Nyheder

COVID-19: Hvordan forholder du dig til medarbejderes ferierejser til udlandet?

Grundet COVID-19-situationen er sommeren igen i år forbundet men en række spørgsmål vedrørende medarbejdernes mulige ferierejser til udlandet i sommerferien. Læs med og find ud af, hvad du som arbejdsgiver kan gøre, hvis medarbejdere trodser rejsevejledningerne.

Fra lørdag den 26. juni 2021 indledes den fjerde og sidste fase i aftalen om en gradvis genåbning for rejseaktiviteter. Fra denne dato overgår Danmark til en coronapas-baseret tilgang til rejser i EU- og Schengenområdet.

Opdeling i grønne, gule, orange og røde lande  

Udenrigsministeriet har i deres rejsevejledninger inddelt landene i følgende farver i forhold til risikoen forbundet med COVID-19:

  • Grøn - lavrisiko
  • Gul - risiko
  • Orange - høj risiko
  • Rød - virusvariant område

Hvilke isolations- og testkrav gælder?

Personer, der rejser til Danmark fra enten ”grønne” eller ”gule” lande, er ikke omfattet af et krav om isolation. Der gælder dog et særlig testkrav for personer, som hverken er vaccinerede eller tidligere smittede, hvis vedkommende rejser til Danmark fra gule lande.

Personer, der rejser til Danmark fra ”orange” eller ”røde lande”, og som ikke er vaccinerede eller tidligere smittede, er omfattet af både et testkrav og krav om isolation efter indrejse til Danmark. Hvis personen er færdig vaccineret eller tidligere smittet og vedkommende rejser ind fra et ”orange land”, gælder der ikke et testkrav eller isolationskrav ved indrejse til Danmark.  

Ved indrejse fra ”røde” lande, gælder der som udgangspunkt altid et test- og isolationskrav ved indrejse til Danmark, medmindre personen tidligere er smittet med COVID-19, hvorefter der i så fald alene gælder et isolationskrav.

Hvad gør jeg, hvis en medarbejder rejser på ferie til et ”grønt” eller ”gult” land? 

Hvis en medarbejder rejser til et grønt eller et gult land gælder der ikke et isolationskrav ved indrejse til Danmark, og virksomheden vil således ikke kunne nægte at modtage medarbejderens arbejdskraft.

Hvis det efter indrejse konstateres, at medarbejderen er smittet med COVID-19, skal sygefraværet behandles efter de sædvanlige regler for sygefravær i ansættelsesforholdet. Der vil som udgangspunkt ikke være tale om selvforskyldt sygdom.

Hvad gør jeg, hvis en medarbejder rejser på ferie til et ”orange” land?

Hvis en medarbejder rejser til et ”orange” land, og vedkommende ikke er vaccineret eller tidligere smittet, skal medarbejderen testes og gå isolation ved indrejse til Danmark.

Medarbejderens isolationsperiode vil som udgangspunkt være uden løn, medmindre det aftales, at medarbejderen kan arbejde hjemmefra, eller at medarbejderen kan afvikle ferie, feriefridage eller afspadsering.

Udgør medarbejderens fravær en belastning for virksomhedens drift, vil det efter en konkret vurdering kunne sanktioneres ansættelsesretligt i form af advarsel, opsigelse eller bortvisning.

Ovenstående gælder ikke medarbejdere, der enten er færdigvaccinerede eller tidligere smittet med COVID-19. Her gælder der ikke noget isolationskrav, og virksomheden vil ikke kunne nægte at modtage medarbejderens arbejdskraft, ligesom medarbejderen ikke vil kunne sanktioneres ansættelsesretligt.

Hvad gør jeg, hvis en medarbejder rejser på ferie til et ”rødt” land?

Hvis medarbejderen 10 dage forud for indrejsetidspunktet har opholdt sig i et ”rødt” land eller region, skal medarbejderen testes og gå i isolation efter indrejse. Testkravene bliver skærpet, og medarbejderen skal kunne fremvise en PCR-test, som er foretaget højst 72 timer før ombordstigning på fly.

Isolationsperioden er som udgangspunkt 10 dage. Isolationen vil dog kunne afbrydes ved et negativt svar på en PCR-test foretaget tidligst på fjerdedagen efter indrejse til Danmark.

Medarbejderens isolationsperiode vil som udgangspunkt være uden løn, medmindre det aftales, at medarbejderen kan arbejde hjemmefra, eller at medarbejderen kan afvikle ferie, feriefridage eller afspadsering mv.

Udgør medarbejderens fravær en belastning for virksomhedens drift, vil det efter en konkret vurdering kunne sanktioneres ansættelsesretligt i form af advarsel, opsigelse eller bortvisning.

Hvis medarbejderen bliver smittet med COVID-19 under en ferierejse til et orange eller rødt land, vil der som udgangspunkt være tale om selvforskyldt sygdom. Medarbejderen vil som følge heraf ikke have krav på sygeløn. Efter en konkret vurdering vil fraværet eventuelt også kunne sanktioneres ansættelsesretligt ved en advarsel, opsigelse eller bortvisning.

Har du brug for juridisk rådgivning?

Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, hvis en medarbejder trodser rejsevejledningerne og ikke følger dine anvisninger? Du er altid velkommen til at kontakte vores specialister for rådgivning vedrørende konkrete sager om advarsel, opsigelse eller bortvisning.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne