Nyheder

Faldgruber ved indgåelse af aftale om byggearbejder med forbrugere

Der er en række faldgruber, som entreprenøren skal være opmærksom på, når der indgås aftale med forbrugere. I denne artikel gennemgår vi de væsentligste faldgruber. Læs med her.

AB 18 (AB 92) og AB-Forbruger

Regelsættene AB 18 (AB 92) og AB-Forbruger er to forskellige sæt standardvilkår. AB-Forbruger er tilpasset de tilfælde, hvor bygherren er forbruger. Alligevel ses det med jævne mellemrum, at entreprenører indgår aftaler med forbrugere med henvisning til AB 18 eller AB 92. Dette er ikke forkert, men der kan være en række faldgruber, som entreprenøren skal være opmærksom på ved indgåelse af aftale med en forbruger.

Der er nemlig en række bestemmelser i AB 18 (AB 92), som ikke gyldigt kan vedtages med en forbruger. Forbrugerens retsstilling er en anden, end hvad der kan stå på skrift i kontrakten.

Entreprenørens mangelsansvar – den tidsmæssige udstrækning

Det fremgår af AB 18 (AB 92), at entreprenøren hæfter for skjulte mangler i fem år. Sådan en bestemmelse kan ikke gyldigt aftales med forbrugere. Entreprenøren hæfter for skjulte mangler i 10 år, når aftaleparten er forbruger. Den 10-årige forældelsesfrist er ufravigelig over for forbrugere, jf. forældelseslovens § 26, stk. 2. Det vil sige, at entreprenøren hæfter i 10 år for skjulte mangler, uanset om AB 18 (AB 92) er vedtaget.

Det er vigtigt, at entreprenøren sørger for, at der er lignede aftalevilkår mellem entreprenøren og forbrugeren såvel som mellem entreprenøren og underentreprenøren. Ellers risikerer entreprenøren at sidde i klemme, hvis der i aftaleforholdet mellem entreprenøren og underentreprenøren er vedtaget den i AB 18 (AB 92) absolutte reklamationsfrist på fem år. I sådan et tilfælde vil entreprenøren hæfte for et mangelskrav, som vedkommende ikke kan videreføre til en underentreprenør.

Tvisteløsning

Entreprenøren skal være opmærksom på, at der ikke gyldigt indgås en forudgående bindende voldgiftsaftale med forbrugere. Voldgiftsklausulen i AB 18 (AB 92) er således ikke bindende over for forbrugere. Forbrugeren har nemlig en udvidet forbrugerbeskyttelse, jf. voldgiftslovens § 7, stk. 2. Det fremgår nemlig af voldgiftslovens § 7, stk. 2, at en voldgiftsaftale i sager om forbrugeraftaler, der er indgået, før tvisten er opstået, ikke er bindende for forbrugeren.

Det vil sige, at i det tilfælde der er indgået aftale om voldgift i kontrakten, vil forbrugeren altid kunne påberåbe sig sin forbrugerbeskyttelse i voldgiftslovens § 7, stk. 2. Derved vil forbrugeren kunne kræve, at en eventuel tvist skal behandles ved de almindelige domstole.

Dette kan give anledning til problemer, hvis entreprenøren har indgået en voldgiftsaftale med sine underentreprenører. Entreprenøren risikerer nemlig, at en eventuel tvist med forbrugeren skal behandles ved de almindelige domstole, uden at entreprenøren kan inddrage en eventuel ansvarlig underentreprenør i den verserende retssag med forbrugeren.

Dette gør sig både gældende for syn og skøn og selve retssagen.

I så fald vil entreprenøren være nødsaget til at indlede en voldgiftssag mod underentreprenøren, som vil versere sideløbende med retssagen. Dette er upraktisk og en omkostningstung fremgangsmåde, idet der er to sager ved to forskellige systemer, som skal holdes i kog.

Minimering af risici i projektet

For at minimere sine risici i projektet bør entreprenøren ved indgåelse af aftale med forbrugere sikre, at der i relation til de øvrige medkontrahenter (underentreprenører) er tilsvarende aftalevilkår.

Spørgsmålet om forældelse af mangelsansvaret og spørgsmålet om tvisteløsning er blot eksempler på typiske faldgruber for entreprenøren ved indgåelse af aftale med en forbruger.

Derudover kan nævnes:

  • Beløbsangivelse skal indeholde moms
  • I AB-Forbruger stilles der ikke krav om, at entreprenøren stiller sikkerhed. Dette skal aftales særskilt
  • I AB-Forbruger har entreprenøren før og under arbejdets udførelse en vejledningspligt over for forbrugeren
  • Der er i AB- Forbruger ikke pligt til at holde 5-års gennemgang

Kontakt DAHL

Vil du vide mere, eller har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte DAHLs specialister, der dagligt rådgiver byggeriets parter om entrepriseretlige problemstillinger, kontraktforhold i byggeriet og løser tvister relateret til bygge- og anlægsprojekter.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne