Nyheder

Er software en ”vare”?

Er der forskel på fysisk og elektronisk distribueret software? Hvad med SaaS og licenseret software baseret på tidsbegrænsede licenser? Og hvilken betydning har det for agentforhold? Dét har EU-Domstolen taget stilling til i en ny afgørelse, der bør give anledning til en række overvejelser hos softwareproducenter og forhandlere. Vi giver et indblik i afgørelsen her.

Er elektronisk distribueret software en ”vare”?

Det har hidtil været usikkert, om elektronisk distribueret software udgør salg af en ”vare” eller falder under begrebet ”tjenesteydelser”.

Den fremherskende opfattelse har - indtil EU-Domstolens afgørelse den 16. september 2021 - været, at der var tale om salg af en tjenesteydelse, når software distribueres elektronisk.

Det har EU-Domstolens afgørelse imidlertid ændret fundamentalt på, da EU-Domstolen er nået frem til, at elektronisk distribueret software - under nærmere angivne betingelser - udgør en ”vare”. Dermed er distributionsformen ikke længere afgørende for, om software er en ”vare”.

Hvornår udgør elektronisk distribueret software en ”vare”?

For at elektronisk distribueret software udgør salg af en ”vare”, og dermed kan være omfattet af handelsagentlovens regler, skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Softwareproducenten skal give slutbrugeren/licenstageren en tidsubegrænset brugsret til softwaren
  • Softwareproducenten skal modtage betaling for licensen

Ovenstående betingelser vil være opfyldt for en meget stor del af de traditionelle licenser, der sælges til standardsoftware, hvorfor EU-Domstolens afgørelse kan få væsentlig betydning for markedet.

Hvilken betydning har det for handelsagentloven?

EU-Domstolens afgørelse har nemlig afgørende betydning i forhold til anvendelse af handelsagentloven, da den finder anvendelse på ”varer”.

Handelsagentloven indeholder ufravigelige - og for handelsagenten fordelagtige – regler. Disse omfatter opsigelsesvarsler og betaling af økonomisk kompensation til handelsagenten i forbindelse med en agentaftales ophør.

De softwareproducenter, som hidtil har antaget, at elektronisk distribueret software ikke udgjorde salg af en ”vare”, og at handelsagentloven derfor var irrelevant at tage i betragtning, bør overveje om deres forhandleraftaler/distributionsmodeller skal justeres.

For softwareproducenterne medfører det forhold, at handelsagentloven finder anvendelse dog også muligheder, da en agent - under nærmere angivne betingelser - gyldigt kan pålægges forpligtelser, som ikke lovligt kan aftales med en almindelig forhandler.

Hvad med SaaS og andre abonnementsbaserede løsninger?

EU-dommen må umiddelbart forstås således, at tidsbegrænsede licenser ikke betragtes som en ”vare”, uanset distributionsformen. Der lægges afgørende vægt på, at licensen skal være tidsubegrænset.

Softwareproducenter vil dermed få større frihed til at aftale agentforhold, hvis der vælges en abonnementsbaseret licensieringsmodel.

Dette passer ind i den igangværende transformation, hvor standardsoftware i stadigt stigende omfang leveres på SaaS-basis, hvor licenstageren ikke gives en tidsubegrænset licens.

Hvis du som softwareproducent ikke er klar til at skifte til en ren SaaS-baseret leverancemodel, bør det dog også være tilstrækkeligt at skifte til en licenseringsmodel, hvor der kun gives tidsbegrænsede licenser. Hvis du ønsker at undgå, at handelsagentloven skal tages i ed, dvs., at kun licensen er tidsbegrænset, falder softwaren udenfor ”vare”-begrebet.

Afgørelsens betydning for softwareproducenter

Softwareproducenter bør overveje om EU-dommen giver anledning til, at de genbesøger deres forhandleraftaler i forhold til, om der reelt kan være tale om agentaftaler.

Softwareproducenter bør endvidere overveje, om de skal skifte til en licenseringsmodel baseret på tidsbegrænsede licenser. Anvendelse af tidsbegrænsede licenser har også en fordel i relation til visse af de udfordringer, som UsedSoft-dommen har skabt for markedet, hvorefter tidsubegrænsede licenser kunne handles på brugtmarkedet.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til, hvordan du kontraktuelt håndterer EU-Domstolens dom eller et andet IT-retligt spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte DAHLs specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne