Nyheder

Rigsretssagen: Status efter 15 dages hovedforhandling

Den anden rigsretssag i 100 år er i fuld gang med selve hovedforhandlingen. De 26 dommere - 13 af landets højesteretsdommere og 13 dommere valgt af Folketinget - er samlet i de historiske omgivelser i Eigtveds Pakhus på Christianshavn. Vi har for alvor taget hul på rigsretssagen.

Advokat/partner Nicolai Mallet er beskikket forsvarer i sagen. Med sig i teamet har han advokat, ph.d./partner Kristian Skovsgaard. Sammen giver de her en status på sagen og et indblik i arbejdet med at få frifundet fhv. minister Inger Støjberg i danmarkshistoriens sjette rigsretssag.

Hovedforhandlingen i den igangværende rigsretssag vil efter planen strække sig over 38 retsmøder frem mod en forventet dom fra Rigsretten, som forventes afsagt inden jul.

Anklagerne har fremlagt mere end 10.500 siders dokumentbevis. Derudover er der indkaldt mere end 40 vidner, som skal afgive forklaring for Rigsretten.

De første fire retsdage forløb med anklagernes forelæggelse og forsvarets modforelæggelse af sagen. Efterfølgende er fhv. minister Inger Støjberg og en lang række centrale vidner blevet afhørt.

Vi har bedt forsvarerne løfte lidt af sløret for, hvordan de fra forsvarets side har struktureret arbejdet.

Hvorfor udleverede I forsvarets hovedsynspunkter og 10 nøglebilag?

Nicolai Mallet forklarer: ”Til vores modforelæggelse den 7. september 2021 havde vi en pakke med til Rigsretten, der bestod af flere dokumenter. Vi udleverede en bilagssamling bestående af 10 nøglebilag, som vi vurderer, at Rigsretten kan og skal have et særligt fokus på. Selv de mest komplekse retssager har det med at blive afgjort på grundlag af få udslagsgivende bilag.

Derudover udleverede vi et skriftligt indlæg, der inklusive notater, er på 115 tætskrevne sider. Det valg er lidt atypisk, fordi man som forsvarsadvokat normalt ikke lægger alt åbent frem for retten fra begyndelsen. Der er to bærende grunde til, at vi har valgt at gøre det på den måde,” afslører Nicolai Mallet og fortsætter: ”Den første grund handler om Instrukskommissionens beretning. Rigsretssagen begynder ikke åbent som de fleste straffesager. Denne sag indledes på grundlag af en kommissionsberetning på mere end 3.000 sider – og enhver (red. herunder Rigsrettens dommere) ved godt, at kommissionen har udtalt kraftig kritik af fhv. minister Inger Støjberg. Forsvaret har en betydelig interesse i, at det straks fra hovedforhandlingens indledning er gjort klart, at Instrukskommissionens vurdering af fhv. minister Inger Støjberg ikke fortjener at optage en plads i Rigsrettens sind hele vejen under bevisførelsen.”

Kristian Skovsgaard tilføjer: ”Den anden grund er, at også fhv. minister Inger Støjberg har en interesse i, at hun straks ved hovedforhandlingens begyndelse får formidlet sit syn på den sag, som er anlagt mod hende. Vi har i forsvaret gennem processen, herunder med det skriftlige indlæg, fundet stadig stærkere belæg for et positivt syn på hendes udsigter til at blive frifundet.”

Hvorfor anmodede I om vidneførsel af Ayaan Hirsi Ali, og hvad betyder det for sagen, at I ikke får mulighed for det?

”Formålet med enhver form for bevisførelse er naturligvis et ønske om, at sagen belyses så grundigt som muligt.

En vidneforklaring fra Ayaan Hirsi Ali kunne efter vores opfattelse have bidraget til relevant belysning af sagen,” siger Nicolai Mallet og fortsætter: ”Baggrunden for at indkalde Ayaan Hirsi Ali som vidne var, at hendes person og forfatterskab har været en betydelig kilde til inspiration for fhv. minister Inger Støjbergs politiske dagsorden om at beskytte piger og kvinders rettigheder ved at forhindre social tvang. Hendes ”holdningsmæssige bagtæppe”, kan man sige. Ayaan Hirsi Ali har over en årrække indgående beskæftiget sig med integration af indvandrerkvinder, navnlig muslimske. Et af hendes fokusområder er kulturel og social tvang, hvilket har rod i, at hun selv blev forsøgt tvangsgift.

Rigsretten imødekom ikke vores anmodning med den begrundelse, at Hirsi Ali ikke har været direkte involveret i det forløb fra 2016, som retten er sat til at vurdere. Og det er rigtigt: Hendes – og andre forfatteres - beskrivelse af tvangsgifte pigers situation har naturligvis først og fremmest haft indirekte betydning for de beslutninger, som Inger Støjberg har truffet som minister. Til forståelsen af begrebet ”tvang” vil vi i stedet fremlægge en materialesamling med relevante uddrag Ayaan Hirsi Alis og andres forfatterskaber samt andre relevante kilder.”

Hvordan forbereder I de enkelte vidneafhøringer?

”Forberedelse af vidneafhøringer er krævende. Det kræver, at man kender indholdet af samtlige bilag. Det kræver, at man sætter sig ind i alle detaljer og forstår vidnets involvering i de enkelte problemstillinger”, forklarer Kristian Skovgaard.

Stort set alle vidner har allerede afgivet forklaring for Instrukskommissionen, og deres forklaring er nedfældet i en såkaldt afhøringsprotokol. De vidner, som indtil videre er blevet afhøring, har været ”anklagernes”. Det betyder, at anklagerne har afhørt vidnerne først. Herefter har forsvaret mulighed for at foretage en modafhøring. Det er nyt i forhold til Instrukskommissionen.

Nicolai Mallet tilføjer: ”Vi har dog fundet en række problemstillinger og nuancer, som vidnerne ikke blev spurgt ind til i kommissionen. I Instrukskommissionen var fokus ensidigt mod fhv. minister Inger Støjberg. I Rigsretten er en af forsvarets vigtigste opgaver også at få de forhold belyst, som bekræfter den fhv. ministers opfattelse af sagen.”

Har der været nogle opsigtsvækkende episoder?

”Det er vigtigt at holde sig for øje, at det er Folketinget og dermed anklagerne, der har bevisbyrden for, at fhv. minister Inger Støjberg har overtrådt ministeransvarlighedsloven. Man kan jo godt sige, at det er opsigtsvækkende, at vi efter 15 retsdage ikke har hørt ét eneste vidne forklare, at fhv. minister Inger Støjberg gav en – direkte eller indirekte – tjenestebefaling om at administrere på en måde, der var ulovlig. Bortset fra en kontorchef, som allerede i instrukskommissionen bekræftede, at den fhv. minister aldrig har bedt ham at gøre noget ulovligt, har alle vidner, som hun som minister har haft personlig kontakt med, nu afgivet forklaring,” fortæller Kristian Skovsgaard.

”Er det ikke opsigtsvækkende, så er det i hvert fald tankevækkende,” tilføjer Nicolai Mallet.

Hvad kommer der til at ske i løbet af de næste uger?

”De næste par uger skal endnu flere vidner afhøres, heriblandt et par centrale vidner, der kan forklare om de afgørende dage den 9. og 10. februar 2016. Men herefter ser vi ikke, at der er flere centrale vidner i forhold til den tiltale, som er rejst mod fhv. minister Inger Støjberg. Efter efterårsferien skal vidner fra Udlændingestyrelsen afhøres. Det er bl.a. dem, der mener at have fået en ulovlig instruks. Men hvis de har det, har de ikke fået den af fhv. minister Inger Støjberg. Hende har de nemlig aldrig modtaget noget fra eller talt med,” afslutter Nicolai Mallet.

Kristian Skovgaard tilføjer: ”Fra forsvarets side arbejder vi sideløbende med en række analyser, procedureforberedelse og strategi i forhold til vidnetemaer.”

Føljeton om rigsretssagen: Fik du læst de første indlæg?

I denne føljeton giver Nicolai Mallet og Kristian Skovsgaard et unikt indblik i den historiske rigsretssag.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne