Nyheder

Nu kan der ske ændring af reglerne om brugtmoms

Gode nyheder! Et lovforslag om ændring af reglerne for opgørelse af brugtmoms skal lette de administrative byrder for virksomheder, der skal beregne momsbeløbet pr. solgte genstand. Læs med her, når vores specialister gør dig klogere på den såkaldte hovedregel og det nye lovforslag.

Hvad er hovedreglen?

Efter brugtmomsordningen skal en momspligtig videreforhandler af brugte varer m.v. som hovedregel afregne afgiften pr. solgte genstand.

Hovedreglen findes i momslovens § 70, stk. 1 og medfører, at afgiftsgrundlaget opgøres som 80 pct. af forskellen mellem salgsprisen og købsprisen, og at denne beregning skal laves individuelt for hver eneste genstand, der sælges under brugtmomsordningen. Efter hovedreglen kan det overskydende beløb, der vil fremkomme hvis købsprisen overstiger salgsprisen, ikke fratrækkes i afgiftsgrundlaget for andre salg.

Undtagelsen til hovedreglen i momslovens § 70, stk. 1 er den såkaldte ”samleordning”, som findes i momslovens § 70, stk. 5. Denne undtagelse omfatter de tilfælde, hvor der ikke kan ske afgiftsbetaling for den enkelte vare efter momslovens § 70, stk. 1, fordi der foreligger et samlet køb eller salg, og hvor prisen på den enkelte vare ikke kan identificeres. Er dette tilfældet, opgøres afgiftsgrundlaget for de pågældende varer under ét for afgiftsperioden, og afgiftsgrundlaget udgør 80 pct. af forskellen mellem værdien af køb og salg foretaget i perioden. Hvis værdien af køb overstiger værdien af salg i en momsperiode, kan det overskydende beløb medregnes til værdien af køb i den efterfølgende momsperiode.

Hvad ændres?

Det foreslås at udvide samleordningen, således at ordningen også kan anvendes af virksomheder, hvor prisen på alle de enkelte varer kan identificeres. En sådan ændring vil medføre, at samtlige momspligtige virksomheder, der videresælger brugte varer m.v., kan vælge at bruge samleordningen. Det gælder også selvom den pågældende virksomhed kan identificere samtlige købs- og salgspriser på virksomhedens brugte varer.

Virksomheder der på nuværende tidspunkt anvender samleordningen, vil uændret kunne fortsætte hermed.

Det bemærkes, at ændringen ikke påvirker reglerne om beregning af momsgrundlaget ved salg af brugte personmotorkøretøjer. Reglerne herom er placeret i momslovens § 71.

Det må - på baggrund af den foreslåede lettelse af de administrative byrder - forventes, at flere virksomheder fremover vil anvende brugtmomsordningen. I praksis kan opgørelsen - efter hovedreglen -være en tidsmæssig og bekostelig affære, og ændringen af reglerne er derfor en god nyhed for erhvervslivet.

Tekniske ændringer

Det foreslås samtidig at flytte den nuværende bestemmelse om momslovens § 70, stk. 5 op som et nyt momslovens § 70, stk. 2, så den står umiddelbart efter hovedreglen i momslovens § 70, stk. 1.

For at øge gennemsigtigheden af reglerne, foreslås det, at bestemmelsen i momslovens § 70, stk. 2, der stiller krav til fakturaen ved salg af varer efter brugtmomsordningen, og bestemmelsen i § 70, stk. 4, der stiller krav om førelsen af et selvstændigt regnskab for varer solgt under brugtmomsordningen, flyttes til en ny bestemmelse i momslovens § 71 a.

Hvornår træder lovforslaget i kraft?

Lovforslaget er pt. i høring, så den endelige udformning af lovændringen og den ændrede praksis er endnu ikke afklaret. Vi forventer dog, at lovændringen vedtages.

Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. juli 2022. Praksisændringen vil derfor først have virkning for opgørelsen af momsgrundlaget ved brug af brugtmomsordningen efter 1. juli 2022.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til moms og afgifter, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister. Vi har indgående viden og erfaring med de momsmæssige konsekvenser af økonomiske dispositioner af enhver art.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne