Nyheder

Bunden forelæggelse for AES fik ikke bevismæssig betydning

I en sag om erstatningskrav fra skadelidte om yderligere erhvervsevnetabserstatning har byretten netop slået fast, at bunden forelæggelse for Arbejdsmarkedet Erhvervssikring (AES) ikke kunne tillægges bevismæssig værdi. Få indsigt i den konkrete sag.

Retten i Esbjerg afsagde den 1. november 2021 dom i en erstatningssag, hvor et forsikringsselskab blev frifundet for erstatningskrav fra skadelidte om yderligere erhvervsevnetabserstatning.

Skadelidte var i 2011 udsat for et trafikuheld, hvor skadelidte blev påkørt af en anden bil.

Bilisten var ansvarsforsikret hos forsikringsselskabet X. Forsikringsselskabet anerkendte erstatningspligt overfor skadelidte og udbetalte erstatning, herunder erhvervsevnetabserstatning med i alt 25 %. Erstatningen blev udbetalt efter indhentet vejledende udtalelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), hvorefter skadelidtes erhvervsevnetab udgjorde 25 %. AES’s erhvervsevnetabsvurdering skete 7 år efter trafikuheldet.

Skadelidte anlagde efterfølgende retssag mod forsikringsselskabet med påstand om, at erhvervsevnetabet udgjorde 60 %.

Under retssagen forelagde skadelidte sagen for AES på ny og anmodede AES om at komme med en bunden udtalelse om erhvervsevnetabet, såfremt AES lagde til grund, at skadelidte kun kunne arbejde 16 timer om ugen.

AES kom herefter med ny udtalelse, hvor de vurderede, at erhvervsevnetabsprocenten var 60 % under den forudsætning, at det blev lagt til grund, at skadelidte kun kunne arbejde 16 timer om ugen.

Forsikringsselskabet forelagde herefter sagen på ny for AES og anmodede AES om at udtale sig om, hvorvidt AES havde ændret vurdering af sagen, såfremt der ikke skulle lægges nogen forudsætninger til grund om, hvor mange timer skadelidte kunne arbejde. Her udtalte AES, at såfremt der ikke var tale om en bunden forelæggelse, så fastholdt de deres første vurdering fra 2018 om 25 % erhvervsevnetab.

Retten frifandt forsikringsselskabet med den begrundelse, at skadelidte ikke havde godtgjort, at erhvervsevnetabet var højere end 25 %. Retten udtalte, at det krævede et sikkert grundlag at tilsidesætte en erhvervsevnetabsvurdering fra AES, og dette sikre grundlag var ikke til stede i den konkrete sag. Retten henviste bl.a. til, at AES havde fastholdt erhvervsevnetabsvurderingen på 25 % i to udtalelser, hvor der ikke var indlagt bundne forudsætninger.

DAHL bemærker

Dommen konkluderer, at bunden forelæggelse for AES, hvor AES anmodes om at lægge bestemte forudsætninger til grund for deres skøn, ikke tillægges bevismæssig vægt af domstolene, når der samtidig foreligger åbne forelæggelser for AES, hvor AES har haft mulighed for at foretage frit skøn.

Hos DAHL har vi mange års erfaring med at rådgive inden for det forsikrings- og erstatningsretlige område. Vores procesafdeling fører løbende en lang række forsikringsretlige tvistesager ved de danske domstole. Disse typer af sager fører vi altovervejende på vegne af såvel danske som internationale forsikringsselskaber, som vi har et tæt og mangeårigt samarbejde med.

Såfremt du har spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte advokat (H)/partner Peter Henrik Würtz.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne