Nyheder

Nye vilkår for Microsofts Cloud Service Provider-program

Microsoft har netop annonceret ændringer i sit Cloud Service Provider (CSP)-program. Ændringerne vil dels påvirke slutkunder, dels kræve at leverandører bør få afklaret, om deres kundeaftaler kræver tilpasning i forhold til de nye vilkår for CSP-programmet. Vi gør dig klogere her.

Hvilke ændringer indfører Microsoft i CSP-programmet?

Microsoft har varslet, at der vil ske ændringer i Microsofts CSP-program. Det omfatter ifølge blandt andet:

  • at nye kunder fremadrettet skal oprettes via Microsofts New Commerce Experience platform (”NCE”)
  • at eksisterende kunder skal flyttes til NCE
  • at adgangen til løbende at op- og nedjustere antal brugere på månedsbasis ændres
  • at der vil ske prisstigninger for visse Microsoft cloudtjenester for visse kundesegmenter

Hvad skal du overveje i forhold til dine kunder?

For forhandlere er det altid vigtigt at sikre, at prisstigninger i videst muligt omfang kan videreføres til kunderne.

Forhandleren har ingen indflydelse på, hvornår og i hvilket omfang producenter vælger at ændre i deres priser. Men i praksis er det jo ikke et spørgsmål om, hvorvidt der kommer prisstigninger, men hvornår de kommer.

Derfor bør forhandlerens aftaler med kunder sikre, at forhandleren kan videreføre prisstigninger, når eksempelvis hardware- og softwareproducenter lade deres priser stige.

Ellers kan det ende med, at det er forhandleren, som kommer til at bære den økonomiske risiko i forbindelse med prisstigninger.

Hvad skal du gøre som forhandler?

Forhandlere bør hurtigst muligt få afklaret, om der i deres eksisterende kundeaftaler er klausuler, som giver ret til at ændre priser, når producenter ændrer priser.

Hvis du som forhandler har ret til at ændre priser over for dine kunder, skal du også have styr på, om det skal varsles over for dine kunder og i så fald med hvilket varsel.

Særligt i forhold til kundeaftaler, som ikke er baseret på forhandlerens egen standardkundeaftale, bør der foretages en nærmere afdækning af, om der er adgang til at foretage prisjusteringer.

Sammenfattende anbefaler vi således, at du som forhandler hurtigst muligt:

  • afdækker, om dine kundeaftaler giver adgang til at foretage prisforhøjelser
  • afklarer med hvilket varsel, prisforhøjelser skal kommunikeres
  • lægger en plan for implementering af prisstigningerne
  • lægger en plan for, hvordan kunder - hvor adgang til prisforhøjelser ikke er aftalt - skal håndteres

Vigtigheden af at du som forhandler kan ændre vilkår for kunderne, gør sig ikke kun gældende i forhold til priser.

Princippet om at vilkår og betingelser fra producenten bør kunne videreføres 1:1 til forhandlerens egne kunder er vigtigt i relation til alle vilkår, som har en effekt direkte i forhold til kunden.

Hvis forhandleren eksempelvis lover kunden, at bestemte SLA’er vil blive opfyldt, og SLA’ernes opfyldelse i realiteten styres af producenten, bør forhandleren kunne tilpasse sine SLA’er, hvis producenten ændrer SLA’er.

Når man som forhandler påtager sig selvstændige leveringsforpligtelser over for egne kunder, skal man således altid nøje overveje, om man også kan opfylde disse, når producenterne ændrer deres vilkår og betingelser.

Hvad gør du, hvis dine standardkundeaftaler ikke giver ret til prisjusteringer?

Hvis du som forhandler ikke - i medfør af din standardkundeaftale - har ret til at ændre priser og andre vilkår, hvis en producent ændrer sine priser og vilkår, bør du snarest muligt sørge for at din standardkundeaftale får tilføjet klausuler, som gør, at du fremadrettet har mulighed for at tilpasse f.eks. priser.

Hvornår træder ændringerne i kraft?

Ændringerne træder i kraft 1. marts 2022, men leverandører skal allerede nu forholde sig til forlængelse af eksisterende kunders CSP-aftaler og egen tilmelding til det nye CSP-program. Dette kan ske i perioden fra 14. oktober 2021 og frem til 1. marts 2022.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til, hvordan du kontraktuelt håndterer prisstigninger eller andre vilkårsændringer fra softwareproducenter i forhold til dine egne kunder, er du altid velkommen til at kontakte DAHLs specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne