Nyheder

Hvilke regler gælder ved sygdom under ferie?

Sommerferien står for døren, men hvad sker der, hvis dine medarbejdere er syge i ferien? Har dine medarbejdere ret til betalt ferie, når de vender tilbage fra et længerevarende sygdomsforløb? Og hvad gør du som arbejdsgiver, hvis du har medarbejdere, som er forhindret i at holde ferie grundet sygdom? Få et overblik her.

Optjening af ferie i sygdomsperioder

Optjening af ferie i sygdomsperioder afhænger af, hvorvidt medarbejderen er berettiget til fuld løn under sygdom eller ej.

Hvis medarbejderen har ret til løn under sygdom, optjener medarbejderen 2,08 betalte feriedage pr. måned, selvom medarbejderen er sygemeldt.

Har medarbejderen derimod ikke ret til løn under sygdom, optjenes der ret til sygeferiegodtgørelse fra den anden sygefraværsdag. Sygeferiegodtgørelsen udgør 12,5% af det vederlag, som medarbejderen har modtaget de sidste fire uger før fraværet. Hvis medarbejderen har mere end 52 fraværsperioder i alt inden for et ferieår, vil medarbejderen optjene sygeferiegodtgørelse allerede fra første sygefraværsdag fra den 53. sygefraværsperiode, da det er et krav i EU’s arbejdstidsdirektiv, at arbejdstagere har mindst fire ugers betalt ferie pr. år.

Modtager medarbejderen delvis løn under sygdom, har medarbejderen ret til feriegodtgørelse af den delvise løn. Desuden har medarbejderen ret til sygeferiegodtgørelse, der dog trækkes fra feriegodtgørelsen, som modtages på baggrund af den delvise løn. 

Sygdom og erstatningsferie

Sygemelding skal fra medarbejderens side ske, så snart det står klart, at medarbejderen ikke kan komme på arbejde, og skal ske inden for de regler og frister, som er på arbejdspladsen. Sker sygemeldingen ikke korrekt, er der tale om ulovlig udeblivelse, der i sidste ende kan medføre en bortvisning.

Sygdom før feriens påbegyndelse

Hvis en medarbejder er sygemeldt før en ferie starter, kan ferien ikke påbegyndes, medmindre medarbejderen selv ønsker det. Hvis medarbejderen ikke ønsker at holde ferien, vil ferien blive gemt og givet som erstatningsferie på et senere tidspunkt.

Ferie begynder ved arbejdstidens begyndelse den første feriedag og slutter ved arbejdstids ophør den sidste feriedag. Hvis medarbejderen afholder ferie fra mandag til fredag, er det mødetidspunktet mandag morgen, hvor ferien begynder, der er relevant, når det skal vurderes, om medarbejderen er syg på det fastsatte tidspunkt for feriens begyndelse.

Har man en langtidssygemeldt medarbejder, som ikke kan nå at afholde sin ferie i løbet af året, kan feriepengene udbetales til medarbejderen, når ferieåret slutter. Det kan dog også besluttes, at op til fire ugers betalt ferie skal overføres til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.

Medarbejderen kan i nogle tilfælde få lov til at afholde ferie, selvom medarbejderen er langtidssygemeldt. Dette sker blandt andet i tilfælde af rekreationsrejser, som er en del af medarbejderens behandling.

Rejser og ferier under en sygemeldingsperiode skal ske gennem en teknisk raskmelding, som skal ordineres og godkendes af både læge og kommune. I sådanne tilfælde skal arbejdsgiveren orienteres om rejsen af medarbejderen.

Sygdom under ferie og erstatningsferie

Bliver en medarbejder syg undervejs i en ferie, er det medarbejderens ansvar at foretage en korrekt sygemelding. Hvis medarbejderen glemmer at melde sig syg, kan medarbejderen ikke tilkendes erstatningsferie, medmindre der er tale om svær tilskadekomst, hvor medarbejderen ikke har mulighed for at sygemelde sig korrekt. Dette gælder også for sygedage forud for den dag, hvor medarbejderen korrekt melder sig syg.

Hvis en medarbejder bliver syg under ferie, har medarbejderen ret til erstatningsferie efter i alt fem sygedage mod lægelig dokumentation.  Det er medarbejderens ansvar at indhente lægelig dokumentation. Dette gælder også, hvis medarbejderen befinder sig i udlandet. Det er ligeledes medarbejderen, som skal betale for dokumentationen.

Har medarbejderen ikke været ansat i hele ferieåret, har medarbejderen ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt færre antal sygedage. Feriedage som medarbejderen ikke har optjent i ferieåret fradrages i de sygedage, der ikke gives erstatningsferie for.

Bliver medarbejderen rask før den planlagte ferieperiode er ovre, har medarbejderen ret til at holde den resterende del af den planlagte ferie. Medarbejderen skal i så fald give besked herom ved raskmelding, ellers er udgangspunktet, at medarbejderen skal møde på arbejde som sædvanligt.

Har du brug for rådgivning?

Har du spørgsmål til sygdom under ferie eller et andet arbejdsretligt spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister. De har mange års erfaring med at yde rådgivning på området.

I forbindelse med COVID-19 situationen kan der opstå en række spørgsmål vedrørende medarbejdernes mulige ferierejser til udlandet. Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, hvis en medarbejder trodser rejsevejledningerne? Find svaret i denne artikel.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne