Nyheder

Hvordan anker man til Højesteret?

Når en sag har været prøvet ved byretten og landsretten, kan den i særlige tilfælde få tilladelse til at blive anket til Højesteret – men det er ikke altid hele sagen, der kan ankes. I denne artikel gør vi dig klogere på kriterierne for at få tilladelse til at anke samt hvilken del af sagen, der kan ankes.

I Danmark har vi et to-instanssystem. Det betyder, at man som udgangspunkt har mulighed for at få sin sag prøvet af to retsinstanser – for det meste byretten og landsretten. Er sagen af principiel karakter, kan man få tilladelse til at anke sagen til tredje instans, Højesteret, af Procesbevillingsnævnet.

Sager af principiel karakter

Det følger af retsplejelovens § 371, at domme, som er afsagt af en landsret som anden instans, ikke kan ankes. I samme bestemmelse findes en undtagelse hertil, nemlig at Procesbevillingsnævnet kan give tilladelse til at anke til Højesteret, hvis sagen er af principiel karakter.

En sag er som udgangspunkt principiel, hvis sagen angår lovfortolkningsproblemer. Lovfortolkningsproblemer kan opstå ved ny lovgivning, eller hvis samfundet har udviklet sig, og man derfor har brug for at fortolke loven på ny. Omvendt er bevisspørgsmål og kontraktfortolkning ikke principielt. Det skal dog understreges, at det er en konkret vurdering, som Procesbevillingsnævnet foretager for de enkelte sager.

Anken kan begrænses

Procesbevillingsnævnet har også mulighed for at begrænse anken til en del af det krav, som sagen angår, eller begrænse sagen til et af de spørgsmål eller krav, som sagen omhandler. En tilladelse til at anke en sag kan kun begrænses, hvis særlige grunde taler for det.

Når det fremgår af bestemmelsen, at særlige grunde skal tale for at begrænse tilladelsen, betyder det, at en tilladelse til at anke – som udgangspunkt - omfatter hele sagen. Det fremgår af forarbejder til retsplejelovens § 371, stk. 1, at vurderingen af om en tilladelse til at anke skal begrænses navnlig beror på, om det kun er dele af sagen, der er af principiel karakter. Herudover beror vurderingen på, om de principielle dele kan udskilles og afgøres særskilt.

Mulighed for at fremsætte nye påstande

Er en sag anket til tredje instans, Højesteret, er der mulighed for at fremsætte nye påstande efter retsplejelovens § 383. Det viser en ny dom af 14. juli 2021 fra Højesteret. I sagen tillod Højesteret, at en part fremkom med en ny principal påstand, som ikke havde været prøvet i landsretten. Højesteret begrundede dette med, at den nye principale påstand svarede til den principale påstand, som var blevet nedlagt i både byretten og landsretten. Herudover lagde Højesteret vægt på, at tilladelsen til at anke efter retsplejelovens § 371, ikke var begrænset af Procesbevillingsnævnet.

I samme sag tillod Højesteret, at der blev fremsat en ny påstand. I ankesvarskriftet til Højesteret var der nedlagt påstand om afvisning af den principale påstand. Heroverfor havde modparten påstået hjemvisning til landsretten. Højesteret begrunder tilladelsen til påstanden om hjemvisning med, at påstanden var fremkommet under skriftvekslingen for Højesteret, og Højesteret tillod - efter retsplejelovens § 383, stk. 1, fremsættelsen af den nye påstand.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til fremsættelse af nye påstande under retssager, ansøgning til Procesbevillingsnævnet eller retssager i øvrigt, er du velkommen til at kontakte DAHLs specialister. Vi har stor erfaring med at føre retssager inden for mange forskellige retsområder.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne