Nyheder

Udnyt fordelene i det fleksible arbejdsmarked – og undgå faldgruberne

Arbejdsmarkedet er under forandring, og både arbejdstagere og arbejdsgivere efterspørger større frihed og mere fleksibilitet. Som arbejdsgiver kan det især være fristende at gøre brug af den voksende andel af selvstændige konsulenter eller udnytte muligheden for at ansætte medarbejdere på tidsbegrænsede kontrakter. Arbejdsmarkedets udvikling kan uden tvivl være med til at styrke din virksomhed – så længe du sørger for at styre uden om faldgruberne.

Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende

Det danske arbejdsmarked er hovedsageligt indrettet efter den klassiske sondring mellem lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende. Hvis I som virksomhed vælger at ansætte en lønmodtager, er vedkommende omfattet af en lang række ansættelsesretlige love, der ikke kan fraviges til ugunst for lønmodtageren. Lønmodtageren kan også være underlagt bestemmelserne i funktionærloven eller være omfattet af reglerne i en overenskomst. Lader I som virksomhed i stedet arbejdet udføre af en selvstændigt erhvervsdrivende, kan I frit aftale vilkårene for samarbejdet, da vedkommende vil falde uden for både den ansættelsesretlige lovgivning og en eventuel overenskomst. Det kan derfor både være en forretningsmæssig og en økonomisk fordel at anvende selvstændige, men det er vigtigt at sikre, at vedkommende rent faktisk er selvstændigt erhvervsdrivende og ikke en ”lønmodtager i forklædning”.

Sondringen synes umiddelbart relativt simpel, men i praksis er det langt fra altid nemt at vurdere, om der er tale om en lønmodtager eller en selvstændigt erhvervsdrivende. Der fortages i den forbindelse en konkret vurdering af de faktiske forhold. Læs med her og få en uddybning af denne afgrænsning.

Konsulentydelser

Ved at anvende konsulenter eller andre typer af freelancere, kan din virksomhed drage nytte af en højt specialiseret, fagligt enestående og dedikeret arbejdskraft. Denne type arbejdskraft er især attraktiv i forbindelse med et konkret projekt eller en bestemt arbejdsopgave, hvor den helt rigtige konsulent kan bidrage med nye øjne på sagen og et unikt kendskab til området. Det kan også være, at din virksomhed kunne bruge nogle andre kompetencer til at udnytte en vækstperiode bedst muligt eller få virksomheden igennem en krise.

Der er således adskillige fordele ved at anvende konsulenter eller lignende freelancere, og jeres virksomhed har mange forskellige muligheder for at finde den helt rigtige til arbejdet. Som virksomhed kan I på egen hånd kontakte en konsulent, men I kan også anvende et konsulentbureau eller ”booke” en konsulent gennem en digital platform. Uanset hvordan I finder frem til lige netop den konsulent, som I ønsker at indgå et samarbejde med, er det først og fremmest nødvendigt at have styr på formaliteterne.

Hvis I som virksomhed vil undgå, at konsulenten anses for reelt at være lønmodtager, skal det klart fremgå af vilkårene i samarbejdsaftalen, at konsulenten er selvstændigt erhvervsdrivende. Dette kan I gøre ved at sikre jer, at ingen eller så få som muligt af de oplistede punkter herunder kendetegner samarbejdet.

 • Virksomheden har før brugt samme konsulent
 • Virksomheden kan give anvisninger om udførelsen
 • Konsulenten rapporterer tilbage til virksomheden
 • Virksomheden kontrollerer konsulentens arbejde
 • Konsulenten skal udføre arbejdet personligt
 • Det er aftalt, at arbejdet leveres løbende
 • Konsulenten har en række personalegoder
 • Der er tale om en længerevarende konsulentydelse
 • Konsulenten har et opsigelsesvarsel
 • Konsulenten arbejder fra virksomhedens kontor
 • Konsulenten har faste arbejdstider
 • Konsulenten udfører ikke arbejde for andre
 • Konsulenten er ikke momsregistreret
 • Konsulenten er en tidligere ansat hos virksomheden

I forlængelse heraf er det naturligvis afgørende, at vilkårene i samarbejdsaftalen også efterleves og begge parter indretter sig i overensstemmelse hermed.   

Tidsbegrænsede ansættelser

Hvis I som virksomhed vælger at ansætte en lønmodtager, kan I ansætte vedkommende på en tidsbegrænset ansættelseskontrakt. I Danmark er størstedelen fortsat ansat i en klassisk ubegrænset fuldtidsstilling, men mange virksomheder oplever, at behovet for arbejdskraft er skiftende. Hvis jeres virksomhed ønsker at være mere omstillingsparat og fleksibel, kan tidsbegrænsede ansættelseskontrakter derfor være en god løsning. På den måde kan virksomheden – for eksempel i en periode med spidsbelastning – ansætte ekstra arbejdskraft uden efterfølgende at være underlagt de almindelige regler i forbindelse med opsigelser, som beskytter de fastansatte.

En af de typiske faldgruber er, at virksomheden ønsker at beholde den ansatte uden at give kald på fleksibiliteten, hvorfor de tilbyder at forlænge den tidsbegrænsede ansættelse. Der er som sådan ikke noget i vejen med at anvende tidsbegrænsede kontrakter – og heller ikke med at forlænge dem op til et par gange i træk. Det er dog et krav, at I har saglige og objektive grunde til at forlænge en tidsbegrænset ansættelse. I modsat fald vil forlængelsen blive anses som misbrug, hvilket betyder, at den pågældende anses som fastansat. Dette kan blive en dyr fornøjelse, da fastansættelse kan berettige vedkommende til et opsigelsesvarsel, en saglig opsigelsesgrund og anciennitet beregnet fra startdatoen for den første tidsbegrænsede ansættelse.

Det er altid en god tommelfingerregel at spørge sig selv, om baggrunden for forlængelsen angår noget, som virksomheden selv har indflydelse på eller kunne have forudset. Er dette ikke tilfældet, er der større sandsynlighed for, at der er tale om objektive grunde. Måske skyldes forlængelsen uforudset graviditet, barsel, sygdom eller lign. eller måske har det simpelthen ikke været muligt at løse en bestemt arbejdsopgave af midlertidig karakter inden for tidsrammen. Det kan også være objektivt at forlænge akkordansættelser, som ofte er anvendt i bygge- og anlægssektoren eller forlænge en sæsonarbejder, hvis sæsonen er blevet længere end forventet.

Kontakt DAHL hvis du og din virksomhed har brug for sparring

Hvis I oplever ansættelsesretlige udfordringer i forbindelse med brugen af konsulenter eller andre typer alternativ arbejdskraft eller ønsker sparring om øvrige ansættelsesretlige problemstillinger, kan I altid rette henvendelse til vores afdeling for ansættelsesret.

Hos DAHL har vi et team af specialister med mange års erfaring inden for det ansættelsesretlige område. Vi står klar til at yde juridisk rådgivning og bistand i forbindelse med arbejds- og ansættelsesret.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne