Nyheder

Hvad gør jeg, når jeg modtager brev om deklarationsproceduren?

Når du modtager brev fra Vurderingsstyrelsen om deklarationsproceduren for din ejendom, er det vigtigt, at du er opmærksom på indholdet af brevet og oplysningerne om din ejendom. Hvis du ikke kan genkende oplysningerne set i forhold til, hvordan din ejendom fremstår, er det vigtigt, at du reagerer. Ellers kan du risikere at betale en for høj skat for din ejendom. Få indsigt i, hvad du bør gøre.

Når Vurderingsstyrelsen foretager en ejendomsvurdering, bygger den på en række faktiske oplysninger, som Vurderingsstyrelsen har adgang til, f.eks. BBR-oplysninger (fra Bygnings- og Boligregistret), der blandt andet viser bygninger på grunden, antal kvadratmeter, materialer osv. Forud for Vurderingsstyrelsens afgørelse om, hvad ejendomsvurderingen for din ejendom skal være, udsender Vurderingsstyrelsen oplysningerne til dig - som boligejer - således du er oplyst om grundlaget for afgørelsen. Oplysningerne bliver dermed deklareret overfor dig, så du kan tilrette disse i overensstemmelse med de faktiske konkrete omstændigheder på ejendommen.

Når du modtager oplysningerne

Selvom det ofte kan være kompliceret at gennemskue dokumenterne, der kan være holdt i et svært tilgængeligt ordvalg, er det vigtigt, at du undersøger, om der er overensstemmelse mellem de oplysninger, der fremgår af deklarationsdokumentet og de konkrete forhold på ejendommen.

En uoverensstemmelse her kan nemlig være årsag til, at Vurderingsstyrelsens grundlag og deraf følgende skatteberegning ikke er korrekt. Dette kan på sigt medføre en risiko for forhøjede skattebetalinger for din ejendom.   

Når du har modtaget deklarationsdokumentet, er det endvidere vigtigt, at du ikke blot lægger det til side. Der er nemlig fastsat en meget kort tidsfrist på kun fire uger fra den dag, du modtager henvendelsen fra Vurderingsstyrelsen, til at dine eventuelle korrigerende oplysninger skal være modtaget af Vurderingsstyrelsen. Har Vurderingsstyrelsen ikke modtaget oplysningerne inden fristens udløb, er de berettiget til at træffe afgørelse på baggrund af de oplysninger, der forelå ved udløbet af fire ugers fristen.

Hvis du som ejer ikke er enig i oplysningerne eller har yderligere at tilføje, eksempelvis rettelser til BBR eller andre forhold, er det vigtigt, at du reagerer og ikke mindst reagerer indenfor fire ugers fristen. Gør du ikke dette, kan vurderingen blive foretaget på et ukorrekt grundlag med deraf følgende risiko for en forhøjet vurdering og et højere skattegrundlag - og dermed højere skattebetaling, end den du skulle have betalt. Det kan derfor have stor økonomisk betydning, hvis ikke du reagerer i tide. Den eneste mulighed, du herefter har, er at klage over vurderingen. Dette er ikke nødvendigvis ligetil, da vurderingen skal være forkert med mere end 20 %, før du kan komme igennem med en klage.

DAHLs anbefaling

Som ejendomsejer kan det være en kompleks opgave selv at gennemgå de registrerede oplysninger for ejendommen, før Vurderingsstyrelsen har truffet sin afgørelse. DAHL anbefaler derfor, at du søger rådgivning om, hvordan du kan sikre dig, at afgørelsen om vurderingen af din ejendom træffes på et korrekt og oplyst grundlag. Dette er vigtigt, så du ikke kommer til at betale for meget i skat for din ejendom eller for den sags skyld, at du opfylder den forpligtelse, du har til at berigtige forkerte oplysninger i deklarationsdokumentet. Sidstnævnte kan rent faktisk være sanktioneret med straf i form af bøde eller sågar fængsel.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt de oplysninger du har modtaget i forbindelse med deklarationsproceduren, er korrekte, kan DAHL hjælpe dig med at analysere, om deklarationsmaterialet skal berigtiges. Vores analyse vil hjælpe med at afklare, om det fremsendte materiale skal ændres for at sikre, at de faktiske forhold er gengivet korrekt. DAHL sørger for en grundig gennemgang af det materiale, du har modtaget fra Vurderingsstyrelsen, og desuden analyserer vi og sammenholder oplysningerne med de øvrige informationer, som foreligger vedrørende din ejendom.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne