Nyheder

Byggeri: Prisstigninger og materialemangel

Der opleves for tiden voldsomme prisstigninger på byggematerialer. Samtidig er det i visse tilfælde umuligt at fremskaffe de nødvendige materialer. Men hvem af byggeriets parter bærer risikoen for prisstigninger? Og hvem bærer ansvaret for forsinkelse i tilfælde af materialemangel? Bliv klogere her.

Hvem der bærer risikoen, afhænger af, hvilket aftalegrundlag man har indgået aftalen på baggrund af.

I det følgende vil retsstillingen blive beskrevet, i de tilfælde hvor parterne har benyttet standardaftalerne i AB systemet, herunder AB92, AB-forbruger, AB18, ABT18 og AB Forenklet, samt i de tilfælde hvor parterne ikke har aftalt noget herom.

Prisstigninger

Er der aftalt AB18/ABT18, fastsætter §35/§33 kravene for, hvornår entreprenøren kan kræve godtgørelse af bygherren i tilfælde af ekstraordinære prisstigninger på materialer til brug for entreprisen. Det samme gælder for AB Forenklet, som henviser til bestemmelserne i AB18/ABT18.

Kravene er,

  • at prisstigningen er indtrådt efter tilbudsdagen og inden indeksregulering er trådt i kraft
  • at der er tale om en generelt forekommende prisstigning
  • at prisstigningen kan dokumenteres
  • at det samlede reguleringsbeløb skal udgøre mindst 0,5% af entreprisesummen, samt
  • at godtgørelse kun omfatter den prisstigning, der overstiger 10% af prisen på det pågældende materiale eller brændstof på tilbudsdagen med tillæg af 0,5 procentpoint for hver hele måned der går fra tilbudsdagen og indtil materialeindkøb

Det bemærkes, at alle ovenstående betingelser skal være opfyldt for, at entreprenøren kan kræve godtgørelsen af bygherren.

I tilfælde af at der er aftalt AB92, ABT93 eller AB-Forbruger, er det som udgangspunkt ikke muligt for entreprenøren at kræve, at bygherren godtgør ekstraordinære prisstigninger på materiale.

Dette undtages dog, såfremt det er aftalt, at Dansk Byggeris Standardforbehold af maj 2008 skal være gældende, idet disse henviser til tid- og priscirkulæret fra 1991. Tid- og priscirkulæret § 9 ligger til grund for ovenstående bestemmelser i AB18/ABT18, og der gælder de samme krav, før entreprenøren er berettiget til godtgørelse fra bygherren.

I tilfælde af at der ikke er indgået aftale i henhold til AB-systemet - og der i øvrigt ikke er aftalt noget om prisstigninger - vil spørgsmålet om, hvorvidt entreprenøren kan regulere for prisstigninger afhænge af, om der er givet en fast pris eller om arbejdet udføres i regning.

Hvis der er givet en fast pris, vil prisstigninger være entreprenørens risiko, men hvis arbejdet udføres i regning, vil entreprenøren kunne overvælte prisstigninger på bygherren.

Materialemangel

Entreprenøren er ansvarlig for materialemangel, medmindre det ikke er muligt at fremskaffe materialerne fra andre leverandører. Det er altså som udgangspunkt entreprenørens risiko, hvis der måtte indtræde forsinkelse med byggemateriale.

Dette undtages dog af force majeure jf. AB 18 §39, stk. 1, litra c og AB 92 §24, stk. 1, nr. 3., hvorved det er muligt, at materialemanglen, efter en konkret vurdering, kan betragtes som en force majeure begivenhed, der giver entreprenøren ret til tidsfristforlængelse.

Har parterne ikke har aftalt noget, gælder der almindelige obligationsretlige principper om force majeure, som ligeledes efter en konkret vurdering kan give entreprenøren ret til tidsfristforlængelse.

Konklusion

Det er vigtigt i forbindelse med kontraktindgåelsen at gøre sig klart, hvilken risiko der løbes i det nuværende marked med pres på levering af byggematerialer og stigninger i materialepriserne, samt hvilken konsekvens de forskellige scenarier kan medføre for tid og økonomi for entreprisen.

Kontakt DAHL

Vil du vide mere, eller har du spørgsmål til mulighederne for at afdække risiko i forbindelse med indgåelsen af entreprisekontrakter, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister i entrepriseret. De har mange års erfaring med at rådgive på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne