Nyheder

Q&A: Nye regler om whistleblowerordninger

Folketinget har den 24. juni 2021 vedtaget loven om beskyttelse af whistleblowere. Fremover er rigtig mange arbejdsgivere forpligtiget til at etablere en intern whistleblowerordning. Få svar på de væsentligste spørgsmål om de nye regler og få indsigt i, hvordan du kommer i mål med at overholde reglerne om whistleblowerordninger.

Ny lov gennemfører EU-Direktiv om indførelse af whistleblowerordninger

Den netop vedtagne Lov om beskyttelse af whistleblowere implementerer et EU-direktiv fra 2019, som pålægger arbejdsgivere i EU-landene at indføre interne whistleblowerordninger. Formålet med direktivet og loven er primært at beskytte whistleblowere mod negative konsekvenser, når vedkommende oplever og indberetter kritisable forhold på arbejdspladsen.

Q: Hvem er forpligtet til at have en whistleblowerordning?

A: Med lov om beskyttelse af whistleblowere bliver alle arbejdsgivere med 50 eller flere ansatte forpligtet til at etablere en intern whistleblowerordning.

Ved ”arbejdsgiver” skal forstås en juridisk enhed (en virksomhed). Det vil sige en fysisk eller juridisk person, som har ansatte til at udføre arbejde for sig. Ved opgørelsen af antallet af ansatte medregnes alle ansatte, uanset beskæftigelsesgraden, som modtager vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold. Det vil opsummerende sige, at enhver arbejdsgiver med eget CVR-nr. med 50 eller flere ansatte, er omfattet af kravet om at oprette en intern whistleblowerordning. Antal ansatte opgøres altså ikke på koncernniveau, men på enhedsniveau/CVR-niveau.

Q: Kan man lave en koncernfælles whistleblowerordning?

A: Ja, det kan man godt. Emnet har fyldt meget i lovgivningsprocessen, da det oprindelige lovforslag satte visse begrænsninger herfor. I loven er det nu inkluderet, at forpligtelsen til at indføre en intern whistleblowerordning kan opfyldes med en koncernfælles whistleblowerordning. Driver du en koncern, har du derfor mulighed for at implementere en samlet whistleblowerordning, hvor medarbejdere på tværs af selskaberne i koncernen kan indberette eventuelle kritisable forhold.

Q: Hvilke muligheder er der for at foretage indberetning?

A: Loven fastsætter, at virksomheder skal give en whistleblower mulighed for at foretage sin indberetning skriftlig eller mundtlig, eller begge dele. Typisk kan dette krav opfyldes ved at stille en online-formular til rådighed og/eller oplyse et telefonnummer, hvortil der kan ringes. Hvis der gives mulighed for mundtlig indberetning, skal indberetningen på whistleblowerens anmodning også være mulig via et fysisk møde inden for en rimelig frist. Der findes øvrige indberetningskanaler, som virksomheder kan vælge at tage i brug.

Q: Er det et krav, at en whistleblower kan indberette anonymt?

A: Det er ikke et krav, at man skal kunne indberette anonymt til en intern whistleblowerordning, der omfattes af loven. Dette er i modsætning til den allerede eksisterende sektorspecifikke lovgivning om whistleblowerordninger, som netop stiller krav om mulighed for anonymitet.

I praksis vil langt de fleste whistleblowerordninger dog tilbyde muligheden for at indberette uden at skulle oplyse om identitet, da formålet med ordningen ellers risikeres at forspildes.

Q: Hvornår træder reglerne om interne whistleblowerordninger i kraft?

A: Virksomheder med over 250 ansatte skal have etableret en intern whistleblowerordning senest den 17. december 2021. For virksomheder med 50-249 ansatte, skal den interne whistleblowerordning være etableret senest den 17. december 2023.

Navnlig virksomheder med 50-249 ansatte skal dog være opmærksomme på, at pr. den 17. december 2021 åbnes der også en eksterne whistleblowerordning, som håndteres af Datatilsynet. Denne ordning kan anvendes af ansatte og øvrige personer til at indberette deres viden eller mistanke, og må forventes anvendt specielt i de situationer, hvor der ikke er etableret en intern whistleblowerordning i virksomheden.

Der kan derfor være god grund til at etablere interne whistleblowerordninger for de mindre virksomheder - også før forpligtelsen indtræder i 2023 - for at fremme, at eventuelle indberetninger relateret til din virksomhed sker til den interne whistleblowerordning.

Vi ser, at der også blandt små virksomheder med færre end 50 ansatte er en stigende tendens til, at der etableres whistleblowerordninger som en del af et CSR-program eller en ESG-profil.

Q: Hvad skal jeg som arbejdsgiver gøre for at overholde reglerne om whistleblowerordninger?

A: For at etablere en whistleblowerordning, skal der udarbejdes en række politikker og procedurer. Disse skal implementeres og efterleves i virksomheden. Loven stiller direkte krav om, at der indføres passende procedurer for whistleblowerordningen og med en række kvalitative krav hertil. Herudover medfører persondataforordningen (GDPR) også en række forpligtelser ved indførelsen af whistleblowerordninger. Vi anbefaler altid, at virksomheder søger juridisk bistand til udarbejdelse af de forskellige dokumenter.

De fleste virksomheder vælger at understøtte en whistleblowerordning med en it-platform, som kan håndtere indberetninger og en dialog mellem virksomheden og whistlebloweren – også i anonym form.

Sådan overholder du kravet om en intern whistleblowerordning

Med DAHL får du adgang til et egenudviklet whistleblowersystem, som er underlagt allerhøjeste sikkerhed. Vores løsning tager højde for de gældende juridiske krav og regler, både som følge af lovgivning om whistleblowerordninger og i forhold til kravene i persondatalovgivningen.

Vores specialister hjælper din virksomhed med implementeringen og driften af jeres interne whistleblowerordning. Med denne løsning mindskes den interne indsats og ressourceforbruget, så du kan holde fokus på driften af virksomheden. En whistleblowerordning fra DAHL giver samtidig en øget integritet for ansatte, der indberetter gennem ordningen.

Læs mere om løsningen og priser her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne