Nyheder

Dansk Erhverv og IT Branchen lancerer en afbalanceret databehandleraftale

Skrappere persondataregler fra 2018 nødvendiggør, at der nu kommer styr på den skriftlige aftale, som den dataansvarlige virksomhed har med sin databehandler. Læs artiklen og få adgang til kontraktskabelonen.

Hvornår skal man have en databehandleraftale?

Det korte svar: I næsten alle IT-relaterede samarbejdsforhold. Enhver behandling af persondata på andres vegne kræver indgåelse af en databehandleraftale, ellers er behandlingen ulovlig. Hvis en leverandør således får adgang til sin kundes persondata, skal der være indgået en databehandleraftale mellem parterne. Dette kunne f.eks. være tilfældet ved aftaler om hosting, IT-support eller lønadministration samt alle cloud løsninger.

Behovet for korrekt indgåelse af en databehandleraftale stiger pr. 25. maj 2018, når persondataforordningen får virkning. Dels øges indholdskravene, dels bliver manglende overholdelse bødesanktioneret.

En afbalanceret modelkontrakt, der lever op til den nye forordning
IT-Branchen og Dansk Erhverv bad derfor i 2016 DAHL Advokatfirma om at udarbejde en modelaftale til databehandleraftale, der opfylder kravene til den nye forordning. Denne har efterfølgende været i høring hos udvalgte medlemmer, så vi var sikre på, at Databehandleraftalen kom til at tilgodese såvel leverandørens og kundens interesser.

Centralt i balanceringen er omkostningerne. Forhold, som leverandøren vil skulle opfylde generelt og ensartet overfor alle kunderne, må leverandøren påregne at levere uden særskilt vederlag. Hvis kunden derudover har krav og ønsker, er leverandøren forpligtet til at opfylde disse – men mod særskilt betaling.

Aftalens opbygning
Databehandleraftalen er bygget op bestående af en hovedaftale og en række bilag. Udgangspunktet er, at der ikke behøver foretages indholdsændringer i hovedaftalen. Alle konkrete forhold reguleres i bilagene.

Typisk vil en databehandleaftale optræde som et element eller delaftale i en større leverancekontrakt  eksempelvis i en kontrakt om levering af en webshop løsning eller et lønsystem. Modelaftalen har taget højde for, at den indgår i et sådant system. Modelaftalen kan dog også anvendes som enkeltstående aftale, hvis det kontraktlige materiale mellem kunde og leverandør i øvrigt er sparsomt – eller databehandleraftalen skal omfatte flere aftaleforhold.

Aftalens længde
De fleste medlemmer vil nok føle, at aftalen er noget lang. Dansk Erhverv og IT Branchen har forståelse for dette, men har dog valgt at bibeholde en noget længere version af pædagogiske grunde, og fordi det er sundt for parterne at tage stilling til alle de i aftalen nævnte forhold. Ønsker man kun en minimal aftale, kan afsnittene, der skrevet med grønt, slettes. Resten bør herefter justeres. De gule felter SKAL udfyldes.

Aftalen bliver præsenteret på følgende gå hjem møder, hvor der også vil være rig lejlighed til at stille spørgsmål:

  • København den 8. februar 2017 kl. 9.00-11.00
  • Aarhus den 1. marts 2017 kl. 9:00-11:00
  • Odense den 1. marts 2017 kl. 14:00-16:00
  • Åbenrå den 6.marts 2017 kl. 14:00-16:00

Nærmere information om arrangementerne følger.

Dansk Erhverv regner i øvrigt med at udkomme med en ”Gode råd om databehandleraftaler ”- pjece lige efter sommerferien.

Databehandleraftalen kan frit anvendes, tilpasses og ændres uden begrænsninger. Der er derfor ikke tale om en færdigudfyldt kontrakt, som bør anvendes uden nærmere overvejelser eller tilpasning.

Modelkontrakten udgør ikke selvstændig juridisk rådgivning. Enhver brug af databehandleraftalen sker derfor uden ansvar af nogen art for IT-Branchen, Dansk Erhverv eller DAHL Advokatfirma. Det gælder både i original og i tilpasset format.

Hent modelaftalen her  

Af advokat Tim Nielsen, DAHL Advokatfirma og erhvervsjuridisk fagchef Sven Petersen, Dansk Erhverv

Advokat Tim Nielsen, DAHL Advokatfirma 
E-mail: tim@dahllaw.dk 
Tlf.: 88919821

Dansk Erhverv, Advokat Sven Petersen
E-mail: svp@danskerhverv.dk 
Tlf.: 33746109

Alle spørgsmål, bemærkninger eller forslag til aftalen er velkomne.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne