Nyheder

Er dit krav forældet?

Vil skyldner ikke erkende gælden, skal kreditor foretage retslige skridt inden forældelsesfristens udløb.

Er dit krav forældet?

Vil skyldner ikke erkende gælden, skal kreditor foretage retslige skridt inden forældelsesfristens udløb.

 Baggrund

Efter tidligere gældende regler løb der en ny 10-årig forældelsesfrist på, hver gang skyldner modtog en påmindelse fra kreditor.

I forbindelse med at en ny forældelseslov den 1. januar 2008 trådte i kraft, sendte mange kreditorer i løbet af 2007 påmindelser til deres skyldnere for at udnytte overgangsreglen i loven, som siger, at der blot skal rettes henvendelse til skyldner senest den 31. december 2007 for at forlænge forældelsesfristen med 10 år.  

Med virkning fra den 1. januar 2008 blev dette ændret, så muligheden for at forlænge fristen ved påmindelse til skyldner er afskaffet. For at afbryde forældelsesfristen kræves nu, at skyldner erkender gælden, eller at kreditor foretager retslige skridt.

Konsekvens

Kreditorer, der har sendt påmindelser til skyldnere i 2007, risikerer at miste deres krav i 2017, hvis skyldner enten ikke vil erkende gælden, eller kreditor ikke tager retslige skridt for at afbryde forældelsen. Renter, provisioner og gebyrer, der knytter sig til kravet bortfalder ligeledes, selvom de ikke ville være forældet selvstændigt.

Har kreditor sendt en påmindelse til skyldner i 2007, skal kreditor reagere nu, hvis kravet skal undgå at blive forældet.

Kreditor har bevisbyrden

Hos DAHL Advokatfirma oplever vi et stigende antal sager vedrørende forældelse af fordringer, hvor kreditor har fremsendt en påmindelse til skyldner i 2007, og hvor skyldner nu ikke vil vedkende at have modtaget den forældelsesafbrydende påmindelse – og dermed anser kravet som forældet.

Højesteret har i to kendelser fra 15. oktober 2012 – sag 137/2012 og sag 142/2012 – fastslået, at forældelse efter DL 5-14-4 afbrydes ved enhver henvendelse fra kreditor til skyldneren. Henvendelsen skal have karakter af at være et påkrav eller en påmindelse, og påmindelsen får virkning, når den er kommet frem til skyldneren.

Det er kreditor, der har bevisbyrden for, at påmindelsen er kommet frem. Kreditor bærer således forsendelsesrisikoen. Der stilles ingen formkrav til kreditors påmindelse, men hvis skyldneren bestrider at have modtaget denne, må der foretages en vurdering af, om kreditor har ført et tilstrækkeligt bevis for afsendelse og fremkomst af påmindelsen.

Højesteret redegør i kendelserne for, hvilke momenter der lægges vægt på i vurderingen af, om kreditors påmindelse er nået frem til skyldner. Højesteret har dermed lagt en temmelig fast linje - som siden er fulgt af resten af landets domstole – for, hvornår en påmindelse anses at være kommet frem til skyldner og dermed kan afbryde forældelsesfristen.

Anbefaling

Som det fremgår af ovenstående, er det vigtigt, at man som kreditor sørger for at tage retslige skridt inden udløbet af forældelsesfristen, hvis skyldner ikke vil erkende kravet. Derudover bærer man som kreditor bevisbyrden for, at forældelsen er afbrudt. Det er derfor vigtigt, at man som kreditor fører et systematisk inddrivelsessystem, således at man i tilfælde af, at skyldner ikke vil erkende gælden, kan løfte bevisbyrden for, at et krav ikke er forældet.

Er du i tvivl om, hvorvidt dit krav er forældet, eller har du behov for bistand til at foretage retslige skridt med henblik på at afbryde forældelsesfristen, kan vi være behjælpelige med en vurdering af dit krav. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne