Nyheder

Tinglysningsafgift: En omkostning ved handel med fast ejendom

Når en fast ejendom skal overdrages fra én part til en anden, skal der betales en variabel tingslysningsafgift. Men i nogle situationer kan man undgå den variable del. Dét har Højesteret netop afklaret i en nyere kendelse. Læs med her og bliv klogere på, hvordan du slipper for den variable tinglysningsafgift.

Når en fast ejendom skal overdrages fra én part til en anden, vil erhververen kræve, at overdragelsen tinglyses i vedkommendes navn. Tinglysning af en adkomstændring til fast ejendom koster tinglysningsafgift. Som udgangspunkt koster det 1.750 kr. i grundgebyr + 0,6% af den højeste værdi af vurderingen eller den aftalte overdragelsessum. Koster en ejendom f.eks. 10 mio. kr., koster en tinglysning af en adkomstændring 1.750 kr. + 60.000 kr., i alt 61.750 kr. Det er erfaringen, at de fleste, der handler med fast ejendom, blot synes, at tinglysningsafgift er en 'træls' omkostning.

Situationer hvor man kan undgå den variable tinglysningsafgift

I tinglysningsafgiftslovens § 6 A er der en central bestemmelse, der giver adgang til, at man kan lave en adkomstændring til blot 1.750 kr. i tinglysningsafgift. Man sparer således 0,6%. Reglen finder anvendelse ved selskaber m.v.’s fission (spaltning), fusion, tilførsel af aktiver samt ved virksomhedsomdannelser. De fire situationer kan skatteretligt ske skattefrit eller skattepligtigt. Reglen i tinglysningsafgiftsloven sondrer ikke mellem de to former. Alle former kan ske til de 1.750 kr. i tinglysningsafgift.

Konkret betyder reglen følgende: Er man f.eks. ejer af en fast ejendom, som man ønsker at sælge, og ønsker køber at købe ejendommen i et særskilt datterselskab, kan reglen bruges. Hvis man derfor først laver en virksomhedsomdannelse, kan man få overdraget ejendommen fra den nuværende personlige ejer til et selskab for 1.750 kr. i tinglysningsafgift. Efterfølgende kan man overdrage kapitalandelene i selskabet uden, at der skal ske tinglysning. Overdragelsen sker altså med andre ord til en ekstern tredjemand til 1.750 kr. i tinglysningsafgift. Med det pågældende eksempel er der ikke taget stilling til, om transaktionen udløser skat eller ej, da både skattefrie og skattepligtige transaktioner er omfattet.

Højesterets dom bidrager til yderligere afklaring

Højesteret har i foråret 2021 afsagt en dom om tinglysningsafgiftslovens regler ved omstruktureringer af virksomheder. Konkret var der tale om en ejendom, der var ejet af et interessentskab (I/S). Interessentskabet ønskede at overdrage ejendommen til et partnerselskab (P/S). Dette ønskede man at gennemføre med en tinglysningsafgift på 1.750 kr., da det var interessentskabets opfattelse, at transaktionen var en tilførsel af aktiver. Ved tilførsel af aktiver forstår man typisk - efter fusionsskattelovens regler - en transaktion, hvor et aktie- eller anpartsselskab skyder f.eks. en ejendom ned i et datterselskab, der også er et aktie- eller anpartsselskab. Udfordringen i den konkrete sag var derfor, at der var tale om en overdragelse fra et I/S til et P/S, og om dette kunne omfattes af begrebet ”tilførsel af aktiver”. Begge selskabsformer er transparente selskabsformer.

Selvom sagen omhandlede et I/S og P/S, var det Højesterets opfattelse, at der var tale om tilførsel af aktiver omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 6 A og dermed til en tinglysningsafgift til 1.750 kr. Afgørende herfor er, at lovbestemmelsen bruger begrebet ”selskaber m.v.” Man kunne derfor ikke slutte, at reglen kun gælder for aktie- og anpartsselskaber. Andre selskabstyper, konkret et I/S og P/S var omfattet. Det må antages, at et K/S også er omfattet.

Dommen angiver en udvidet fortolkning af bestemmelsen og de muligheder, der hermed er med i bestemmelsen. Med dommen er der ret væsentlige muligheder for at undgå den variable tinglysningsafgift ved at inddrage selskaber – A/S, ApS, P/S, K/S eller I/S – som en station i et salg af fast ejendom. Højesterets afgørelse er på dette punkt både afklarende og bidrager til retssikkerhed på området. Med den rette planlægning kan man realisere væsentlige besparelser til fordel for såvel køber som sælger i en transaktion.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til den konkrete dom eller til tinglysningsafgift generelt, er du velkommen til at kontakte DAHL specialister. De har mange års erfaring med at yde rådgivning på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne