Nyheder

Grøn skattereform: Forhøjede afskrivninger på udvalgte driftsmidler

En ny grøn skattereform skal få erhvervslivet til at investere i CO2-venlige løsninger ved blandt andet at give forhøjede afskrivninger på udvalgte driftsmidler. Læs med her og bliv klogere på den nye skattereform.

En bred skare af politiske partier i Folketinget har indgået en aftale om en såkaldt grøn skattereform. Formålet med den grønne skattereform er at motivere erhvervslivet til at lave investeringer i aktiver, der har en mindre CO2-udledning, samt andre former for udledning. Skattereformen centrerer sig om afskrivningsadgangen for driftsmidler. Ændringerne sker navnlig på to områder:

1. Forhøjet grænse for straksafskrivninger

Ved afskrivninger forstår man, at man fradrager en procentdel af et aktivs værdi over en årrække. Procentdelens størrelse beror ofte på holdbarheden af det underliggende aktiv. Der er imidlertid mulighed for, at man kan fratrække hele beløbet for køb af et aktiv i fire nærmere specifikke situationer. Dette gælder aktiver med en fysisk levetid på under tre år, it-software, driftsmidler der bruges til forskning og udvikling samt såkaldte småaktiver dvs. aktiver med en værdi på maksimalt 14.100 kr.

Den sidste grænse hæves som led i skattereformen. Niveauet bliver 30.000 kr. i 2021. Formålet med at hæve denne grænse er at øge motivationen til at købe færre – og måske miljørigtige – driftsmidler. Ændringen har virkning for køb, der gøres 23. november 2020 eller senere.

2. Forhøjede afskrivninger på nye driftsmidler

Der indføres endvidere et investeringsvindue, hvor virksomheder kan erhverve nye driftsmidler og forhøje afskrivningsgrundlaget med 16%. Købes der et driftsmiddel til en pris på 100, kan man altså afskrive på 116. Den pågældende mulighed reguleres i en ny bestemmelse i afskrivningslovens § 5 D.

Det gælder kun nye driftsmidler. Brugte driftsmidler der f.eks. købes af et koncernforbundet selskab eller en uafhængig tredjemand, kan man ikke bruge den forhøjede afskrivningssats på.

Principielt er det alle former for udelukkende erhvervsmæssigt anvendte driftsmidler, man kan lave de forhøjede afskrivninger på. Det gælder dog ikke biler til personbefordring samt skibe. Det samme gælder køretøjer, der skal bruge fossilt brændstof.

Sigtet med denne regel er, at det skal være miljørigtige investeringer, man foretager, og dermed begunstiger med de forhøjede afskrivninger.

For ikke at ramme alle driftsmidler med fossilt brændstof er der gjort særlige undtagelser for køretøjer til ikke-erhvervsmæssig befordring. Disse kan indgå, blot de har en nummerplade. Traktorer, blokvogne m.v. behøver ikke at få nummerplade for at kunne indgå på driftsmiddelsaldoen til de forhøjede afskrivninger.

Den nye regel medfører, at afskrivningsgrundlaget opgøres som aktivernes købesum + 16%. Sælges der et driftsmiddel ud, som er blevet købt ind til de forhøjede afskrivninger, reduceres afskrivningssaldoen med salgssummen + 16%. Det er således både køb og salg, der reguleres for de 16%.

Investeringsvinduet er gældende fra køb, der sker 23. november 2020 og frem til 31. december 2022.

Der skal føres en særskilt saldo for de almindelige afskrivninger og for de forhøjede afskrivninger. Ved udgangen af 2026 lægges de to saldi sammen, sådan at der fra indkomståret 2027 alene er én afskrivningssaldo.

Navnlig dette sidste element i den grønne skattereform, hvor man får forhøjede afskrivninger på udvalgte nye driftsmidler, synes at være motiverende til at gøre grønne investeringer.

Der er næppe tvivl om, at det i en vis udstrækning vil motivere erhvervsvirksomheder til at foretage den type investeringer.

Afslutning

Lovændringen er benævnt som en grøn skattereform, selvom der er tale om et beskedent antal ændringer. Alligevel har ændringerne materiel betydning for en række virksomheder, der gennem de nye regler kan opnå øget fradrag. Man må derfor have fokus på denne mulighed fremover.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til den nye grønne skattereform eller et andet skatteretligt spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte DAHLs specialister. Vi har mange års erfaring i at rådgive om skatteretlige spørgsmål af enhver art.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne