Nyheder

Ny model: Forældre ligestilles i forhold til øremærket barsel

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) er blevet enige om en ny model for øremærket barsel. Den nye model medfører, at der kan ske en hel ligedeling af barsel mellem forældrene. Få indsigt i modellens hovedpunkter. Aftalen vil blive fulgt op med et lovforslag fra Regeringen.

Den nye model – hovedpunkterne

Den nye model for øremærket barsel har til formål at fremme ligestillingen på arbejdsmarkedet. DA og FH foreslår en ny model, hvor forældrene hver især kan afholde op til 24 ugers barselsorlov med ydelser. Såfremt forældrene ikke aktivt foretager sig noget ift. barselsorlov, vil udlægningen, med 24 ugers barsel til hver, automatisk finde sted.

Den nye model lægger for det første op til, at moren skal have fire ugers graviditetsorlov før forventet fødsel. De 4 ugers graviditetsorlov kan ifølge modellen ikke overføres til den anden forælder.  

Dernæst lægger modellen op til, at hver forælder skal have 11 ugers øremærket barselsorlov, som ikke kan overføres mellem forældrene. Af de 11 ugers øremærket barsel skal de første to uger afholdes i umiddelbar forlængelse af fødslen.

Eftersom øremærket barselsorlov ikke kan overføres, vil en manglende benyttelse heraf indebære, at den resterende øremærkede barselsorlov bortfalder.

Endelig indebærer den nye model, at hver forælder som udgangspunkt får 13 ugers barselsorlov, som frit kan overføres til den anden forælder. Af farens/medmorens 13 ugers barselsorlov, som kan overføres til moren, skal mindst 8 uger være afholdt, inden barnet fylder 1 år. Farens eller medmorens resterende 5 ugers barselsorlov, som kan overføres til moren, kan ”gemmes” og skal blot være afholdt, inden barnet fylder 9 år.

For morens 13 ugers barselsorlov, som er overførbare, lægges der i modellen op til, at fem af disse ugers barselsorlov på tilsvarende vis kan ”gemmes” og blot skal være afholdt, inden barnet fylder 9 år.

Den nye model er illustreret nedenfor:

Større fleksibilitet

Den nye model for øremærket barsel vil ifølge DA og FH indebære en større fleksibilitet for forældre i forhold til barsel.

Efter den nye model er der mulighed for, at den ene forælder kan overføre i alt 13 ugers barselsorlov til den anden forælder. Der er ikke mulighed for at overføre mere end 13 ugers barselsorlov, da den resterende barselsorlov er øremærket til henholdsvis moren og den anden forældre.

Hvis faren eller medmoren vælger at overføre sine 13 ugers barselsorlov, som kan overføres til moren, vil moren i alt kunne afholde 41 ugers barselsorlov inkl. de 4 ugers barsel før forventet fødsel. I dette tilfælde kan faren eller medmoren afholde 11 ugers øremærket barsel.

Vælger moren i stedet at overføre alle sine 13 uger barselsorlov, som kan overføres til den anden forældre, vil denne kunne afholde 37 ugers barselsorlov. I dette tilfælde vil moren kunne holde 15 ugers øremærket barselsorlov inkl. de 4 ugers barselsorlov før forventet fødsel.

Den nye model er en implementering af EU’s orlovsdirektiv, som blev vedtaget i 2019, og som har til formål at skabe mere fleksibilitet og ligestilling i forhold til barsel. Direktivet pålægger alle EU-lande at sikre minimum ni ugers barsel til begge forældre.

Direktivet skal være implementeret i dansk lovgivning senest den 1. august 2022.

Har du som arbejdsgiver spørgsmål til den nye model og betydningen heraf, såfremt den vedtages af Folketinget, sidder vi hos DAHL klar til at hjælpe.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne