Nyheder

Erfarne specialistadvokater bliver en del af DAHLs vækstrejse

To specialistadvokater med mange års erfaring i advokatbranchen styrker DAHLs position i hovedstadsområdet. Med stærke kompetencer inden for henholdsvis skatte- og selskabsretten og IT- og IP-ret skal de to nye profiler, Arly Carlquist og Simon Clark, tage del i DAHLs vækstrejse.

DAHL byder velkommen til Arly Carlquist og Simon Clark, der begge er tiltrådt som specialistadvokater i august 2021. En specialistadvokat er en advokat, der har særligt stærke kompetencer og omfattende viden inden for et specifikt fagområde. Som specialistadvokater vil Arly og Simon bidrage til udviklingen af deres respektive specialeområder, både fagligt og kommercielt.

En pioner inden for IT- og IP-ret

DAHL konsoliderer endnu engang sin position som et af landets stærkeste advokatkontorer inden for IT-ret og IPR, nu hvor Arly Carlquist tilknyttes som specialistadvokat. Arly Carlquist har arbejdet som advokat i 25 år og har dermed mangeårig erfaring inden for blandt andet udarbejdelse af IT-kontrakter.

I et marked, hvor nogle af de allerstærkeste drivere for forretningsudvikling og vækst er digitalisering og teknologi, er IT-ret og IPR nogle af de områder, hvor DAHL oplever særlig stor efterspørgsel. Derfor er det en fornøjelse for advokat og partner Claus F. Sørensen, der også er afdelingsleder inden for IT-ret og IPR, at kunne byde velkommen til endnu en dygtig kollega: ”Med Arly Carlquist på holdet får vi endnu flere muskler i et marked med stor efterspørgsel. Vi og vores klienter vil få stor glæde af Arlys store faglige ekspertise og hans dybe specialisering inden for IT- og IP-ret og kommercielle kontrakter samt hans evne til at omsætte sin juridiske viden til pragmatiske løsninger.”

Arly Carlquist har i mere end 25 år beskæftiget sig med alle typer af IT-aftaler og de hertil relaterede juridiske og kommercielle problemstillinger. Endvidere har han betydelig erfaring med IP-mæssige forhold, hvor han løbende har rådgivet om og fuldt udviklingen inden for dansk såvel som EU-retlig regulering i relation til ophavsretten. Arly Carlquist glæder sig til at blive en del af DAHLs stærke hold:

”DAHL har i alle år, jeg kan huske, været en væsentlig aktør inden for it-retten i Danmark, hvorfor DAHL er et perfekt match for mig. Jeg ser frem til at blive en del af og bidrage til den fortsatte udvikling af DAHLs i forvejen stærke position inden for alle områder af IT-retten,” forklarer Arly Carlquist.

I naturlig forlængelse af Arly Carlquists omfattende viden inden for IT og IPR har han løbende arbejdet med beslægtede områder, hvor erfaring med komplekse kontraktforhold er afgørende, herunder samarbejdsaftaler, udviklingsaftaler, kommercielle kontrakter og M&A. Alt dette vil Arly Carlquist som en stærk ressource ligeledes bidrage med hos DAHL. 

En erfaren skatteprofil til hovedstadsområdet

DAHL har et stort skatte- og selskabsretligt team, som dagligt rådgiver virksomheder og private samt bistår revisorer med problemstillinger inden for området. Ansættelsen af Simon Clark sker som led i en strategi om at styrke DAHLs position på dette marked i hovedstadsområdet og på resten af Sjælland.

”Vi har længe haft et ønske om at spille en større rolle på rådgivningsmarkedet inden for skatte- og selskabsret på Sjælland og særligt hovedstadsområdet. Det glæder mig derfor meget, at vi nu får Simon Clark ombord. Med sin erfaring og faglige tyngde vil han uden tvivl være med til at styrke vores position og åbne dørene til dette marked. Vi glæder os til at byde ham velkommen tilbage og til samarbejdet i teamet,” udtaler Bent Ramskov, afdelingsleder for skat, selskabsret og Private Client i DAHL.

Simon Clark har omfattende erfaring med rådgivning om mangeartede skatte- og selskabsretlige problemstillinger. Han rådgiver blandt andet om omstruktureringer, generationsskifte samt andre selskabsskattemæssige forhold.

For Simon Clark er DAHL bestemt ikke ukendt, da han tidligere i sin karriere har været en del af advokatfirmaet. Det er dermed et glædeligt gensyn og med høje forventninger, at han tiltræder stillingen hos DAHL:

"Jeg ser frem til at komme i gang med det spændende arbejde og fortsætte min faglige og personlige udvikling i de nye rammer. DAHL er en af de væsentligste aktører på markedet for selskabs- og skatterådgivning, og jeg glæder mig til at blive en del af et højt kvalificeret team,” siger Simon Clark.

Udover at yde rådgivning inden for bl.a. omstrukturering, generationsskifte og skattemæssige forhold, fører Simon Clark også klage- og retssager om skattemæssige forhold, ligesom han har stor erfaring med ansvarssager samt at være forsvarer i sager om økonomisk kriminalitet.

Som led i en ambitiøs vækststrategi

DAHL har for nyligt præsenteret endnu en stærk specialist i form af Peter Bisgaard, der tilknyttes som advokat/partner (of Counsel). Tiltrækningen af de mange nye specialister sker som led i DAHLs 2025-strategi, hvor ambitionen blandt andet er at udvide advokatfirmaets klientgrundlag og specialer i København, så dette i højere grad afspejler den markedsposition, DAHL ønsker.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne