Nyheder

Værnetingsaftaler kan spare dig op til et år i sagsbehandlingstid

I de senere år er der kommet et øget fokus på lange sagsbehandlingstider ved de danske domstole. Flere byretter oplever et særligt stort pres, som forlænger sagsbehandlingstiden betydeligt. Det kan derfor betale sig at overveje, hvor i landet du skal anlægge din retssag. Læs med her, når vi gør dig klogere på fordelene ved værnetingsaftaler.

Ifølge domstolenes og Domstolsstyrelsens egne tal for almindelige civile sager, som blev behandlet og afsluttet med en hovedforhandling ved de danske byretter i 2020, var der en forskel i sagsbehandlingstiden på over et år hos de forskellige byretter.

Retten i Aarhus var den byret med den absolut længste sagsbehandlingstid for afsluttede hovedforhandlede almindelige civile sager med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 26,99 måneder. Herefter fulgte Retten i Esbjerg med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 23,84 måneder og Retten i Aalborg med 20,33 måneder. I den mest positive ende af skalaen lå Retten i Herning med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 13,37 måneder, Retten i Nykøbing Falster med 14,48 måneder og Retten i Hillerød med 15,74 måneder. Forskellen på den længste gennemsnitlige sagsbehandlingstid ved Retten i Aarhus og den korteste gennemsnitlige sagsbehandlingstid ved Retten i Herning var i statistikken for 2020 på over et år.

Grundet den lange sagsbehandlingstid ved bestemte retter i Danmark er det relevant at overveje muligheden for en værnetingsaftale eller genoverveje en allerede indgået værnetingsaftale, inden der anlægges sag ved domstolene.

Det helt klare udgangspunkt i sager af ikke-international karakter er, at en sag skal anlægges ved sagsøgtes hjemting, jf. RPL § 235, stk. 1. Fysiske personer har hjemting i den retskreds, hvor personen har sin bopæl, jf. RPL § 235, stk. 2, mens juridiske personer, herunder selskaber, foreninger, fonde og andre private sammenslutninger har hjemting i den retskreds, hvor den juridiske person har sit hovedkontor, jf. RPL § 238, stk. 1.

Muligheden for værnetingsaftaler

En værnetingsaftale er en aftale om, hvor en sag skal anlægges. Ved sager af ikke-international karakter kan det være en aftale om anlæggelse af en sag ved en bestemt domstol (Voldgift eller Sø- og handelsretten) eller ved en domstol et bestemt sted i landet (byretterne).

En værnetingsaftale kan gyldigt indgås mellem to erhvervsdrivende parter både før en retssag, men også under en retssag. To parter med bopæl i Aarhus kan eksempelvis vælge, at sagen skal afgøres ved Retten i Viborg eller ved Retten i Randers, hvor sagsbehandlingstiden ifølge statistikken for 2020 var ca. 7 måneder kortere end ved Retten i Aarhus. Det er ikke et krav, at den mellem parterne aftalte ret ligger i geografisk tilknytning til sagsøgtes retskreds.

Værnetingsaftaler er ofte et fast punkt i forhandlede kontrakter mellem erhvervsdrivende. Der er dog intet i vejen for, at begge parter bliver enige om at fravige denne aftale og indgå en ny værnetingsaftale for derefter at anlægge retssagen ved en byret med kortere sagsbehandlingstider end oprindeligt. Den kortere sagsbehandlingstid vil ofte være i begge parters interesse, hvorfor man ikke bør tøve med at genbesøge netop dette aftalepunkt i kontrakten, før en eventuel sag anlægges.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til problemer vedr. valg af værneting, er du velkommen til at kontakte DAHLs specialister. Vi har stor erfaring med at føre retssager inden for mange forskellige retsområder.

Husk også at læse vores artikel om den nye retsafgiftslov, som træder kraft den 1. oktober 2021.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne