Nyheder

Kommanditisters fradragskonto - ansvarlig indskudskapital og selvskyldnerkaution

I denne artikel behandles spørgsmålet om opgørelse af fradragskontoen for kommanditister i et K/S på grundlag af deres forpligtelse til at indskyde ansvarlig indskudskapital samt ved at påtage selvskyldnerkaution for kommanditselskabet.

For det første behandles gældende praksis om opgørelsen af ansvarlig indskudskapital. Den seneste afgrænsning vedr. opgørelsen i forhold til gældskonvertering og indbetaling med overkurs behandles, ligesom seneste praksis vedr. ejerstrukturer med flere K/S’er over hinanden behandles.
For det andet behandles den seneste praksis om selvskyldnerkaution. I den forbindelse foretages på baggrund af denne praksis en afgrænsning af, hvornår påtagelse af en selvskyldnerkaution mister sin karakter af at være en yderligere hæftelse og dermed ikke kan medtages på fradragskontoen. Afgrænsningen sker i forhold til de situationer, hvor selvskyldnerkautionen enten påtages i kombination med transport af en restindkudsforpligtelse overfor K/S’et eller hvor kautionistens regreskrav kan modregnes i restindskudsforpligtelsen.

Læs hele artiklen her

Tilmeld dig nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information