Nyheder

Udskydelse af frist for indlevering af årsrapporter

Som følge af COVID-19 situationen har Folketinget valgt at udskyde fristerne i årsregnskabsloven for indlevering af årsrapporter og fravigelse af visse vedtægtsbestemmelser i denne forbindelse.

Det følger af årsregnskabsloven, at selskaber skal indsende årsrapporten til Erhvervsstyrelsen senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning for ikke-noterede selskaber og andre erhvervsdrivende virksomheder, og senest fire måneder efter regnskabsårets afslutning for noterede selskaber.

Da mange danske virksomheder imidlertid i disse måneder har travlt med at få de sidste tal og punktummer sat i årsrapporterne for kalenderåret 2020, som de inden 31. maj 2021 skal indsende til Erhvervsstyrelsen, har Folketinget valgt at udskyde fristerne for indberetningen af årsrapporterne. Dette skyldes bl.a. også, at der samtidig venter en slutafregning for coronakompensationsordningerne lige om hjørnet.

Folketinget har derfor den 11. maj 2021 vedtaget lovforslag nr. 225, som giver Erhvervsministeren bemyndigelse til at udskyde fristerne. Erhvervsministeriet har samtidig sendt en bekendtgørelse om udskydelse af fristerne i høring.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft snarest og indeholder en forlængelse af fristen for indlevering af årsrapporter for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B og C, som afslutter deres regnskabsår den 31. december 2020. Fristforlængelsen gælder med en måned, således at regnskabet i stedet skal være indleveret til Erhvervsstyrelsen senest den 30. juni 2021.

Bekendtgørelsen indeholder i øvrigt en generel hjemmel til fravigelse af eventuelle vedtægtsmæssige bestemmelser i relation til tidspunktet for afviklingen af generalforsamlingen, som måtte have betydning for udskydelse af indsendelsen af årsrapporten.

Selvom selskabets vedtægter fastslår, at generalforsamlingen senest skal afholdes i maj måned, kan dette altså uden videre fraviges.

Kravet om at årsrapporten skal indsendes til Erhvervsstyrelsen uden ugrundet ophold, efter at denne er godkendt på generalforsamlingen, gælder i øvrigt fortsat.

Virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og D, som har regnskabsår der afsluttes den 31. december 2020 og som har væsentlige aktiviteter i udlandet, får i øvrigt forlænget fristen til indlevering af årsrapporten til den 31. august 2021. Dette gælder dog kun, hvis det må anses for umuligt eller forholdsvist vanskeligt for virksomheden at overholde fristen for indsendelse af årsrapporten i årsregnskabsloven som en direkte eller indirekte konsekvens af COVID-19.

Det er dog et krav, hvis en virksomhed ønsker at benytte sig at fristforlængelsen til den 31. august 2021, at virksomheden senest den 30. maj 2021 har meddelt Erhvervsstyrelsen, at man ønsker at udnytte denne fristforlængelse. Meddelelsen skal i øvrigt være vedlagt en erklæring fra selskabets ledelse om, at virksomheden har væsentlige aktiviteter i udlandet, og at det på grund af vanskeligheder ved at fremskaffe den nødvendige regnskabsmateriale fra udlandet må anses for umuligt eller forholdsvist vanskeligt for virksomheden at overholde fristen for indsendelse af årsrapporten i årsregnskabsloven som en direkte eller indirekte konsekvens af COVID-19.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne