Nyheder

Dansk Erhverv og IT Branchen lancerer en afbalanceret databehandleraftale

Skrappere persondataregler fra 2018 nødvendiggør, at der nu kommer styr på den skriftlige aftale, som den dataansvarlige virksomhed har med sin databehandler. Læs artiklen og få adgang til kontraktskabelonen.

Hvornår skal man have en databehandleraftale?

Det korte svar: I næsten alle IT-relaterede samarbejdsforhold. Enhver behandling af persondata på andres vegne kræver indgåelse af en databehandleraftale, ellers er behandlingen ulovlig. Hvis en leverandør således får adgang til sin kundes persondata, skal der være indgået en databehandleraftale mellem parterne. Dette kunne f.eks. være tilfældet ved aftaler om hosting, IT-support eller lønadministration samt alle cloud løsninger.

Behovet for korrekt indgåelse af en databehandleraftale stiger pr. 25. maj 2018, når persondataforordningen får virkning. Dels øges indholdskravene, dels bliver manglende overholdelse bødesanktioneret.

En afbalanceret modelkontrakt, der lever op til den nye forordning
IT-Branchen og Dansk Erhverv bad derfor i 2016 DAHL Advokatfirma om at udarbejde en modelaftale til databehandleraftale, der opfylder kravene til den nye forordning. Denne har efterfølgende været i høring hos udvalgte medlemmer, så vi var sikre på, at Databehandleraftalen kom til at tilgodese såvel leverandørens og kundens interesser.

Centralt i balanceringen er omkostningerne. Forhold, som leverandøren vil skulle opfylde generelt og ensartet overfor alle kunderne, må leverandøren påregne at levere uden særskilt vederlag. Hvis kunden derudover har krav og ønsker, er leverandøren forpligtet til at opfylde disse – men mod særskilt betaling.

Aftalens opbygning
Databehandleraftalen er bygget op bestående af en hovedaftale og en række bilag. Udgangspunktet er, at der ikke behøver foretages indholdsændringer i hovedaftalen. Alle konkrete forhold reguleres i bilagene.

Typisk vil en databehandleaftale optræde som et element eller delaftale i en større leverancekontrakt  eksempelvis i en kontrakt om levering af en webshop løsning eller et lønsystem. Modelaftalen har taget højde for, at den indgår i et sådant system. Modelaftalen kan dog også anvendes som enkeltstående aftale, hvis det kontraktlige materiale mellem kunde og leverandør i øvrigt er sparsomt – eller databehandleraftalen skal omfatte flere aftaleforhold.

Aftalens længde
De fleste medlemmer vil nok føle, at aftalen er noget lang. Dansk Erhverv og IT Branchen har forståelse for dette, men har dog valgt at bibeholde en noget længere version af pædagogiske grunde, og fordi det er sundt for parterne at tage stilling til alle de i aftalen nævnte forhold. Ønsker man kun en minimal aftale, kan afsnittene, der skrevet med grønt, slettes. Resten bør herefter justeres. De gule felter SKAL udfyldes.

Aftalen bliver præsenteret på følgende gå hjem møder, hvor der også vil være rig lejlighed til at stille spørgsmål:

  • København den 8. februar 2017 kl. 9.00-11.00
  • Aarhus den 1. marts 2017 kl. 9:00-11:00
  • Odense den 1. marts 2017 kl. 14:00-16:00
  • Åbenrå den 6.marts 2017 kl. 14:00-16:00

Nærmere information om arrangementerne følger.

Dansk Erhverv regner i øvrigt med at udkomme med en ”Gode råd om databehandleraftaler ”- pjece lige efter sommerferien.

Databehandleraftalen kan frit anvendes, tilpasses og ændres uden begrænsninger. Der er derfor ikke tale om en færdigudfyldt kontrakt, som bør anvendes uden nærmere overvejelser eller tilpasning.

Modelkontrakten udgør ikke selvstændig juridisk rådgivning. Enhver brug af databehandleraftalen sker derfor uden ansvar af nogen art for IT-Branchen, Dansk Erhverv eller DAHL Advokatfirma. Det gælder både i original og i tilpasset format.

Hent modelaftalen her  

Af advokat Tim Nielsen, DAHL Advokatfirma og erhvervsjuridisk fagchef Sven Petersen, Dansk Erhverv

Advokat Tim Nielsen, DAHL Advokatfirma 
E-mail: tim@dahllaw.dk 
Tlf.: 88919821

Dansk Erhverv, Advokat Sven Petersen
E-mail: svp@danskerhverv.dk 
Tlf.: 33746109

Alle spørgsmål, bemærkninger eller forslag til aftalen er velkomne.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne