Nyheder

Yderligere styrkelse af skattekontrollen

Med finanslovforslaget for 2022 har regeringen fulgt op på den tidligere linje med at tilføre yderligere midler til styrkelse af skattekontrolloven. Få indblik i konsekvenserne heraf.

Finansloven for 2021 indeholdt finansiering af yderligere skattekontrol med 250 nye skattemedarbejdere. Med finanslovens for 2022 har regeringen fulgt op på dette tiltag. Der er således afsat penge til ansættelse af yderligere 250 skattemedarbejdere i løbet af 2022.

Samtidig er det hensigten, at der frem mod 2024 ansættes 1.000 nye skattekontrolmedarbejdere.

Skatteministeriet har i forbindelse med finanslovforslaget udsendt en pressemeddelelse herom. Det fremgår bl.a. af pressemeddelelsens underliggende materiale, at regeringen har fire overordnede mål med den igangværende reform af skattekontrollen:

  • Flere skal betale den skat, de skal: En skærpelse af skattekontrollen vil både betyde, at det bliver sværere for dem, der bevidst forsøger at snyde og nemmere for dem, der gerne vil betale den korrekte skat. En styrket skattekontrol vil med andre ord betyde, at flere betaler det, de skal, og at Danmark dermed får flere penge til velfærd.
  • Hårdere bekæmpelse af økonomisk kriminalitet: Der skal være hårdere konsekvenser ved brud på skattereglerne, ligesom indsatsen mod skatteøkonomisk kriminalitet skal styrkes. Med flere ressourcer og øget samarbejde med andre myndigheder, vil kampen mod økonomisk kriminalitet kunne intensiveres.
  • Øget tillid til skattevæsnet: Skattekontrollen er et af de områder, der har størst betydning for tilliden til skattevæsenet. En styrkelse af skattekontrollen vil derfor have en afgørende betydning for den vigtige opgave, det er at genoprette tilliden til skattevæsenet.
  • Nemmere at gøre det rigtige: For det store flertal af virksomheder, som ønsker at følge reglerne, skal det blive lettere at angive korrekt gennem bl.a. mere digitale og automatiserede løsninger. Herved sikrer man også, at risikoen bliver mindre for, at velvillige skatteydere belemres af at blive udtaget til efterkontrol.

Som led i den fortsatte udmøntning af de overordnede mål, er det vores forventning, at der vil komme en betydelig stigning i antallet af skattekontrolsager.

Skattestyrelsen er allerede i gang med en effektiv skattekontrol. Alene i oktober 2021 har styrelsen indtil videre bl.a. gennemført kontrolaktioner i København, Esbjerg og Viborg, hvor forhold om afgifter på betalte varer i kiosker og reglerne for arbejdsudlejeskat blev undersøgt.

Flere sager til straffevurdering

Styrkelsen af skattekontrollen må ses i sammenhæng med den styrkelse af Skattestyrelsens indsats på straffesagsområdet, som på tilsvarende vis også allerede er i gang. Skattestyrelsen fik i juni 2021 kritik af Rigsrevisionen for bl.a. a have for lange sagsbehandlingstider. Skattestyrelsens pressemeddelelse af 11. juni 2021 kan ses her.

Med den øgede fokus på den almindelige skattekontrol og tillige den tilførsel af ressourcer, som der er sket til også straffesagsområdet, må det også forventes, at flere sager vil blive sendt til straffevurdering i Skattestyrelsens straffesagsenhed.

Hos DAHL har vi stor erfaring i håndtering af almindelige skattesager og også af de sager, der sendes til straffevurdering. For at få det bedst mulige resultat kræves en stor indsigt i hele Skattestyrelsens organisation og særligt kontrolfunktionen, og hos DAHL har vi de nødvendige kompetencer til at medvirke til afdække løsningsmuligheder og arbejde for det bedste resultat for vores klienter.

Vi står altid til rådighed for en uforpligtende drøftelse af en skattesag. Du er velkommen til at kontakte en af vores specialister

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne