Nyheder

Kontantforbuddet skærpes: Nu må man modtage færre kontanter

Folketinget har netop vedtaget en skærpelse af kontantforbuddet som medfører, at erhvervsdrivende fremover må modtage endnu færre kontanter. Fra 1. juli 2021 må en erhvervsdrivende nu kun modtage kr. 19.999 i kontanter. Overskrides kontantforbuddet straffes det med bøde.

Hvidvaskningslovens § 5 indeholder et forbud mod, at erhvervsdrivende tager imod større kontante betalinger. Med virkning fra 1. juli 2021 har Folketinget imidlertid vedtaget at nedsætte grænsen for det kontante beløb, som lovligt kan modtages, til kr. 19.999. Beløbet nedsættes fra den hidtidige grænse på kr. 49.999.

Kontantforbuddet gælder alle erhvervsdrivende, som i øvrigt ikke er omfattet af hvidvasklovens regler om f.eks. opbevaring af kundelegitimation og indberetning af (mistænkelige) transaktioner. Det betyder, at f.eks. pengeinstitutter, advokater og revisorer ikke er omfattet af kontantforbuddet, men sådanne virksomheder er så til gengæld omfattet af hvidvaskningslovens indberetningsregler.

Kontantforbuddet gælder altså for andre erhvervsdrivende. Det gælder f.eks. for bilforhandlere, radio- og TV-forretninger og andre detailhandlere og i det hele taget for alle erhvervsdrivende, undtagen dem der er omfattet af hvidvaskningsloven.

Forbuddet betyder dermed, at eksempelvis en bilforhandler, som sælger en bil for kr. 30.000, ikke lovligt kan modtage købesummen i kontanter. Forhandleren må i stedet bede kunden om at overføre beløbet ved en bankoverførsel, betale ved en dankorttransaktion eller lignende. Hvis den pågældende kunde ikke ønsker det, men insisterer på at betale kontant, må forhandleren afstå fra at gennemføre handlen. Dette er således ikke en misligholdelse fra forhandlerens side.

Hvor meget må man modtage?

Forbuddet går ud på, at man ikke må modtage kontantbetalinger på kr. 20.000 eller derover, hvad enten betalingen sker på én gang eller som flere betalinger, der er indbyrdes forbundne. Det sidste betyder, at man altså ikke kan komme udenom forbuddet ved at dele en betaling op i flere rater. Hvis det er én reel betaling, som man blot modtager ad flere omgange, gælder forbuddet altså stadig.

Særligt ved køb af flere varer kan det give problemer ved vurderingen af, om der er tale om et samlet salg, som er indbyrdes forbundet. Ved vurderingen af om flere betalinger er eller ser ud til at være indbyrdes forbundet, har domstolene lagt vægt på det enkelte besøg i butikken. Hvis kunden under et besøg havde erhvervet flere aktiver, skulle disse samlet anses for at være indbyrdes forbundet. Kommer kunden derimod tilbage senere på dagen – uden dette har været aftalt – er der imidlertid tale om en ny handel, hvor der igen kan modtages en betaling på op til kr. 19.999.

Man skal særligt være opmærksom på, at forbuddet angår kontante betalinger kr. 20.000 eller derover. En kontant betaling på kr. 20.000 vil derfor være en overtrædelse af kontantforbuddet. Det er derfor kun muligt at modtage kontante betalinger på op til kr. 19.999.

Bødestraffen ved overtrædelse

Med skærpelsen af kontantforbuddet tilsigtes der ikke ændringer i de gældende bødeudmålingsprincipper, hvorefter bøden for overtrædelse af kontantforbuddet som udgangspunkt udmåles til 25 % af de beløb over beløbsgrænsen i kontantforbuddet, som er modtaget i de enkelte handler, dog mindst kr. 10.000.

Et eksempel på bødeudmåling kan være, at en erhvervsdrivende modtager en kontantbetaling på 30.000 kr. Beløbet, som overstiger beløbsgrænsen i kontantforbuddet, er således kr. 10.001, og 25 % af beløbet udgør kr. 2.500,25. Her vil virksomheden ifalde en bøde på kr. 10.000 (minimumsbøden for overtrædelse af beløbsgrænsen).

Et andet eksempel på bødeudmåling kan være, at en erhvervsdrivende modtager en kontantbetaling på kr. 70.000. Beløbet, som overstiger beløbsgrænsen i kontantforbuddet, er således kr. 50.001, og virksomheden vil ifalde en bøde på kr. 12.500,25 (25 % af det beløb, som overstiger beløbsgrænsen).

Ikrafttræden

Skærpelsen af kontantforbuddet gælder fra alle betalinger som modtages fra og med den 1. juli 2021. Fra denne dato vil modtagelsen af alle kontante betalinger der overstiger kr. 19.999 dermed medføre et bødeansvar.

Du kan læse mere om forbuddet her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne