Nyheder

Dansk Erhverv og IT Branchen lancerer en afbalanceret databehandleraftale

Skrappere persondataregler fra 2018 nødvendiggør, at der nu kommer styr på den skriftlige aftale, som den dataansvarlige virksomhed har med sin databehandler. Læs artiklen og få adgang til kontraktskabelonen.

Hvornår skal man have en databehandleraftale?

Det korte svar: I næsten alle IT-relaterede samarbejdsforhold. Enhver behandling af persondata på andres vegne kræver indgåelse af en databehandleraftale, ellers er behandlingen ulovlig. Hvis en leverandør således får adgang til sin kundes persondata, skal der være indgået en databehandleraftale mellem parterne. Dette kunne f.eks. være tilfældet ved aftaler om hosting, IT-support eller lønadministration samt alle cloud løsninger.

Behovet for korrekt indgåelse af en databehandleraftale stiger pr. 25. maj 2018, når persondataforordningen får virkning. Dels øges indholdskravene, dels bliver manglende overholdelse bødesanktioneret.

En afbalanceret modelkontrakt, der lever op til den nye forordning
IT-Branchen og Dansk Erhverv bad derfor i 2016 DAHL Advokatfirma om at udarbejde en modelaftale til databehandleraftale, der opfylder kravene til den nye forordning. Denne har efterfølgende været i høring hos udvalgte medlemmer, så vi var sikre på, at Databehandleraftalen kom til at tilgodese såvel leverandørens og kundens interesser.

Centralt i balanceringen er omkostningerne. Forhold, som leverandøren vil skulle opfylde generelt og ensartet overfor alle kunderne, må leverandøren påregne at levere uden særskilt vederlag. Hvis kunden derudover har krav og ønsker, er leverandøren forpligtet til at opfylde disse – men mod særskilt betaling.

Aftalens opbygning
Databehandleraftalen er bygget op bestående af en hovedaftale og en række bilag. Udgangspunktet er, at der ikke behøver foretages indholdsændringer i hovedaftalen. Alle konkrete forhold reguleres i bilagene.

Typisk vil en databehandleaftale optræde som et element eller delaftale i en større leverancekontrakt  eksempelvis i en kontrakt om levering af en webshop løsning eller et lønsystem. Modelaftalen har taget højde for, at den indgår i et sådant system. Modelaftalen kan dog også anvendes som enkeltstående aftale, hvis det kontraktlige materiale mellem kunde og leverandør i øvrigt er sparsomt – eller databehandleraftalen skal omfatte flere aftaleforhold.

Aftalens længde
De fleste medlemmer vil nok føle, at aftalen er noget lang. Dansk Erhverv og IT Branchen har forståelse for dette, men har dog valgt at bibeholde en noget længere version af pædagogiske grunde, og fordi det er sundt for parterne at tage stilling til alle de i aftalen nævnte forhold. Ønsker man kun en minimal aftale, kan afsnittene, der skrevet med grønt, slettes. Resten bør herefter justeres. De gule felter SKAL udfyldes.

Aftalen bliver præsenteret på følgende gå hjem møder, hvor der også vil være rig lejlighed til at stille spørgsmål:

  • København den 8. februar 2017 kl. 9.00-11.00
  • Aarhus den 1. marts 2017 kl. 9:00-11:00
  • Odense den 1. marts 2017 kl. 14:00-16:00
  • Åbenrå den 6.marts 2017 kl. 14:00-16:00

Nærmere information om arrangementerne følger.

Dansk Erhverv regner i øvrigt med at udkomme med en ”Gode råd om databehandleraftaler ”- pjece lige efter sommerferien.

Databehandleraftalen kan frit anvendes, tilpasses og ændres uden begrænsninger. Der er derfor ikke tale om en færdigudfyldt kontrakt, som bør anvendes uden nærmere overvejelser eller tilpasning.

Modelkontrakten udgør ikke selvstændig juridisk rådgivning. Enhver brug af databehandleraftalen sker derfor uden ansvar af nogen art for IT-Branchen, Dansk Erhverv eller DAHL Advokatfirma. Det gælder både i original og i tilpasset format.

Hent modelaftalen her  

Af advokat Tim Nielsen, DAHL Advokatfirma og erhvervsjuridisk fagchef Sven Petersen, Dansk Erhverv

Advokat Tim Nielsen, DAHL Advokatfirma 
E-mail: tim@dahllaw.dk 
Tlf.: 88919821

Dansk Erhverv, Advokat Sven Petersen
E-mail: svp@danskerhverv.dk 
Tlf.: 33746109

Alle spørgsmål, bemærkninger eller forslag til aftalen er velkomne.

Tilmeld dig nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information