Nyheder

Nye regler ved Voldgiftsinstituttet

Den 1. april 2021 fik Voldgiftsinstituttet nye regler. Reglerne er en modernisering af det gamle regelsæt, og de nye regler er i overensstemmelse med standarderne i dansk og international voldgiftspraksis. Få indblik i de væsentligste ændringer og mest centrale bestemmelser.

De nye regler gælder for alle sager ved Voldgiftsinstituttet efter reglernes ikrafttræden den 13. april 2021, medmindre parterne har aftalt andet, jf. § 2. De nye regler ved det danske Voldgiftsinstitut stemmer overens med de nye regler, der trådte i kraft ved The International Chamber of Commerce (ICC) i januar 2021.

De væsentligste ændringer er:

Digitalisering og effektivisering

Med de nye regler er der fokus på øget digitalisering. Efter de nye regler skal kommunikationen mellem parterne i udgangspunktet foregå elektronisk. Det samme gælder kommunikationen mellem parterne, voldgiftsretten og Voldgiftsinstituttet, jf. § 3.

Det følger nu af § 37 stk. 2, at der kan afgives forklaringer for voldgiftsretten ved brug af telekommunikation. Det samme gælder hovedforhandlingen, som kan ske helt eller delvist ved brug af telekommunikation.

Udover øget digitalisering skal bestemmelserne samtidig sikrer en bedre effektivitet ved behandlingen af voldgiftssager ved Voldgiftsinstituttet. De nye regler indeholder også en ny hjemmel til, at Voldgiftsinstituttet har mulighed for af egen drift at ændre tidsfrister, hvis det er nødvendigt for at sikre en effektiv behandling af sagerne.

Oplysningspligt

Med de nye regler er der indført en forpligtelse til at oplyse voldgiftsretten og de øvrige parter, hvis en tredjemand har påtaget sig at finansiere omkostningerne i sagen, og denne tredjemand derigennem får en økonomisk interesse i sagen, jf. reglernes § 20, stk. 4.

Herudover er der i § 23 indsat bestemmelser om, at parterne skal oplyse, hvis der sker ændringer i deres repræsentationsforhold. Samtidig er der nu hjemmel til, at Voldgiftsinstituttets formandskab i særlige tilfælde kan forhindre en ny repræsentant, hvis den nye repræsentant kan give anledning til en interessekonflikt med en af voldgiftsdommerne.

Præciseringer

Med det nye regelsæt er der endvidere sket en del præciseringer til de hidtil gældende regler. Det er blandt andet præciseret, at parterne kan begære edition, jf. § 33, hvorefter det kan pålægges en part at fremlægge dokumenter eller andet bevismateriale, hvis voldgiftsretten finder, at det kan være af betydning for sagen.

Herudover er det præciseret, hvilket sprog klageskriftet skal udarbejdes på, hvis sproget ikke er angivet i voldgiftsaftalen, eller hvis der er uenighed herom, jf. § 5.

Opsamling

De nye voldgiftsregler er en udvidelse af det gamle regelsæt, som omfattede 36 bestemmelser, mod 52 bestemmelser i det nye regelsæt. Der er således tale om en gennemgribende revidering af regelsættet.

Har du brug for rådgivning om de nye regler ved Voldgiftsinstituttet eller rådgivning om førelse af sager ved Voldgiftsinstituttet eller domstolene, står vores specialister klar til at hjælpe dig.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne