Nyheder

Ny barselsaftale: Særligt fokus på selvstændige og LGBT+ familier

En ny barselsaftale danner grundlag for implementeringen af EU’s orlovsdirektiv. Den nye barselsaftale har særligt fokus på selvstændige og LGTB+ familier med fokus på at sikre fleksibilitet i forhold til afholdelse af barsel. Få indblik i den nye barselsaftale og betydningen for dig som arbejdsgiver og selvstændig.

I juni 2019 vedtog EU orlovsdirektivet, som har til formål at skabe mere ligestilling mellem kønnene og bedre balance mellem arbejds- og familieliv. Direktivet skal være en del af dansk ret senest den 2. august 2022.

Et flertal af Folketingets partier er nu - den 26. oktober 2021- nået til enighed om en ny barselsaftale, der danner grundlag for implementeringen af orlovsdirektivet. Den nye barselsaftale har særligt fokus på selvstændige og LGTB+ familier og ønsker at sikre størst mulig fleksibilitet i forhold til afholdelse af barsel.

De nuværende barselsregler

De nuværende barselsregler er reguleret i barselsloven, som i alt tildeler forældrene ret til 52 ugers orlov. Af de 52 ugers orlov er moren berettiget til fire ugers graviditetsorlov inden barnets fødsel. Efter fødslen fordeles de resterende 48 ugers orlov med 14 ugers barselsorlov til moren, to ugers fædreorlov til faren/medmoren, mens de øvrige 32 ugers forældreorlov frit kan fordeles mellem forældrene.

Baggrunden for nye barselsaftale

Efter orlovsdirektivet skal der øremærkes ni ugers orlov til hver forælder inden udløbet af 2. august 2022. Arbejdsmarkedets parter fremlagde derfor i september 2021 en ny barselsmodel, som har til formål at leve op til direktivets forpligtelser i forhold til øremærket barsel.

Den nye aftale, som Folketingets partier er blevet enige om, bygger således på modellen fra arbejdsmarkedets parter og selve implementeringen af orlovsdirektivet.

Ny barselsaftale på plads – 24/24 modellen

Udgangspunktet efter den nye aftale er, at hver forælder skal tildeles 24 ugers orlov. Heraf kommer navnet ”24/24 modellen”.

Ud af de 24 ugers orlov, som tilkommer hver forælder, vil det være muligt at overføre 13 af ugerne til den anden forælder, mens 11 af ugerne ikke ville kunne overføres.

Af de 11 uger, som ikke kan overføres, vil to af ugerne skulle afholdes som mødre-/fædreorlov i forbindelse med fødslen. De resterende ni ugers orlov vil være øremærket til den enkelte forælder, hvorfor disse ikke kan overføres. De ni uger, som er øremærket til hver forælder, skal afholdes, inden barnet fylder 1 år, og ellers bortfalder de. De 11 ugers orlov, som ikke kan overføres, består således af to ugers mødre-/fædreorlov og ni ugers øremærket barsel.

De 13 ugers forældreorlov, som ikke er øremærket til nogen forælder, vil forældrene have fri mulighed for at fordele mellem hinanden. Ugerne skal blot være afholdt, inden barnet fylder 9 år.

Overblik over den nye barselsaftale:

Efter den nye barselsaftale ændres der ikke på længden af den samlede ret til orlov, eftersom hver forælder som udgangspunkt vil have 24 ugers orlov. Derudover vil moren fortsat være berettiget til fire ugers graviditetsorlov før fødslen. Dette udgør i alt 52 ugers orlov, som er tilsvarende de nuværende barselsregler. 

Særligt for selvstændige

Det er efter orlovsdirektivet et krav, at der øremærkes ni ugers orlov til hver forælder, såfremt denne er lønmodtager. Dette indebærer, at selvstændige erhvervsdrivende ikke er forpligtet til at afholde ni ugers øremærket barsel efter direktivets regler. Folketinget har dog haft mulighed for at beslutte, om direktivets regler også skal gælde for selvstændige. Dette har dog ikke været et ønske fra Folketinget. Reglerne om ni ugers øremærket barsel gælder således kun for lønmodtagere.

Eftersom selvstændige ikke er pålagt at afholde ni ugers øremærket orlov, indebærer dette, at en selvstændig forælder har mulighed for at overføre yderligere ni ugers orlov til den anden forælder. Samlet set har den selvstændige forælder således mulighed for at overføre 22 (9 + 13) ugers orlov.

En forælder, som ikke er selvstændig, men som er lønmodtager, vil have mulighed for at overføre 13 ugers orlov, idet de ni uger, som er øremærket, ikke kan overføres for lønmodtagerens vedkommende.

Særligt for LGBT+ familier

I forhold til LGBT+ familier giver den nye aftale mulighed for, at flere forældre skal have mulighed for at tage del i orloven. Efter aftalen skal det være muligt for barnets retlige forældre at overføre den del af orloven, som ikke er øremærket, til såkaldte sociale forældre.

Til gruppen ”sociale forældre” hører blandt andet den retlige forælders ægtefælle eller samlevende.

Fremsættelse af lovforslag

Det fremgår af Folketingets aftale, at regeringen vil fremsætte et lovforslag om ændring af reglerne i barselsloven i december 2021. Derudover vil regeringen i foråret 2022 fremsætte et lovforslag om ændring af reglerne i lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse. Det forventes, at begge lovforslag vil træde i kraft den 2. august 2022 - hvor orlovsdirektivet senest skal være en del af dansk ret.

I forhold til aftalens elementer omkring afholdelse af barsel til LGBT+ familier, er det hensigten, at denne del af aftalen skal træde i kraft den 1. januar 2024.

Som arbejdsgiver skal du være særligt opmærksom på disse nye muligheder i forhold til planlægning og afvikling af medarbejderes orlov. Har du spørgsmål, der relaterer sig til barsel herunder de nye barselsregler, afholdelse af barsel, refusion mv. er du velkommen til at kontakte DAHL. Her sidder vores arbejds- og ansættelsesretlige team klar til at hjælpe.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne