellige dispositioner i dødsboet eller umiddelbart inden det bliver til et dødsbo for at påvirke de økonomiske rammer.

Pådrager dødsboet sig yderligere forpligtelser, der skal betales, vil man typisk løbende betale disse regninger. En betalt regning medfører den konsekvens, at såvel bruttoformuen som nettoformuen formindskes i dødsboet.

Overordnet set kan et dødsbo skiftes som et offentligt skiftet dødsbo eller et privat skiftet dødsbo.

Er der tale om et offentligt skiftet dødsbo, vil boet bestyres af en autoriseret bobehandler. Den omkostning som det udløser til den autoriserede bobehandler, vil for langt de fleste dødsboers vedkommende først blive betalt, når boet sluttes endeligt. Dette betyder også, at der pr. skæringsdag i boopgørelsen ofte afsættes en forpligtelse i form af honorar til bobestyreren. Forpligtelsen er imidlertid ikke betalt endnu, hvorfor den likviditet der skal bruges hertil, fortsat er i dødsboet. Den pågældende likviditet medfører, at boets bruttoaktiver herved er større, end hvis regningen var betalt.

Ved offentligt skiftede boer er der naturligvis mulighed for at begære et acontohonorar til bobestyreren. Sker dette vil honoraret blive betalt som en løbende omkostning og reducere både bruttoværdien af aktiverne og boets nettoværdi. For at få skifteretten ”med på” at godkende et acontohonorar fordrer det imidlertid en vis kompleksitet i dødsboet. Det er derfor ikke bare noget, man sådan lige får.

Er dødsboet et privat skiftet dødsbo, vil det ofte være arvingernes selv, der disponerer. Har de haft brug for professionel assistance, vil det ofte udløse en honorarnota fra den professionelle. Denne honorarnota betales naturligvis blot som alle mulige andre regninger. Hvis den professionelle assistance f.eks. er en advokat, vil der jo blot komme en advokatregning, der skal betales løbende i boperioden. Betalingen af advokatregningen vil reducere både boets bruttoaktiver og nettoværdi.

Sat på spidsen kan der derfor være en forskel på, om et dødsbo er undergivet offentligt eller privat skifte, når man skal vurdere, om dødsboet er skattefritaget eller ej. I det omfang bruttoaktivernes værdi er lige omkring grænsen for, hvornår dødsboet er skattepligtigt, bør man derfor overveje, om boet ikke skal skiftes privat frem for at være et offentligt skiftet dødsbo. Gennem det private skifte, er man også sikker på, at man får nedbragt boets bruttoaktiver og nettoværdi mest muligt for at sikre, at dødsboet er skattefritaget. En lille forskel kan gøre en stor forskel, hvis den udskudte skat er væsentlig.

Kontakt DAHL

Har du brug for sparring eller spørgsmål til dødsbobeskatning, er du altid velkommen til at kontakte DAHLs Private Client-team. Vores eksperter har indgående viden og mange års erfaring i at yde rådgivning på området.

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne