Nyheder

Entreprenør tilkendt godtgørelse for effektivitetstab

Når der opstår forsinkelse eller byggestop i en entreprise, kan entreprenøren som udgangspunkt opnå godtgørelse – men ofte er det svært at dokumentere sit krav. I en nyere voldgiftskendelse fik entreprenøren tilkendt godtgørelse for sit effektivitetstab. To af DAHLs advokater repræsenterede den vindende entreprenør i spørgsmålet om effektivitetstab. Læs mere om sagen her.

Forsinkelse og ineffektivitet/spildtid

Det følger af AB 92 § 27, stk. 2 og AB 18 § 43, stk. 2, at bygherren skal godtgøre entreprenøren det tab, som denne lider ved forsinkelsen, hvis årsagen blandt andet skyldes bygherrens forhold, anden entreprenørs forsinkelse eller ændringer i arbejdet.

Hvis entreprenøren skal opnå godtgørelse/erstatning for effektivitetstab, er der en række betingelser, som skal være opfyldt:

  • Årsagen til forsinkelsen skal kunne henføres til bygherrens forhold, anden entreprenørs forsinkelse eller ændringer i arbejdet. Entreprenøren skal dermed være uden skyld.
  • Entreprenøren skal opfylde sin tabsbegrænsningspligt. Det vil oftest betyde, at entreprenøren ikke vil kunne opnå godtgørelse for forsinkelsesperioden, hvis entreprenøren har haft muligt for at udføre andet arbejde i den pågældende periode
  • Entreprenøren skal kunne dokumentere sit krav

Praksis viser, at det kan være vanskeligt for entreprenøren at dokumentere sit krav i forbindelse med ineffektivitet og spildtid. Der kan eksempelvis henvises til T:BB 2008.440 VBA, T:BB 2016.844 VBA og T:BB 2019.207 VBA, som er nævnt i en tidligere artikel fra DAHL. Læs artiklen her.  

Vanskeligheden ved at dokumentere det reelle tab som følge af ineffektivitet er én af årsagerne til, at erstatningen/godtgørelsen udmåles skønsmæssigt. Dette var også tilfældet ved voldgiftskendelsen afsagt den 12. november 2020 (T:BB 2021.348 VBA), som vil blive omtalt nedenfor.

Om sagen

Sagen vedrører et større skolebyggeri, hvor entreprenøren skulle udføre E1 (jord, kloak, beton og stål), E2 (lukning) og E9 (byggeplads). Der er tale om en større og mere kompleks sag, som omhandlede talrige forhold. Sagen omhandlede dog også flere spørgsmål om forsinkelse.  

Byggeriet skulle begynde i oktober/november 2012, og samlet aflevering af byggeriet var fastlagt til den 21. december 2015.

Voldgiftsretten fandt, at bygherrens standsning af byggeriet af to trappekerne som følge af problemer med statikken også medførte et behov for opretning af andre dele af projektet.

På grund af manglende projektafklaringer var entreprenøren blevet forhindret i et afgive bestillinger på materialer, som i vidt omfang skulle specialfremstilles. Derudover fandt voldgiftsretten, at de nævnte forhindringer lå på kritisk vej for hele råhuset og dermed også for lukningen, fordi opførelsen af de bærende vægge og trappekerner var en betingelse for, at byggeriet kunne fortsættes.

Entreprenøren havde på den baggrund krav på tidsfristforlængelse på ikke mindre end 134 arbejdsdage.

Entreprenøren havde opgjort sit krav om meromkostninger og mistet fortjeneste som følge af påført ineffektivitet. Voldgiftsretten fandt, at entreprenøren med ”den fremlagte opgørelse over tabet, der i sagens natur må ske skønsmæssigt, allerede fordi den procentvise andel af effektivt arbejde hviler på et skøn.”

Voldgiftsretten fastsatte ineffektivitetstabet som følge af byggestoppet og den langvarige opretning af projektet til skønsmæssigt 9 mio. kr.

Bemærkninger til kendelsen

Det er ofte vanskeligt for entreprenøren at dokumentere sit tab ved ineffektivitet/spildtid, hvilket er én af årsagerne til, at entreprenørens erstatning/godtgørelse oftest fastsættes skønsmæssigt. I denne sag – som blev ført af to af DAHLs advokater -  formåede entreprenøren alligevel at få tilkendt 9 mio. kr. for sit ineffektivitetstab.

Kontakt DAHL

Er du interesseret i at høre nærmere om den omtalte afgørelse, eller har du spørgsmål til en voldgifts- eller retssag, er du velkommen til at tage kontakt til advokat (H)/partner Hans Erik Steffensen eller advokat Johanne Tofting Schaarup, som førte sagen på vegne af entreprenøren.  

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne