Nyheder

Man kan ikke købe sig fra ansvaret

Det kan få store konsekvenser at alliere sig med såkaldte konkursryttere, der mod betaling overtager selskaber på randen af konkurs. Fidusen er, at de oprindelige ejere bliver frigjort for deres ledelsesansvar (f.eks. konkurskarantæne). Men det blev ikke udfaldet i en principiel sag ved Vestre Landsret, hvor virksomhedsejeren blev idømt tre års konkurskarantæne. Få indblik i sagen.

På det seneste har der været en del omtale i medierne af en række sager, hvor såkaldte konkursryttere – mod betaling - overtager selskaber, der er på vej mod konkurs, med det formål at få de oprindelige ejere af selskaberne frigjort for deres ledelsesansvar (f.eks. konkurskarantæne) og andre kedelige konsekvenser af, at selskabet ender i skifteretten.

Advokaterne Dan B. Larsen og Tue Lesbo fra DAHL har for nylig vundet en principiel sag ved Vestre Landsret, hvor ejeren af en virksomhed blev idømt tre års konkurskarantæne, selvom han havde overdraget sit nødlidende selskab til en kendt ”afviklingsekspert”.

Sagen vedrørte en person (A), der var ejer af et selskab, S ApS, som han havde drevet i årevis. S ApS blev taget under tvangsopløsning og senere under konkursbehandling.

Kurator kunne blandt andet konstatere, at S ApS havde købt ydelser ved en leverandør for knap kr. 1 million på kredit uden at betale. Derudover havde S ApS solgt et datterselskab til A.

Kurator kunne også se, at S ApS havde et tilgodehavende på cirka kr. 700.000 hos det solgte datterselskab. Dette tilgodehavende kunne ikke inddrives blandt andet på grund af manglende bogføring for S ApS.

Det viste sig også, at A havde ”solgt” S ApS umiddelbart inden, at selskabet og A personligt blev stævnet for betaling af den føromtalte milliongæld. ”Salget” kom i stand – påstod A - efter en henvendelse via Facebook fra ”to damer”, han ikke kendte i forvejen. Og til en tredjemand overdrog han alt S ApS’ regnskabsmateriale på en p-plads et sted på Sjælland.

Der blev også udarbejdet papirer i forbindelse med overdragelsen, der viste sig ikke at være til ”de to damer” fra Facebook, men til et engelsk selskab, KR Ltd., der er ejet af en dansker. En dansker, der har været meget omtalt i medierne i forbindelse med disse typer af sager. KR Ltd. påtog sig – i teorien i hvert fald - at afvikle S ApS mod betaling af 25.000 kr. ”Salget” var dermed forbundet med en negativ købesum.

KR Ltd. forsøgte herefter at registrere en ny direktør for S ApS. Dette lykkedes imidlertid ikke, hvorfor S ApS blev sendt til tvangsopløsning og senere konkurs. Ved behandlingen af konkursboet eftersøgte kurator forgæves S ApS’ bogholderi.

På baggrund af handlingsforløbet indstillede kurator blandt andet til, at A skulle idømmes konkurskarantæne i tre år.

I første omgang blev A frifundet for konkurskarantæne ved skifteretten. Kurator kærede derfor kendelsen til Vestre Landsret.

Vestre Landsret var enig med kurator og nåede frem til, at KR Ltd. har som forretningskoncept at lade overtagne selskaber gå konkurs på en måde, så kuratorer blandt andet ikke får adgang til oplysninger om selskabernes økonomiske forhold – præcis som i denne sag.

Vestre Landsret nåede også frem til, at A’s forklaring om ikke at kende til forretningskonceptet måtte tilsidesættes som utroværdig. På den baggrund gav Vestre Landsret kurator medhold i, at A havde udvist groft uforsvarlig forretningsførelse i et sådant omfang, at det gør ham uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed. Derfor blev A pålagt konkurskarantæne i tre år.

Med denne afgørelse har Vestre Landsret således statueret, at en ejer af en virksomhed ikke bare kan overdrage sin nødlidende virksomhed og så regne med at slippe for ansvaret. Det er med andre ord ikke muligt at købe sig fra sit ansvar ved at betale 25.000 kr. til konkursryttere.

Har du spørgsmål?

Konkursbehandling kræver stærke kompetencer og professionel håndtering. Hos DAHL har vi stor erfaring med at håndtere alle typer af konkursboer, og vi har fokus på at sikre effektiv konkursbehandling. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til sagen eller har brug for rådgivning.

Hvad gør du, hvis din kunde går konkurs?

Vores specialister har udarbejdet en overordnet og lettilgængelig håndbog til brug for medarbejdere i virksomheders økonomifunktioner og andre relevante faggrupper. Du får en overordnet beskrivelse af de grundlæggende rammer for en konkurs og de begreber, man møder i den sammenhæng. Du finder også en beskrivelse af nogle temaer, som ofte hurtigt melder sig, når man kommer ud for, at ens kunde eller ens samarbejdspartner går konkurs.

Download e-bogen "Hvad gør jeg, hvis min kunde går konkurs?"

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne