Nyheder

Skal influencere beskattes af forbrug af vareprøver?

Skatterådet har i en nyere afgørelse taget stilling til, om influencere, der driver virksomhed i selskabsregi, skal betale skat af de produkter, som de får stillet til rådighed af virksomhedens samarbejdspartnere som vareprøver. Læs med her, når vi gør dig klogere på afgørelsens betydning.

I sagen - refereret i SKM.2021.445.SR - var der tale om en influencer og dennes ægtefælle, der drev virksomhed igennem et anpartsselskab. De arbejdede begge på fuld tid i virksomheden og modtog løn herfor. Der var derudover en ekstra ansat.

Selskabet havde til formål at teste, reklamere og beskrive produkterne for sine følgere på de sociale medier, herunder YouTube-kanal og Instagram-profil. Der var indgået samarbejdsaftaler med forskellige parter, hvor der bl.a. blev aftalt et fast honorar og levering af et bestemt antal YouTube-videoer, Instagram stories mv. Aftalerne var indgået for en forud fastsat periode og ophørte efter levering af de aftalte ydelser, dvs. eksempelvis et antal videoer på YouTube.

Udover det aftalte faste honorar, blev der også modtaget nogle vareprøver. I den forbindelse var det oplyst, at størstedelen af modtagne vareprøver ikke blev anvendt privat efter endt afprøvning og anmeldelse og blev bortskaffet. Dog blev der anvendt vareprøver til privat brug af både samt spørgers eget mærke. Vareprøverne blev udloddet som præmie for selskabets følgere efter endt anmeldelse og testning. 

Selskabet ønskede at få afklaret, hvorvidt influenceren skulle beskattes af de vareprøver, som blev modtaget til testning og fremvisning. I samme ombæring ønskede de at få oplyst, hvordan vareprøvens værdi og dermed beskatningsgrundlaget skulle opgøres.  

Skatterådet svarede, at i det omfang vareprøverne blev anvendt som led i virksomhedens drift -

i forbindelse med en testning, anmeldelse eller fremvisning på sociale medier - er dette ikke skattepligtigt for den pågældende ejer (influenceren).

Det blev dog i forlængelse deraf også angivet, at det forudsættes, at varerne alene benyttes i det omfang, det er nødvendigt i forhold til den pågældende opgave.

Hvis vareprøverne derimod efter endt testning og anmeldelse fortsat anvendes, vil det blive anset for at erstatte et privat forbrug hos influenceren, og så skal der ske beskatning hos influenceren.

Der skal i hvert enkelt tilfælde foretages en konkret vurdering af, om den pågældende vareprøve er anvendt privat.

For så vist angår værdien og beskatningsgrundaget af den modtagne vareprøve, så fandt Skatterådet, at influenceren skulle beskattes af vareprøvens markedsværdi. Skatterådet fandt således, at den særlige ”rabatregel" i ligningslovens § 16, stk. 3, 2. pkt. ikke skulle finde anvendelse i sagen. Rabatreglen sikrer, at rabat til ansatte på bl.a. varer, som en arbejdsgiver udbyder til salg som led i sin virksomhed, kun beskattes i det omfang, rabatten overstiger arbejdsgiverens avance på godet.

Afgørelsens betydning

Med afgørelsen bekræfter Skatterådet, at et produkt, der anvendes som led i en virksomheds almindelige drift, vil føre til beskatning for influenceren.

Afgørelsen fra Skatterådet kan dog også give anledning til en lang række af konkrete vurderinger i fremtidige sager. Med afgørelsen er der ikke angivet særlige præcise retningslinjer for, hvornår en vareprøve kan anses som anvendt eller forbrugt privat. Det kan være en vanskelig grænsedragning, og for den enkelte kan det have betragtelige skattemæssige konsekvenser.

I tvivlstilfælde kan det anbefales at få en afklaring ved et bindende svar hos Skattestyrelsen.

Vil du vide mere?

Hos DAHL har vi stor erfaring i håndtering af almindelige skattesager og korrespondance ved skattemyndighederne. Vi har de nødvendige kompetencer til at bistå med løsninger til komplicerede skatteretlige forhold og arbejder altid for det bedste resultat for vores klienter.

Har du spørgsmål til Skatterådets afgørelse eller et andet skatteretligt spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne