Nyheder

Kontrakter der dræber

COVID-19-situationen har medført mangel på råvarer og skabt massive prisstigninger på vigtige byggematerialer. Flere entreprenører har derfor svært ved at overholde deres kontrakter, som i sidste ende kan få betydning for virksomhedens overlevelse. For hvad gør du, hvis aftalen er indgået til en fast pris? Vi giver dig svaret her.

Under den lidt dramatiske overskrift gemmer der sig en ikke særligt morsom realitet. Mange – især mindre – danske håndværksvirksomheder befinder sig i øjeblikket i den ubehagelige situation, at kontrakter, som de var så heldige at vinde for et års tid siden, nu er blevet en møllesten om halsen på dem.

Baggrunden er den nuværende mangel på visse råvarer og som følge heraf prisernes himmelflugt på nogle vigtige byggematerialer, som f.eks. stål, træ, flamingo osv.

Er entrepriseaftalen indgået til en fast pris – og det er den som regel – kan håndværksvirksomheden se frem mod en sikker konkurs i takt med, at indkøbsprisen væsentligt overstiger salgsprisen. Og er det en stor entreprise, det drejer sig om, vil det tab, der på den måde akkumuleres, æde egenkapitalen op, samtidigt med at andre kunder står i kø med gode overskudsgivende opgaver.

Er der da slet ikke noget, man kan gøre?

Jo, hvis entrepriseaftalen er indgået efter AB 18, så er der. For selv om udgangspunktet er, at en aftalt fast pris ikke kan reguleres, så entreprenøren som udgangspunkt bærer risikoen for prisstigninger på byggematerialer,  kan udgangspunktet fraviges ved aftale. En sådan aftalt fravigelse sker, hvis byggeriets standardbetingelser - AB 18 - er vedtaget. AB 18 giver entreprenøren ret til godtgørelse i tilfælde af ekstraordinære prisstigninger på byggematerialer, når visse betingelser er opfyldte.

Men det er desværre langtfra altid tilfældet. En række entreprenører er derfor fanget i aftaler, hvor der ikke er aftalt regulering for ekstraordinære stigninger på materialer – og hvor disse prisstigninger (på visse materialer over 200 %) simpelthen fører direkte mod virksomhedens ruin.

Her kan de nye rekonstruktionsregler måske bringes i spil.

Hvis virksomheden i øvrigt er sund, men er på vej ud i økonomisk uføre som følge af en enkelt eller nogle få kontrakter på fast pris, kan man overveje – i samråd med virksomhedens pengeinstitut – at sælge virksomheden over i et andet selskab efter de nye regler om ”Fast Track”-procedure.

Fast Track-proceduren indebærer, at (dele af) virksomheden kan sælges fra som led i en rekonstruktion. Det, der overdrages, skal overdrages til reelle markedspriser – efter vurdering. Det købende selskab kan fravælge aktiver og aktiviteter, der ikke er interessante/rentable, og samtidig kan vigtige kontrakter, der er blevet ophævet på grund af misligholdelse, kaldes til live i forbindelse med denne type rekonstruktion.

Som navnet antyder, kan det gå stærkt.

Rekonstruktionen – der som reelt er en virksomhedsoverdragelse – skal forelægges for kreditorerne, der har fem arbejdsdage til at gøre indsigelse. Lovgiverne har vurderet, at dette er en tilstrækkelig sikker løsning, når proceduren forudsætter, at:

  • Der foreligger et samtykke fra en rekonstruktør
  • Der skal sendes en udførlig information til kreditorerne, inden fristen på de fem arbejdsdage begynder at løbe
  • Et flertal af kreditorerne (indenfor fristen) kan modsætte sig overdragelsen

Konsekvensen af en sådan overdragelse er naturligvis, at virksomhedens egenkapital er tabt. Men det ville den jo være alligevel, hvis en konkurs er det reelle alternativ. Men den sunde del af virksomheden – driftsmidler, medarbejdere, overskudsgivende aftaler osv. – kan dog sælges over i et nyt selskab, der er levedygtigt på den lange bane - i modsætning til det selskab, der er på vej mod konkurs som følge af fastpriskontrakten.

Tilbage i det gamle selskab står egenkapitalen og den bygherre/hovedentreprenør, der ikke ville aftale en løsning på den ekstraordinære situation, der er opstået som følge af de eksorbitante prisstigninger.

Alle andre kreditorer, der ikke har sikkerhed for deres tilgodehavender, vil også blive ramt af en sådan rekonstruktion – men fremtidsudsigterne for dem var også, at de ville lide tab, hvis en konkurs i øvrigt var uundgåelig.

Forskellen for disse øvrige kreditorer er, at de nu fortsat har en god levedygtig samhandelspartner i modsætning til, hvad der som regel er konsekvensen af en konkurs.

Og det har simpelthen været et af formålene med de nye rekonstruktionsregler, at man skal kunne redde levedygtige virksomheder, der (blot) midlertidigt er ude af stand til at betale sin gæld, og dermed bevare samfundsværdier og arbejdspladser.

Tanken var nok oprindeligt, at disse løsninger var særligt velegnede til virksomheder, der er særligt udfordret af Corona-situationen, men den kan akkurat lige så vel bruges af virksomheder, der er hårdt ramt af den ekstraordinære vareknaphed og deraf følgende ekstreme prisstigninger, som er opstået i Coronaens kølvand.

Er det omkostningskrævende? Ja, en rekonstruktion med en indbygget virksomhedsoverdragelse er ikke helt billig – men når man ser på alternativet, er det alle pengene værd.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til entrepriseaftaler eller den nye ”fast track”-procedure, er du altid velkommen til at kontakte DAHLs specialister. Vi har indgående viden og stor erfaring med at yde rådgivning på området.   

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne