Nyheder

Mangel på arbejdskraft fører til ny trepartsaftale

Arbejdsmarkedets parter er sammen med regeringen og Kommunernes Landsforening blevet enige om en ny trepartsaftale. Aftalen har til formål at få ledige i job og dermed afhjælpe manglen på arbejdskraft. Vi giver her et indblik i aftalens hovedpunkter.

Vanskeligt at rekruttere

Den danske økonomi er for alvor kommet i gang igen efter coronakrisen, og det er i de seneste måneder gået hurtigt fremad med beskæftigelsen. På nuværende tidspunkt er beskæftigelsen således mere eller mindre tilbage på samme niveau som før coronakrisen.

Den store fremgang i beskæftigelsen har medført, at mange virksomheder har fået svært ved at rekruttere nye medarbejdere til ledige stillinger.

Den manglende arbejdskraft var genstand for drøftelserne mellem regeringen, arbejdsmarkedets parter og KL på et møde, der fandt sted den 31. august 2021 som følge af en indkaldelse fra regeringen.

Parterne er nu blevet enige om en ny trepartsaftale.

Bedre mulighed for kvalificeret arbejdskraft

Trepartsaftalen har til formål at få flere ledige i job, hvilket skal gøre det nemmere for virksomheder at skaffe kvalificeret arbejdskraft efter deres behov. I trepartsaftalen er regeringen, arbejdsmarkedets parter og KL derfor blevet enige om følgende initiativer:

 • Styrket fokus på jobformidling i kommuner og a-kasser
 • De regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) kan iværksætte initiativer målrettet brancher, der mangler arbejdskraft
 • Jobrettede aktiviteter for kommende dimittender
 • Forsøg med jobrettet indsats for unge og styrket voksenlærlingeordning
 • Midlertidig mulighed for gratis a-kasse-medlemskab til elever og lærlinge med bijob
 • Forbud mod at screene ansøgninger på baggrund af alder
 • Pulje til særlig indsats for seniorer
 • Fokus på lokale løsninger til øget fastholdelse af seniorer på arbejdspladsen
 • Styrket jobrotationsordning
 • Styrkelse af trainee-indsatsen i 2022

Skærpelse af reglerne om rådighed

Regeringen, arbejdsmarkedets parter og KL er enige om, at ledige skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Trepartsaftalen indeholder derfor en række skærpelser i forhold til reglerne om rådighed. Skærpelserne indebærer bl.a., at ledige - som er jobparate - får en sanktion, hvis de ikke søger job efter rådighedsreglerne.

Sanktionen er midlertidig og gælder som udgangspunkt i 2022 og 2023.

Særlig indsats for at få ledige seniorer i job

Et af de nye initiativer, som skal være med til at få ledige seniorer i job, er forbuddet mod screening på grund af alder i forbindelse med en jobansøgning. Forbuddet skal være med til at sikre, at ledige jobansøgere ikke bliver valgt fra på baggrund af deres alder.

I visse tilfælde vil det dog være muligt at lægge vægt på alder, såfremt formålet hermed er sagligt. Dette gælder bl.a. ved ansættelse af ungarbejdere.

Rekruttering af europæisk arbejdskraft

For at imødegå manglen på arbejdskraft er aftalens parter enige om, at der skal ske en udvidelse af rekrutteringsindsatsen af europæisk faglært arbejdskraft.

Parterne ønsker i den sammenhæng at fastholde internationale dimittender inden for områder med mangel på arbejdskraft. Udenlandske kandidatstuderende og kandidatdimittender får således mulighed for at påbegynde deres fuldtidsarbejde uden først at skulle afvente behandlingen af deres opholdstilladelse.

Hvornår træder initiativerne i kraft?

De initiativer som fremgår af trepartsaftalen, og som kan gennemføres uden lovændring, forventes at træde i kraft den 1. januar 2022.

Forslaget om sanktion for ledige jobparate, der ikke lever op til rådighedsreglerne, vil kunne træde i kraft den 1. april 2022.

Forbuddet mod screening på grund af alder og forslaget om hurtig jobstart for kandidatstuderende kræver lovændring. Forslagene forventes at træde i kraft den 1. juli 2022.

Har du spørgsmål til trepartsaftalen eller andre arbejdsretlige spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte DAHLs specialister. Vi har mange års erfaring på området og står klar til at yde juridisk rådgivning og bistand.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne