Nyheder

Lovændring medfører bøder for manglende indsendelse af oplysninger

Et nyt lovforslag gør det muligt at sanktionere virksomheder med bøder, når de undlader at indsende oplysninger til Skatteforvaltningen. Læs med her og bliv klogere på lovforslaget og de nye skærpede sanktionsmuligheder.

Den 22. april 2021 vedtog Folketinget et nyt lovforslag, som skærper sanktionerne, når virksomheder undlader at indsende oplysninger til Skatteforvaltningen (lovforslag nr. L 137). Lovforslaget træder i kraft 1. juli 2021 og giver mulighed for at pålægge virksomheder bødestraf ved manglende indsendelse af oplysninger efter anmodning fra Skatteforvaltningen, når blot virksomheden har handlet simpelt uagtsomt.

De nuværende sanktionsmuligheder

Hvis en virksomhed undlader at indsende oplysninger, som Skatteforvaltningen har anmodet om, kan Skatteforvaltningen efter de nuværende regler give virksomheden pålæg om at indsende oplysningerne inden en bestemt frist. Hvis virksomheden ikke indsender oplysningerne inden fristen i pålægget, kan Skatteforvaltningen pålægge virksomheden daglige tvangsbøder, indtil pålægget efterkommes. Skatteforvaltningens kompetence hertil er hjemlet i både Skattekontrolloven, Momsloven, Kildeskatteloven, Pensionsafkastbeskatningsloven, Registrerings­afgifts­loven, Skatteforvaltningsloven og Skatteindberetningsloven.

Størrelsen af de daglige tvangsbøder, efter de nævnte love, afhænger af et konkret skøn, men er ifølge praksis på mindst 1.000 kr. Tvangsbøder er et pressionsmiddel og ikke en straf, og tvangsbøder vil derfor også blive tilbagebetalt, mens ikke-betalte tvangsbøder bortfalder, hvis en virksomhed senere indsender oplysningerne, som Skatteforvaltningen gav pålæg om.

De nye sanktionsmuligheder

Med vedtagelsen af lovforslag nr. L 137 får Skatteforvaltningen nu mulighed for at anvende både tvangsbøder og bødestraf, når en virksomhed undlader at indsende oplysninger til Skatteforvaltningen.

Det vedtagne lovforslag blev fremsat som led i ”Aftalen om styrket skattekontrol” mellem regeringen og samtlige partier i Folketinget og er en væsentlig skærpelse af sanktionerne for virksomhederne, når de undlader at indsende oplysninger til Skatteforvaltningen.

Med de nye regler kan en virksomhed blive pålagt bødestraf, hvis de ikke indsender oplysningerne inden fire uger efter fristen i pålægget fra Skatteforvaltningen.

Hvis en virksomhed ikke har indsendt oplysningerne inden for fire uger efter fristen i pålægget, kan Skatteforvaltningen – udover at give en bødestraf - sende en skriftlig meddelelse til virksomheden om at efterkomme pålægget. Hvis virksomheden fortsat ikke har indsendt de pågældende oplysninger inden to uger efter, at virksomheden har modtaget den skriftlige meddelelse fra Skatteforvaltningen, kan virksomheden blive pålagt en yderligere bødestraf. Denne fremgangsmåde kan fortsætte, indtil virksomheden efterkommer pålægget. En virksomhed kan således risikere at få flere bøder, jo længere tid virksomheden undlader at efterkomme pålægget. En bøde er på minimum 10.000 kr., og de samlede bøder kan maksimalt udgøre 100.000 kr.

I skatte- og afgiftslovgivningen er strafansvaret generelt begrænset til groft uagtsomme og forsætlige overtrædelser, men efter de nye regler om bødestraf kan virksomheder risikere strafansvar blot ved simpel uagtsomhed. Ifølge bemærkningerne til lovforslaget vil simpel uagtsomhed som altovervejende udgangspunkt foreligge, når en virksomhed ikke efterkommer et pålæg om indsendelse af oplysninger indenfor fristen i pålægget.

De nye regler om bødestraf er en væsentlig skærpelse af sanktionsmulighederne ved manglende indsendelse af oplysninger, og reglerne tilskynder dermed i høj grad virksomhederne til at reagere, når de får en henvendelse fra Skatteforvaltningen med anmodning om indsendelse af oplysninger. At en sådan manglende opfyldelse af en forpligtelse nu sanktioneres med bøde, er altså en nyhed i dansk ret. Man må derfor være agtpågivende over for, hvad der sker.

De nye regler har virkning fra 1. juli 2021 og træder derfor i kraft ”lige om lidt”. Vær sikker på, at du har opfyldt de forpligtelser, som du har – så undgår du sanktioner over for Skatteforvaltningen, herunder også nu bøder.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til sanktionsmulighederne eller det vedtagne lovforslag, er du velkommen til at kontakte DAHLs specialister i skatteret. De har mange års erfaring med at yde professionel rådgivning om skatteretlige spørgsmål af enhver art.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne