Nyheder

Den saudiske overtagelse af Newcastle United F.C.: Kan alle eje fodboldklubber?

Efter 14 år som ejer af den traditionsrige nordengelske klub, Newcastle United F.C., er forretningsmanden Mike Ashley nu fortid i klubben. Klubben er solgt og ejes i dag primært af den statsejede saudiarabiske investeringsfond, Public Investment Fund of Saudi Arabia (PIF). PIF’s overtagelse af klubben har medført mange spørgsmål og reaktioner i den internationale fodboldverden. Men hvilke regler gælder i forhold til ejerskab af fodboldklubber?

Hvem kan eje fodboldklubber?

Fodboldens organisationer kan via den grundlæggende foreningsret fastsætte regler for deltagelse i deres turneringer, herunder f.eks. i forhold til ejerskab i fodboldklubber. Sådanne regler er naturligvis vigtige at kende for ledelsen af fodboldklubberne, men også for investorer og mulige ejere af fodboldklubber. Der kan i den sammenhæng vedtages ejerskabsbegrænsninger. Det vil sige regler, der direkte eller indirekte begrænser, hvem der kan eje en fodboldklub, og eventuelle krav hertil.

UEFA stiller i sine turneringsvilkår eksempelvis krav til kontrollen og ejerskabet af fodboldklubber. Det indebærer grundlæggende, at et selskab eller en fysisk person ikke må have aktiemajoritet, bestemmende indflydelse, fuldt ejerskab eller være ledelsesmedlem af to klubber på samme tid, hvis klubberne samtidig deltager i UEFA Champions League, UEFA Europa League eller UEFA Europa Conference League.

På nationalt plan kan de forskellige forbund også vedtage egne ejerskabsbegrænsninger. I Danmark har DBU og Divisionsforeningen indtil videre ikke fastsat ejerskabsbegrænsninger i forhold til danske fodboldklubber.

I store fodboldlande som Tyskland og England gælder der derimod særlige nationale regler for ejerskabet af klubber i de øverste fodboldrækker. I Tyskland er ejerskabet af professionelle fodboldselskaber reguleret af den såkaldte 50+1 regel. Reglen indebærer, at en klub ikke kan spille med i Bundesligaen, hvis ikke majoriteten af fodboldselskabet ejes af fodboldforeningen (moderklubben). I England er ejerskaber begrænset af den såkaldte Owners’ and Directors’ Test (ODT). ODT blev indført tilbage i 2004 og har bl.a. fastsat krav i forhold til investorer, der søger at opkøbe engelske fodboldklubber. Dette er selvsagt interessant i forhold til Public Investment Fund of Saudi Arabia’s (PIF) overtagelse af Newcastle United F.C.

Overtagelsen af Newcastle United F.C. og FA’s regler om ejerskabsbegrænsninger (ODT)

Inden overdragelsen af Newcastle United F.C kunne gennemføres, skulle de nye ejere godtgøre, at de kunne overholde de såkaldte ODT-krav, fastsat af det engelske fodboldforbund, FA. Det nye ejerskab i Newcastle består af PIF, der ejer 80 % af aktierne i klubben og to private equity-fonde, der hver ejer 10 % af aktierne. PIF er kontrolleret af den saudiarabiske stat og har til formål at investere midler på vegne af den saudiarabiske stat.

De engelske ODT-regler stiller overordnet nogle betingelser for, hvem der kan være ledelsesmedlem i en engelsk fodboldklub og hvem der kan være ledelsesmedlem hos en ejer i en engelsk fodboldklub, der har en ejerandel på 30 % eller derover i klubben. Både ledelsesmedlemmerne i klubben og ledelsesmedlemmerne i PIF skulle derfor opfylde ODT-kravene, før overtagelsen endeligt kunne gennemføres.

ODT-reglerne indebærer:

  1. at et ledelsesmedlem skal anses for at være egnet til positionen. Det betyder bl.a., at et omfattet ledelsesmedlem skal være i besiddelse af de rette kvalifikationer til at kunne lede en fodboldklub forsvarligt driftsmæssigt og økonomisk.
  2. at et ledelsesmedlem skal opfylde regler om hæderlighed. Det betyder bl.a., at de omfattede ledelsesmedlemmer ikke må have begået særlige, kriminelle handlinger eller på tidspunktet for ejerskabet afsone dom pga. strafbare lovovertrædelser.

For PIF har det været en udfordring for ledelsesmedlemmerne at leve op til ODT-reglerne i forhold til hæderlighedskravet, og af den grund afviste FA - for ca. 18 måneder siden - at godkende PIF’s ledelsesmedlemmer.  

Årsagen var primært, at den saudiarabiske regering tidligere støttede en piratkanal, der krænket FA’s kommercielle rettigheder til Premier League. FA fandt formentlig, at PIF’s bestyrelsesformand, den saudiarabiske kronprins, Mohammed bin Salman, der også er medlem af den saudiarabiske regering, af den grund ikke levede op til hæderlighedskravet i ODT. Den saudiarabiske regering har sidenhen indført et forbud mod piratkanalen, hvorfor dette forhold ikke længere diskvalificerer PIF. Desuden var det dengang uklart, hvem der reelt og ultimativt ville komme til at eje og have bestemmende indflydelse i klubben – PIF eller Saudi-Arabien. Dette har betydning for, hvem der skal leve op til ODT-kravene. I forbindelse med, at FA den 7. oktober 2021 godkendte, at de nye ledelsesmedlemmer opfyldte ODT, oplyste FA:

“The legal disputes concerned which entities would own and/or have the ability to control the club following the takeover. All parties have agreed the settlement is necessary to end the long uncertainty for fans over the club’s ownership. The Premier League has now received legally binding assurances that the Kingdom of Saudi Arabia will not control Newcastle United Football Club.”

PIF har således afgivet en række garantier om, at PIF vil sikre, at den saudiarabiske regering ikke kontrollerer Newcastle United FC for den på måde at kunne bestå ODT.  

Godkendelsen af PIF i henhold til ODT har bl.a. ført til kritik hos menneskerettighedsorganisationer, da Saudi-Arabien i den brede offentlighed er blevet kritiseret for deres forhold til grundlæggende menneskerettigheder. Denne kritik er alene politisk baseret, da ODT-reglerne ikke stiller krav om, at ledelsesmedlemmer skal have en bestemt politisk overbevisning eller moralsk ståsted.

Fremtiden for ejerskabsbegrænsninger

Siden overtagelsen af Newcastle United F.C. har der været debat om behov for ændringer af ODT-reglerne. Blandt andet har Amnesty International opfordret til, at reglerne skal ændres, således at der ikke skal være adgang til at eje en engelsk klub, hvis den potentielle nye ejer formodes ikke at tilslutte sig grundlæggende menneskerettigheder. Kritikken går særligt på, at uden en regelændring vil mulighederne for såkaldt ”sportswashing” fortsat være til stede. Det vil sige, at virksomheder eller regimer med mindre godt omdømme kan bryde med dette ved bl.a. at eje fodboldklubber og derigennem blive sat i forbindelse med noget, som millioner af mennesker nyder og underholdes af hver uge.

Diskussionen skal ses i sammenhæng med en tendens, som vi har set i særligt de større ligaer de seneste år. Stadig flere klubber opkøbes af udenlandske personer og selskaber, og flere nationale fodboldforbund overvejer i øjeblikket, hvorledes denne situation skal håndteres.

Også i Danmark har vi i de seneste år set en stigende udenlandsk interesse for de danske fodboldklubber, og mange af de danske topklubber ejes i dag af udenlandske investorer. DBU og Divisionsforeningen har som nævnt indtil videre ikke vedtaget regler om ejerskabsbegrænsninger, som f.eks. ODT. Derfor kan alle i princippet købe en dansk fodboldklub – også en person eller et selskab som PIF, der ikke oplagt hylder de samme grundværdier, som vi ellers har i Danmark.

Hos DAHL har vi indgående viden og erfaring inden for det sportsretlige område, herunder om gennemførelse og strukturering af investeringer i fodboldklubber. Vi rådgiver desuden både klubber og spilleragenter inden for fodboldjura. Har du brug for sparring, er du altid velkommen til at kontakte advokat Frederik Bruhn eller en af vores øvrige specialister inden for sportsret.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne