Nyheder

EU-domstolen afviser forpligtelse til at offentliggøre evalueringsmetode ved licitationer efter tilbudsloven

EU-Domstolen har taget stilling til, hvorvidt ordregiver er forpligtet til at offentliggøre sin evalueringsmetode i udbudsmaterialet.

EU-Domstolen har den 14. juli 2016 i sagen C-6/15, TNS Dimarso NV mod Vlaams Gewest, taget stilling til, hvorvidt ordregiver er forpligtet til at offentliggøre sin evalueringsmetode i udbudsmaterialet.

Sagen vedrørte et belgisk EU-udbud af en tjenesteydelseskontrakt efter det daværende udbudsdirektiv (2004/18/EF), hvor vinderen af udbuddet skulle foretage en omfattende undersøgelse af boliger og boligforbrugere i Flandern. I udbudsbetingelserne var kvaliteten af tilbuddet og prisen anført som to underkriterier. På baggrund af evalueringen af de indkomne tilbud blev kontrakten tildelt Ipsos Belgien.

Efterfølgende klagede en forbigået tilbudsgiver over, at Vlaams Gewest ikke i sit udbudsmateriale havde offentliggjort, hvordan de indkomne tilbud ville blive evalueret. Den belgiske appeldomstol i forvaltningssager besluttede at forelægge sagen for EU-Domstolen. De spurgte, om artikel 53, stk. 2, i det daværende udbudsdirektiv 2004/18/EF, alene og sammenholdt med de EU-retlige principper om lighed og gennemsigtighed skal fortolkes således, at ordregiver er forpligtet til på forhånd at offentliggøre den evalueringsmetode eller de vægtningsregler, som ordregiver påtænker at anvende ved vurderingen af det økonomisk mest fordelagtige tilbud, jf. præmis 18.

EU-Domstolen fastslog, at der ikke i medfør af det daværende udbudsdirektiv og Domstolens praksis gælder en generel forpligtelse til at offentliggøre evalueringsmetoden i udbudsmaterialet. Evalueringsmetoden skal dog fastsættes inden åbningen af tilbuddene, medmindre dette ikke er muligt. Evalueringsmetoden må under ingen omstændigheder føre til en ændring af tildelingskriterierne eller af den relative vægtning af underkriterierne. 

Kommentar

Med EU-dommen fastslås, at udbudslovens § 160 om pligt til at beskrive evalueringsmetoden i udbudsmaterialet er en skærpelse i forhold til, hvad der gælder i medfør af EU-direktivet og EU-Domstolens praksis. Forpligtelsen i udbudslovens § 160 til at beskrive evalueringsmetoden på forhånd er ikke en konsekvens af udbudsdirektivets princip om forudgående gennemsigtighed i evalueringen, men derimod som anført i lovbemærkningerne alene et nationalt krav.

EU-dommen har betydning for ordregivers forpligtelser i henhold til tilbudsloven, idet tilbudsloven ikke indeholder en forpligtelse svarende til udbudslovens § 160. Ordregiver er således ikke underlagt en forpligtelse til at beskrive evalueringsmetoden i udbudsmaterialet på baggrund af principperne om ligebehandling og gennemsigtighed. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens tidligere udtalelse om, at udbudslovens § 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af tilbudsloven er dermed ikke korrekt.

Afslutningsvist bemærkes, at det nuværende udbudsdirektivs artikel 67, stk. 5 (2014/24/EU), i det væsentlige svarer til ordlyden i det daværende udbudsdirektivs artikel 53, stk. 2, hvorfor EU-Domstolen formentlig var kommet til samme resultat, hvis nærværende sag havde omhandlet det nuværende udbudsdirektivs artikel 67, stk. 5.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev

 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af Dahl Advokatfirma.

Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab

Lundborgvej 18

8800 Viborg

CVR. nr.: 37 31 00 85

 

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

Dahl Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mail adresse – dette er alt vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring Dahl Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

 

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender servicen MailChimp til udsendelse af nyhedsbreve. Mailchimp udbydes af The Rocket Science Group, LLC og er hjemmehørende i Georgia, USA. MailChimp opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Da MailChimp er baseret i USA accepterer du udtrykkeligt med din tiltræden af disse vilkår, at dine personoplysninger afgivet for at kunne sende dig nyhedsbreve, samt oplysninger vi genererer omkring din brug af vores nyhedsbreve kan eksporteres til og opbevares i USA.

MailChimp er herudover tilknyttet til Kommissionens Privacy Shield ordning. Du kan se mere om tilknytningen her

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

 

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

 

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mail adresse) ved at enten afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

 

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev du modtager fra os.

 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mail adresse lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

 

Dine øvrige rettgiheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne