Nyheder

Er dit krav forældet?

Vil skyldner ikke erkende gælden, skal kreditor foretage retslige skridt inden forældelsesfristens udløb.

Er dit krav forældet?

Vil skyldner ikke erkende gælden, skal kreditor foretage retslige skridt inden forældelsesfristens udløb.

 Baggrund

Efter tidligere gældende regler løb der en ny 10-årig forældelsesfrist på, hver gang skyldner modtog en påmindelse fra kreditor.

I forbindelse med at en ny forældelseslov den 1. januar 2008 trådte i kraft, sendte mange kreditorer i løbet af 2007 påmindelser til deres skyldnere for at udnytte overgangsreglen i loven, som siger, at der blot skal rettes henvendelse til skyldner senest den 31. december 2007 for at forlænge forældelsesfristen med 10 år.  

Med virkning fra den 1. januar 2008 blev dette ændret, så muligheden for at forlænge fristen ved påmindelse til skyldner er afskaffet. For at afbryde forældelsesfristen kræves nu, at skyldner erkender gælden, eller at kreditor foretager retslige skridt.

Konsekvens

Kreditorer, der har sendt påmindelser til skyldnere i 2007, risikerer at miste deres krav i 2017, hvis skyldner enten ikke vil erkende gælden, eller kreditor ikke tager retslige skridt for at afbryde forældelsen. Renter, provisioner og gebyrer, der knytter sig til kravet bortfalder ligeledes, selvom de ikke ville være forældet selvstændigt.

Har kreditor sendt en påmindelse til skyldner i 2007, skal kreditor reagere nu, hvis kravet skal undgå at blive forældet.

Kreditor har bevisbyrden

Hos DAHL Advokatfirma oplever vi et stigende antal sager vedrørende forældelse af fordringer, hvor kreditor har fremsendt en påmindelse til skyldner i 2007, og hvor skyldner nu ikke vil vedkende at have modtaget den forældelsesafbrydende påmindelse – og dermed anser kravet som forældet.

Højesteret har i to kendelser fra 15. oktober 2012 – sag 137/2012 og sag 142/2012 – fastslået, at forældelse efter DL 5-14-4 afbrydes ved enhver henvendelse fra kreditor til skyldneren. Henvendelsen skal have karakter af at være et påkrav eller en påmindelse, og påmindelsen får virkning, når den er kommet frem til skyldneren.

Det er kreditor, der har bevisbyrden for, at påmindelsen er kommet frem. Kreditor bærer således forsendelsesrisikoen. Der stilles ingen formkrav til kreditors påmindelse, men hvis skyldneren bestrider at have modtaget denne, må der foretages en vurdering af, om kreditor har ført et tilstrækkeligt bevis for afsendelse og fremkomst af påmindelsen.

Højesteret redegør i kendelserne for, hvilke momenter der lægges vægt på i vurderingen af, om kreditors påmindelse er nået frem til skyldner. Højesteret har dermed lagt en temmelig fast linje - som siden er fulgt af resten af landets domstole – for, hvornår en påmindelse anses at være kommet frem til skyldner og dermed kan afbryde forældelsesfristen.

Anbefaling

Som det fremgår af ovenstående, er det vigtigt, at man som kreditor sørger for at tage retslige skridt inden udløbet af forældelsesfristen, hvis skyldner ikke vil erkende kravet. Derudover bærer man som kreditor bevisbyrden for, at forældelsen er afbrudt. Det er derfor vigtigt, at man som kreditor fører et systematisk inddrivelsessystem, således at man i tilfælde af, at skyldner ikke vil erkende gælden, kan løfte bevisbyrden for, at et krav ikke er forældet.

Er du i tvivl om, hvorvidt dit krav er forældet, eller har du behov for bistand til at foretage retslige skridt med henblik på at afbryde forældelsesfristen, kan vi være behjælpelige med en vurdering af dit krav. 

Tilmeld dig nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information