Nyheder

Skattekontoen - en forenkling, men også en tikkende bombe

Hensigten med etablering af skattekontoen i 2013 var at skabe overblik over virksomheders samlede mellemværende med SKAT og digitalisere og ændre skatteopkrævningen. I artiklen beskrives nogle ikke-tilsigtede konsekvenser af skattekontoen, særligt på baggrund af SKATs it-problemer på opkrævningsfronten og den generelle økonomiske krise.

Teori kontra. virkelighed

Det var hensigten med en lovgivningspakke omkring forenkling og digitalisering af skatteopkrævningen at gøre det let for den enkelte virksomhed at konstatere, hvilket udestående eller evt. tilgodehavende, der på et hvilket som helst tidspunkt var mellem SKAT og virksomheden. Forskellige forhold har imidlertid været årsag til, at skattekontoen ikke – i hvert fald ikke på alle punkter – er kommet til at virke efter hensigten. Det kan skyldes flere forhold, men givetvis blandt andet følgende:

  1. SKATs it-problemer i forbindelse med opkrævning af restancer,

  2. den generelle økonomiske krise, hvor restancerne blev øget markant og

  3. personers og virksomheders overlevelsesbestræbelser baseret på i for høj grad ønsketænkning frem for realitetssans, måske kombineret med afsavnet af kvalificeret rådgivning, enten som værende ikke-eksisterende eller som et decideret fravalg fra virksomhedernes side.

Likviditetsfremskaffelse

Virksomheder kan normalt kun skaffe likviditet på fire måder: 

  1. ved låneoptagelse (normalt i pengeinstitut),

  2. ved længere kredit hos leverandører (vare- og omkostningskreditorer) og/eller kortere kredittid over for kunder,

  3. ved tilførsel af ansvarlig (låne)kapital eller

  4. ved at anvende skattekontoen som kassekredit.

Advarsel mod at anvende skattekontoen som kassekredit

Der skal kraftigt advares mod at anvende skattekontoen som kassekredit. Det er som regel altid kortsigtet og vil ofte kunne få overordentligt uhensigtsmæssige konsekvenser i form af ledelses- og/eller rådgiveransvar, ingen gældssanering og/eller konkurskarantæne.

Ledelsesansvar

Enhver ledelse, hvad enten det er som personlig ejer eller direktør (og ejer) i et kapitalselskab, har pligt til at have det nødvendige kapitalberedskab. Herved forstås populært sagt, at der skal være den nødvendige likviditet i virksomheden til til forfaldstid at betale de forpligtelser, som ledelsen løbende påtager sig. Fortsætter ledelsen gældsstiftelsen ud over dette punkt – håbløsheds(tids)punktet – risikerer ledelsen at pådrage sig et ansvar over for de kreditorer, der yder kredit uden kendskab til virksomhedens insolvens.

Rådgiveransvar

I de situationer, hvor skyldnervirksomheden over for rådgiver er åben om virksomhedens situation, eller hvor skyldnerens rådgiver er revisor og derfor kender eller burde have kendskab til virksomhedens økonomiske situation, risikerer rådgiveren at ifalde professions- eller rådgiveransvar ved ikke at rådgive om, at løbende gældsstiftelse, uden sandsynliggørelse af at den stiftede gæld kan betales til forfaldstid, vil resultere i et ansvar for skyldneren. Rådgivere har hverken ret eller pligt til at gribe ind i virksomheders ledelsesret, men har pligt til at rådgive virksomheder, herunder rådgive om konsekvenserne af fortsat gældsstiftelse uden rimelig sandsynlighed for, at virksomheden kan betale sine forpligtelser til forfaldstid. Disse konsekvenser kan – ud over ledelsesansvar – være, at gældssanering ikke er mulig og/eller at skyldneren bliver underlagt konkurskarantæne.

Ingen gældssanering

Hvad enten virksomheden drives i personligt regi eller i et kapitalselskab vil den personlige ejer eller kapitalejer ikke kunne forvente at få gældssanering i en længere årrække efter virksomhedens økonomiske sammenbrud. Årsagen hertil er simpelthen, at grov uansvarlighed i økonomiske anliggender anses som gældssaneringshindrende i en længere årrække.

Konkurskarantæne

Den 1. januar 2014 blev der i Danmark indført regler om konkurskarantæne. Herved forstås, at virksomhedsejere bliver optaget i et (lukket) register i Erhvervsstyrelsen, der omfatter personer, der har handlet uforsvarligt, særligt ved afvikling af en virksomhed. Konkurskarantænen meddeles normalt i en periode på 3 år og har som konsekvens, at den, der er pålagt konkurskarantæne, i denne 3-årsperiode ikke kan drive erhvervsmæssig virksomhed i selskabsform med begrænset hæftelse.

Styreredskab

Skattekontoen er et styreredskab, som hverken virksomheden eller dennes rådgivere kan eller skal ignorere. En konsekvens af skattekontoen er, at der ikke som tidligere udsendes flere rykkere fra SKAT, inden der iværksættes tvangsinddrivelsestiltag, herunder indgivelse af konkursbegæring. Derfor må virksomheders ledelser og rådgivere have fokus på skattekontoens udvisende og sørge for at betale til forfaldstid, alternativt indgå afdragsordning med SKAT. Ageres ikke på denne måde, udsætter virksomheden og dennes rådgivere sig for ledelses- og/eller rådgiveransvar, forbud mod gældssanering i en længere årrække og konkurskarantæne.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne