Nyheder

Er dit krav forældet?

Vil skyldner ikke erkende gælden, skal kreditor foretage retslige skridt inden forældelsesfristens udløb.

Er dit krav forældet?

Vil skyldner ikke erkende gælden, skal kreditor foretage retslige skridt inden forældelsesfristens udløb.

 Baggrund

Efter tidligere gældende regler løb der en ny 10-årig forældelsesfrist på, hver gang skyldner modtog en påmindelse fra kreditor.

I forbindelse med at en ny forældelseslov den 1. januar 2008 trådte i kraft, sendte mange kreditorer i løbet af 2007 påmindelser til deres skyldnere for at udnytte overgangsreglen i loven, som siger, at der blot skal rettes henvendelse til skyldner senest den 31. december 2007 for at forlænge forældelsesfristen med 10 år.  

Med virkning fra den 1. januar 2008 blev dette ændret, så muligheden for at forlænge fristen ved påmindelse til skyldner er afskaffet. For at afbryde forældelsesfristen kræves nu, at skyldner erkender gælden, eller at kreditor foretager retslige skridt.

Konsekvens

Kreditorer, der har sendt påmindelser til skyldnere i 2007, risikerer at miste deres krav i 2017, hvis skyldner enten ikke vil erkende gælden, eller kreditor ikke tager retslige skridt for at afbryde forældelsen. Renter, provisioner og gebyrer, der knytter sig til kravet bortfalder ligeledes, selvom de ikke ville være forældet selvstændigt.

Har kreditor sendt en påmindelse til skyldner i 2007, skal kreditor reagere nu, hvis kravet skal undgå at blive forældet.

Kreditor har bevisbyrden

Hos DAHL Advokatfirma oplever vi et stigende antal sager vedrørende forældelse af fordringer, hvor kreditor har fremsendt en påmindelse til skyldner i 2007, og hvor skyldner nu ikke vil vedkende at have modtaget den forældelsesafbrydende påmindelse – og dermed anser kravet som forældet.

Højesteret har i to kendelser fra 15. oktober 2012 – sag 137/2012 og sag 142/2012 – fastslået, at forældelse efter DL 5-14-4 afbrydes ved enhver henvendelse fra kreditor til skyldneren. Henvendelsen skal have karakter af at være et påkrav eller en påmindelse, og påmindelsen får virkning, når den er kommet frem til skyldneren.

Det er kreditor, der har bevisbyrden for, at påmindelsen er kommet frem. Kreditor bærer således forsendelsesrisikoen. Der stilles ingen formkrav til kreditors påmindelse, men hvis skyldneren bestrider at have modtaget denne, må der foretages en vurdering af, om kreditor har ført et tilstrækkeligt bevis for afsendelse og fremkomst af påmindelsen.

Højesteret redegør i kendelserne for, hvilke momenter der lægges vægt på i vurderingen af, om kreditors påmindelse er nået frem til skyldner. Højesteret har dermed lagt en temmelig fast linje - som siden er fulgt af resten af landets domstole – for, hvornår en påmindelse anses at være kommet frem til skyldner og dermed kan afbryde forældelsesfristen.

Anbefaling

Som det fremgår af ovenstående, er det vigtigt, at man som kreditor sørger for at tage retslige skridt inden udløbet af forældelsesfristen, hvis skyldner ikke vil erkende kravet. Derudover bærer man som kreditor bevisbyrden for, at forældelsen er afbrudt. Det er derfor vigtigt, at man som kreditor fører et systematisk inddrivelsessystem, således at man i tilfælde af, at skyldner ikke vil erkende gælden, kan løfte bevisbyrden for, at et krav ikke er forældet.

Er du i tvivl om, hvorvidt dit krav er forældet, eller har du behov for bistand til at foretage retslige skridt med henblik på at afbryde forældelsesfristen, kan vi være behjælpelige med en vurdering af dit krav. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne