Nyheder

Nu kommer de nye vurderinger!

For første gang i 10 år er der nu udsigt til nye vurderinger af landets boligejendomme. Det nye vurderingssystem er nu klar til at blive skudt i gang, og Vurderingsstyrelsen er klar til at sende de første 50.000 vurderinger ud efter sommerferien. Udsendelsen af de nye vurderinger betyder også en gennemførelse af deklarationsproceduren på den enkelte ejendom og et opgør med de videreførte vurderinger gennem tilbagebetalingsordningen.

Det nye vurderingssystem til boligejendomme er nu godkendt og klar til at foretage de første vurderinger. På den anden side af sommerferien vil Vurderingsstyrelsen derfor udsende de første 50.000 vurderinger til boligejerne. Herefter følger de resterende vurderinger i etaper fra 2022.

I forbindelse med udsendelsen af de nye vurderinger, vil der indledningsvist blive gennemført en deklarationsprocedure for at sikre, at vurderingerne foretages på et korrekt grundlag. Hvad det betyder for din ejendom – og hvordan du skal forholde dig – kan du læse mere om længere nede. 

Siden 2011 har der ikke været foretaget nye vurderinger, og de er derfor blot løbende videreført. Det betyder, at en lang række ejendomsejere i perioden har betalt grundskyld og ejendomsskat af en for høj værdi. Samtidig med udsendelsen af de nye vurderinger for landets boligejendomme gennemføres også et opgør med de videreførte vurderinger. Dette sker gennem tilbagebetalingsordningen, som man kan læse mere om nederst.

Tilbagebetalingsordningen angår kun boligejendomme. Har man en erhvervsejendom – eller en boligudlejningsejendom med tre eller flere lejligheder - omfattes denne ikke af tilbagebetalingsordningen. Her henvises man i stedet til at klage over de videreførte vurderinger. Det kan du læse mere om her.

Selvom Vurderingsstyrelsen nu er klar til at udsende de første nye vurderinger af boligejendomme, er der endnu ikke nogen dato for, hvornår landets erhvervsejendomme kan forvente nye vurderinger. Dette sker formentlig først, når alle boligejendommene er blevet vurderet.

Deklarationsproceduren

Når de nye ejendomsvurderinger udsendes, vil det første skridt være, at man som ejendomsejere får tilsendt en lang række faktuelle oplysninger på sin ejendom svarende til det, som Vurderingsmyndighederne har adgang til om ejendommen fra de offentlige registre.

Herefter vil man som ejendomsejer have fire uger til at gøre indsigelser mod de registrerede oplysninger, hvis der er faktuelle forkerte oplysninger. Gør man ikke indsigelse eller sker dette ikke inden udløbet af fireugers fristen, indgår de registrerede oplysninger i vurderingen.

Det må forventes, at denne deklarationsprocedure bliver overordentlig komprimeret. Der vil være rigtig mange faktuelle ting, som man skal forholde sig omkring sin ejendom på meget kort tid. Overholder man ikke tidsfristen, er det umiddelbart svært at få ændret oplysningerne – og vurderingen efterfølgende.

Det er derfor anbefalingen, at man kommer i gang med dette arbejde i god tid – og gerne allerede nu, inden genoptagelsesmuligheden suspenderes. Hvis man får tjekket op på alle de faktuelle forhold, som er registreret på ejendommen nu, er man på forkant med deklarationsproceduren, når den kommer.

DAHL bistår gerne ved en gennemgang af de faktuelle oplysninger på din ejendom og ved at korrigere eventuelle forkerte registreringer i de offentlige registre. Læs mere om, hvordan vi hjælper dig med deklarationsproceduren.

Tilbagebetalingsordningen – opgør med forkerte vurderinger

Hvis du indtil nu har haft en for høj vurdering af din ejendom og derfor har set frem til en ny og dermed lavere beskatning, gør det selvfølgelig rigtig ondt, når nu de nye vurderinger igen bliver udskudt. Samtidig med udsendelsen af de nye vurderinger vil der dog blive gennemført en tilbagebetalingsordning, sådan at der sker et opgør med de vurderinger, der var for høje, og som der derfor er betalt for meget i ejendomsskat og ejendomsværdiskat af.

Det for meget betalte skat som tilbagebetales forrentes med en skattefri rente på 6,2 % p.a. Dette er høj forrentning, og økonomisk set kan det derfor godt blive en god forretning, at vurderingerne igen er udskudt.

Hvis ikke man har udsigt til at få tilbagebetalt for meget betalte ejendomsskatter – f.eks. fordi ens vurdering faktisk har været for lav, kan man dog også glæde sig over udskydelsen af de nye vurderinger, fordi man nu i endnu et år har udsigt til en lavere ejedomsbeskatning. Hvis ens ejendom har været vurderet for lavt, vil der ikke komme en ”ekstraopkrævning” i forbindelse med de nye vurderinger.

Få vores hjælp til en analyse af din vurdering.

Har du spørgsmål?

DAHL er eksperter inden for ejendomsvurdering og ejendomsbeskatning. Hvis du har spørgsmål til din eksisterende vurdering, de faktuelle oplysninger på din ejendom eller konsekvenserne af de nye vurderinger, herunder udskydelsen af udsendelsen af de nye vurderinger, er du derfor meget velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne