Nyheder

Rigsretten tager stilling til vigtige spørgsmål inden hovedforhandlingen

Efter retsmødet den 25. juni har Rigsretten afsagt to kendelser i forhold til spørgsmålet om skærpende omstændigheder og TV-optagelser fra hovedforhandlingen. Få indblik i kendelsernes betydning for sagen fremadrettet.

Efter det første offentlige retsmøde i rigsretssagen fredag den 25. juni er der efterfølgende afsagt to kendelser. Vi har bedt Nicolai Mallet, forsvarer i rigsretssagen, gøre os lidt klogere på indholdet af og ikke mindst betydningen af de to kendelser.

Den ene kendelse omhandlede anklageskriftet. Men hvad drejede den sig om?

I forhold til selve sagen afsagde Rigsretten en særdeles vigtig kendelse. Anklageskriftet indeholder to punkter. Dels at Inger Støjberg skulle have vidst, at Udlændingestyrelsen administrerede ulovligt, da de adskilte asylpar med mindreårige piger, og dels at hendes oplysninger til Folketinget om sagen var usande, og at dette skulle være en ”skærpende omstændighed”, som skulle udløse en hårdere straf. Folketinget havde helt bevidst ikke rejst ”selvstændig tiltale” for oplysninger, som Inger Støjberg har givet til Folketinget. Derfor mente vi i forsvaret, at anklagerne heller ikke kunne bruge de oplysninger som ”skærpende omstændigheder”. Vores juridiske vurdering blev bakket op af en af landets førende professorer i strafferet. Vi kunne også henvise til en lignende situation under den forrige rigsretssag mod Ninn Hansen i 1995,” forklarer Nicolai Mallet.

Hvilken betydning får kendelsen?

”Kendelsen om de skærpende omstændigheder får stor betydning. Rigsretten bestemte, at Inger Støjbergs udtalelser på samråd i Folketinget ikke kan få strafskærpende betydning i det tilfælde, at Inger Støjberg kendes skyldig i den egentlige tiltale, nemlig at være ansvarlig for en ulovlig administration i Udlændingestyrelsen. Vi fik med andre ord fuldt medhold. Man kan sige, at der nu er skåret en væsentlig del af anklageskriftet allerede inden sagen for alvor går i gang,” lyder det fra Nicolai Mallet, som fortsætter:

Vi kan nu koncentrere os om, hvem der egentlig havde ansvaret for, at der blev administreret i strid med loven tilbage i 2016. Var det embedsfolkene, der vurderede reglerne forkert? Hvis det var tilfældet, er det ikke Inger Støjbergs ansvar. Gav Inger Støjberg embedsfolkene ordre til at adskille par, hvor hun vidste, at det ville være ulovligt? Hvis det er tilfældet, vil hun blive dømt. Men ikke engang Instrukskommissionen, der ikke var Inger Støjberg venlig stemt, kunne få sig selv til at konkludere, at hun havde givet nogen ”ordre”. Ingen af hendes embedsfolk kunne bekræfte, at de nogensinde havde fået en ordre om at handle i strid med loven.”

Den anden kendelse vedrørte mediernes adgang til sagen. Hvilken betydning har denne?

Ja, den vedrørte mediernes ønske om live-transmissioner fra hovedforhandlingen, der starter den 2. september. Her havde blandt andet DK4, DR og TV2 anmodet om lov til at sende direkte. Den anmodning bakkede vi op om, mens anklagerne var imod. Det er Inger Støjbergs ønske, at alle danskere skal kunne følge med i sagen. Det er vores opfattelse, at flere medier mere eller mindre har gjort sig til ”parthaver” i forhold til sagen. De driver en slags ”kampagnejournalistik” og refererer ikke neutralt. Det er særligt de toneangivende medier, og det er ikke betryggende, at det, der bliver sagt under de mange retsmøder, først skal igennem disse mediers filter, før det når ud til offentligheden. Men Rigsretten ønskede, ligesom Folketinget, ikke direkte transmissioner fra hovedforhandlingen,” fortæller Nicolai Mallet.

Føljeton om rigsretssagen: Fik du læst de første indlæg?

I denne føljeton giver Nicolai Mallet et unikt indblik i den historiske rigsretssag.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne