Nyheder

Rigsretten kalder til samling

Vi nærmer os retsmødet den 25. juni, som er det første ”egentlige” retsmøde i Rigsretten. Advokat og partner i DAHL, Nicolai Mallet, giver her en opdatering på status i sagen. Få indblik i emner som optagelser fra hovedforhandlingen og spørgsmålet om skærpende omstændigheder.

Retsmødet den 25. juni er offentligt. Det skal foregå i Landstingssalen på Christiansborg, da lokalerne i Eigtveds Pakhus på Christianshavn endnu ikke er klar. Der er dér selve hovedforhandlingen skal foregå fra 2. september.

Hvad skal der ske på retsmødet den 25. juni?

Om retsmødet fortæller Nicolai Mallet: ”Retsmødet er det såkaldte ”§ 29-møde”, som henviser til rigsretslovens § 29. Det er på dette møde, at alle rigsrettens 26 medlemmer er samlet for første gang, og hvor de skal tage stilling til forskellige spørgsmål. Hvis anklagerne eller forsvarerne har indsigelser til en dommers habilitet, skal indsigelsen fremføres på det møde. Vi ved med sikkerhed, at Rigsretten den 25. juni skal forholde sig til to ting: Lyd- og billedoptagelser transmitteret fra hovedforhandlingen og spørgsmålet om ”skærpende omstændigheder” i anklageskriftet.”

Har Folketinget ikke allerede afvist, at der sendes lyd eller billeder fra hovedforhandlingen?

”Jo, Folketinget har ikke ønsket at skabe en hjemmel til større adgang for offentligheden. Men i den sidste ende er det Rigsrettens egen afgørelse, hvilken adgang medierne skal have, og derfor har vi fremsat en begæring om, at Rigsretten tillader mest mulig offentlighed. Begæringen får opbakning fra en lang række medier: DR, TV2, Ritzau, DK4, ja sågar af medier som Politiken og EkstraBladet, som ellers ikke er enige med Inger Støjberg om ret meget. Det bliver interessant at se, hvordan Rigsretten forholder sig til det,” fortæller forsvarsadvokaten.

Det er hensynet til vidnerne og måske til Rigsrettens egne medlemmer, der skal afvejes mod offentlighedens og Inger Støjbergs interesse i, at alt kommer ud til flest mulige mennesker.

Spørgsmålet om ”skærpende omstændigheder” - hvad drejer det sig om?

”Det er et meget vigtigt spørgsmål, som skal afgøres, før sagen for alvor går i gang. Derfor er det på dagsordenen den 25. juni. Det handler om, at anklagerne i ”tiltalen” har skrevet, at det skal være en ”skærpende omstændighed” i vurderingen af Inger Støjbergs handlinger, at hun dengang ikke gav Folketinget ”retvisende” oplysninger om det, der foregik i udlændingeministeriet i forbindelse med adskillelsen af de asylpar, hvor den ene var et barn.”

Nicolai Mallet uddyber: ”For det første er det vores opfattelse, at hun ikke gav forkerte oplysninger. For det andet mener vi, at anklagerne skulle have rejst særskilt tiltale i forhold til ”oplysninger til Folketinget”, hvis Inger Støjberg skal kunne straffes for det, hun har sagt på samråd. At nævne det som ”skærpende omstændighed” i et anklageskrift kan ikke føre til nogen strengere straf. Heller ikke hvis Rigsretten skulle komme frem til, at hun ikke har givet Folketinget ”fyldestgørende oplysninger”.”

Forventer du, at Rigsretten vil følge jeres argumentation?

Det skal jeg jo næsten sige ”ja” til. Men faktisk mener jeg det også. Spørgsmålet var også fremme i rigsretssagen mod Ninn Hansen i 1994,” forklarer Nicolai Mallet. I sagen mod Ninn Hansen afviste Rigsretten, at oplysninger til Folketinget kunne føre til en strengere straf, når der ikke var rejst ”særskilt tiltale” for det. Forsvarets synspunkter bakkes også op af andre. Bl.a. af den tidligere strafferetsprofessor Jørn Vestergaard.

Nicolai Mallet fortsætter: ”Vi mener, at det, som Inger Støjberg har oplyst til Folketinget i 2016 og senere, gerne må bruges til at belyse hendes holdning til børn i parforhold med voksne på danske asylcentre, men ikke sådan, at det kan føre til en strengere straf. Helt bortset fra det, går vi efter en frifindelse. Inger Støjberg har presset på for at få flest mulige adskilt, men holdt sig inden for den ”røde linje”, som embedsfolkene tegnede op for hende. I modsætning til, hvad man kan læse i de fleste medier, var ordningen ikke ”undtagelsesfri”. Man kan diskutere, om juristernes vurdering af, hvor den ”røde linje” lå, var rigtig eller forkert. Men det ligger efter vores opfattelse fast, at Inger Støjberg i den sidste ende respekterede de juridiske rammer, der blev sat.”

Føljeton om rigsretssagen: Fik du læst de første indlæg?

I denne føljeton giver Nicolai Mallet et unikt indblik i den historiske rigsretssag.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne