Nyheder

Rigsretssagen: Bevisførelsen er nået til vejs ende

29 dages bevisførelse i den blot anden rigsretssag i 100 år er nu afsluttet. Siden efterårsferien har 18 vidner afgivet forklaring, og supplerende dokumentation har været fremlagt.

Advokat/partner Nicolai Mallet er beskikket forsvarer i sagen. Med sig i teamet har han advokat, ph.d./partner Kristian Skovsgaard. Sammen giver de her en status på sagen, nu hvor bevisførelsen er afsluttet.

Bevisførelsen i den igangværende rigsretssag har været fordelt over 29 retsmøder.

Siden efterårsferien har bevisførelsen bestået af 18 vidneforklaringer og fremlæggelse af supplerende dokumentation. Særligt har bevisførelsen været fokuseret på Udlændingestyrelsen; 10 vidner herfra har afgivet forklaring, og den supplerende dokumentation omhandlede primært de konkrete par, som Udlændingestyrelsen adskilte.

I dette afsnit af DAHLs føljeton om rigsretssagen giver forsvarerne et indblik i de centrale problemstillinger, som den sidste del af bevisførelsen har været med til at kaste lys over.  

Hvilken betydning har forklaringerne fra Udlændingestyrelsens ansatte?

”Folketinget har rejst tiltale for, at Inger Støjberg var ansvarlig for, at Udlændingestyrelsen iværksatte og fastholdt en indkvarteringsadministration, der var i strid med en række regler. Hvordan Udlændingestyrelsen har administreret indkvarteringen af parrene, er derfor helt centralt at få belyst,” fortæller Kristian Skovsgaard.

Nicolai Mallet tilføjer: ”Det centrale for forsvaret er, at vi har fået udtrykkeligt bekræftet, at Udlændingestyrelsen på ingen måde har administreret i henhold til pressemeddelelsen. Alle relevante medarbejdere i Udlændingestyrelsen har samstemmende forklaret, at adskillelserne er gennemført på grundlag af en konkret vurdering. Udlændingestyrelsen fandt tidligt fem tilfælde, som de mente ville stride mod Danmarks internationale forpligtelser at adskille. Disse sager blev forelagt departementet, og Udlændingestyrelsen adskilte dem aldrig. At Udlændingestyrelsen har administreret med undtagelser, har dog ikke overrasket forsvaret, fordi det er et faktum i sagen, at kun 23 af i alt 32 par blev adskilt af Udlændingestyrelsen.”

Hvorfor har I indhentet log vedrørende ministernotatet, og hvilken betydning har denne dokumentation?

”Ministernotatet er et nøglebilag i sagen. Det er det eneste skriftlige dokument i sagen, der viser, hvilken juridisk forståelse ministeriet havde omkring indkvarteringsspørgsmålet i februar 2016. Instrukskommissionen lagde meget stor vægt på, at kontorchef Jesper Gori forklarede, at notatet var ’død og borte’ og at han ikke fik orientering om, at Inger Støjberg havde godkendt det. Også afdelingschef Lykke Sørensen afviste i Instrukskommissionen, at hun var opmærksom på ministerens godkendelse. Så det har været centralt for forsvaret at få afdækket alle tvivlsspørgsmål omkring ministernotatet”, forklarer Nicolai Mallet.

Kristian Skovsgaard tilføjer: ”Det er derfor, at forsvaret anmodede ministeriet om nye oplysninger om ministernotat. Vi havde viden om, at der kunne fremskaffes en logfil, der indeholder specifikke oplysninger, om hvilke personer der har set dokumentet og hvornår, herunder om godkendelsesforløbet i den forbindelse kunne ses. Logfilen modtog vi medio oktober, og den er et afgørende og betydningsfuldt bevis i sagen. Logfilen beviser, at Jesper Gori og Lykke Sørensen må have set, at Inger Støjberg havde godkendt ministernotatet den 9. februar 2016. Det sår ikke bare alvorlig tvivl om disse centrale forklaringers troværdighed, men stiller skarpt på baggrunden for, hvorfor det var så vigtigt for Jesper Gori og Lykke Sørensen at lægge afstand til notatet. Her er forsvarets tese, at notatet senere har vist sig at være juridisk forkert; ministeriet har i ugerne efter måtte rette ind i forhold til en række centrale punkter i notatet.”

Dokumentbeviset i sagen om de enkelte par er omfangsrigt. Anklagerne har fremlagt næsten 3.000 sider indeholdende oplysninger om i alt 32 par. Hvilken betydning har beviserne om de enkelte par?

”Anklagerne brugte næsten to fulde dage på at gennemgå disse oplysninger. Forsvaret har stadig ikke fået oplyst, i hvilke konkrete sager, der menes at være truffet forkerte afgørelser i. Forsvaret har ved en gennemgang og analyse af de 23 sager ikke fundet helt særlige tilfælde, der kunne begrunde en fravigelse fra det klare udgangspunkt om separat indkvartering. Dette har vi fremlagt i et skriftligt indlæg til Rigsretten,” forklarer Kristian Skovsgaard.

Nicolai Mallet tilføjer: ”Derudover har flere vidner, bl.a. fra Røde Kors, afgivet forklaring om, hvordan de oplevede processen med adskillelserne, med særlig fokus på parrenes reaktioner. Hvis Udlændingestyrelsens administration har været korrekt, er det i princippet helt uden betydning for sagen, om adskillelsen har haft konsekvenser for parrene. Hvis adskillelserne derimod var materielt ulovlige, så ved vi fra rigsretssagen mod Ninn-Hansen, at konsekvenserne for de berørte kan have betydning for, om Inger Støjberg kan pålægges strafansvar. Forsvaret mener dog ikke, at der er dokumentation for, at Udlændingestyrelsens beslutninger om separat indkvartering havde alvorlige konsekvenser for de berørte par, bortset fra enkelte spontane reaktioner af kortere varighed. Med andre ord mener vi ikke, at der var ikke tale om så alvorlige konsekvenser, at alvorlighedsbetingelsen i ministeransvarlighedsloven er opfyldt.”

Hvad skal der ske nu?

”I næste uge tager vi hul på den sidste del af hovedforhandlingen, som er anklagernes og forsvarernes afsluttende bemærkninger.  Det, som man også kalder for proceduren. Herefter, og inden domsafsigelsen, kan Inger Støjberg få ordet,” forklarer Kristian Skovsgaard.

”Der er i øvrigt meget arbejde og forberedelse i den sidste fase af en hovedforhandling. Alle tråde fra bilag og forklaringer skal samles og systematiseres. Vi har udarbejdet et sammenfattende processkrift, som på et skriftligt grundlag opsamler alle anbringender, der støtter en frifindelse af Inger Støjberg. Derudover har vi udarbejdet en omfattende ekstrakt, som indeholder de væsentligste udsagn fra vidner om sagens vigtigste hændelser og problemstillinger. Endelig skal proceduren forberedes og gennemføres,” afslutter Nicolai Mallet.

Føljeton om rigsretssagen: Fik du læst de første indlæg?

I denne føljeton giver Nicolai Mallet og Kristian Skovsgaard et unikt indblik i den historiske rigsretssag. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne