Nyheder

Arbejdsvilkår: EU-direktiv skal sikre gennemsigtighed og forudsigelighed

I 2019 blev et EU-direktiv vedtaget med det formål at gøre arbejdsvilkårene mere gennemsigtige og forudsigelige for lønmodtagere i EU. Direktivets forpligtelser skal inden længe være en del af dansk ret og kan dermed få betydning for dig som arbejdsgiver. Læs med og få et indblik i, hvilke krav direktivet stiller.

Baggrunden for det nye direktiv

Den nuværende ansættelsesbevislov bygger på et EU-direktiv, som blev vedtaget i 1991. Siden da har arbejdsmarkedet udviklet sig hastigt, og nye ansættelsesformer er kommet til. Det har ifølge Kommissionen nødvendiggjort et nyt regelsæt, som skal opdatere de gældende regler på arbejdsmarkedet.

I december 2017 fremsatte EU-Kommissionen et forslag til et nyt EU-direktiv, der skal gøre arbejdsvilkårene mere gennemsigtige og forudsigelige for lønmodtagere. Direktivet indeholder en række nye minimumsstandarder i forhold til arbejdsvilkår, som indebærer, at arbejdsgiverens forpligtelse til at informere lønmodtagere om deres arbejdsvilkår udvides. Direktivet medfører blandt andet, at du som arbejdsgiver langt tidligere skal informere lønmodtagere om en række arbejdsvilkår, herunder parterne i ansættelsesforholdet, betingelser for eventuel prøveperiode mv.

EU-direktivet er et minimumsdirektiv, hvorfor medlemsstaterne som minimum skal indføre de rettigheder, som direktivet angiver. Medlemsstaterne kan således frit vedtage lovgivning, der er gunstigere for lønmodtagerne, hvis de ønsker det.

Direktivet skal være en del af dansk ret inden 1. august 2022.  

Direktivets anvendelsesområde

Det nye EU-direktiv om arbejdsvilkår kommer til at finde anvendelse på alle lønmodtagere, der arbejder mere end 3 timer pr. uge inden for en periode på 4 uger. Dette er en væsentlig ændring af de nuværende regler, hvor lønmodtagere først kan kræve oplysninger om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet, såfremt lønmodtagerne arbejder mere end 8 timer pr. uge. Det indebærer, at der fremadrettet kan være lønmodtagere i virksomheden, som tidligere ikke har haft krav på et ansættelsesbevis, men som nu kan have krav på et ansættelsesbevis, der skal leve op til direktivets regler herom.

Oplysninger inden for den første uge

Direktiver stiller krav om, du som arbejdsgiver informerer lønmodtagere om de grundlæggende arbejdsvilkår hurtigst muligt og senest inden for den første uge af ansættelsen. Arbejdsgiveren skal i den sammenhæng oplyse om:

  • Parterne i ansættelsesforholdet, arbejdsstedet og arbejdets art
  • Startdato og eventuel slutdato ved tidsbegrænsede kontrakter
  • Betingelser for en eventuel prøveperiode
  • Grundløn, eventuelle andre elementer af lønnen så som overtidsbetaling og udbetaling af løn
  • Varigheden af en normal arbejdsdag eller -uge, når arbejdsrytmen er forudsigelig

Er arbejdsrytmen helt eller overvejende uforudsigelig, skal arbejdsgiveren informere lønmodtageren om de referencetimer og -dage, hvor lønmodtageren kan blive pålagt at skulle arbejde på, lønmodtagerens tilkaldevarsel samt antallet af garanterede arbejdstimer.  

Oplysninger inden for den første måned

Udover de oplysninger arbejdsgiveren skal oplyse lønmodtagere om indenfor den første uge af ansættelsen, findes der en række øvrige oplysninger, som lønmodtagere skal informeres om indenfor den første måned af ansættelsen. Indenfor den første måned skal du som arbejdsgiver blandt andet informere den enkelte lønmodtager om dennes opsigelsesvarsel, samt om lønmodtageren har ret til betalt fravær.

Hvilken betydning får direktivet?

Det forventes, at ansættelsesbevisloven revideres inden 1. august 2022, så lovgivningen kommer til at leve op til kravene i EU-direktivet.

Det fremgår på nuværende tidspunkt af ansættelsesbevisloven, at lønmodtagere kan tilkendes en godtgørelse, såfremt arbejdsgiveren ikke har informeret om de væsentligste vilkår i ansættelsesforholdet indenfor den første måned af ansættelsen. Efter 1. august 2022 skal arbejdsgiveren have informeret lønmodtagere om de væsentligste vilkår hurtigst muligt og indenfor den første uge af ansættelsen. Det forventes, at lønmodtagere også fremadrettet vil kunne gøre krav på en godtgørelse fra arbejdsgiveren, såfremt denne ikke lever op til reglerne i direktivet. Det nye EU-direktiv kan således få økonomiske konsekvenser for virksomheden, idet du som arbejdsgiver kan være forpligtet til at betale en godtgørelse til en eller flere lønmodtagere, hvis du ikke lever op til kravene i direktivet.

Har du som arbejdsgiver spørgsmål, der relaterer sig til det nye EU-direktiv eller til andre arbejds- og ansættelsesretlige problemstillinger, er du velkommen til at kontakte DAHLs specialister. Vi har mange års erfaring med at yde rådgivning og står klar til at hjælpe.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne