Nyheder

Domstolenes nye domsdatabase åbner for nye muligheder

Danmarks Domstole har længe arbejdet på en domsdatabase, hvor en række domme vil blive digitaliseret og være tilgængelige for befolkningen. Databasen er nu på vej og er formentlig klar inden nytåret. Få indblik i baggrunden for databasen.

Baggrunden for en digital domsdatabase

Baggrunden for etableringen af domsdatabasen er, at borgere, professionelle og myndigheder vil have mulighed for at følge med i de domme, som afsiges ved domstolene. Domsdatabasen vil dermed være et tiltag, som i det væsentlige vil bidrage til princippet om offentlighed i den danske retspleje.

Generelt om offentligheden i dansk retspleje

Kravet om gennemførelse af offentlighed i dansk retspleje er udtrykkeligt angivet i Grundlovens § 65, stk. 1 og må anses som værende et grundlæggende retsprincip. Det er almindeligt anerkendt, at offentlighed kan bidrage til en både velinformeret og opmærksom debat blandt befolkningen, hvilket er en vigtig faktor i retsplejen. Tilsvarende kan kravet om offentlighed bidrage til, at borgerne får mulighed for at føre en øget kontrol med domstolene. Offentlighed sikrer også, at borgerne i et større omfang får kendskab til domstolenes praksis på en række forskellige områder. Kendskabet har den virkning, at borgerne bliver informeret om de gældende retsregler, og hvordan disse håndhæves i praksis.

Nærmere om domsdatabasen

Domsdatabasen er udarbejdet af Danmarks Domstole og har længe været ønsket fra såvel politisk side som fra øvrige aktører med en generel interesse for afgørelser fra Danmarks domstole. Det er særligt kravet om offentlighed i retsplejen, der har været det overordnede argument for udarbejdelsen af databasen.

De domme, som vil være at finde i domsdatabasen, vil i første omgang være domme afsagt efter lanceringen af databasen. Det vil i begyndelsen primært være afgørelser afsagt af de overordnede retter, som vil være tilgængelige på databasen, f.eks. afgørelser afsagt af Højesteret, landsretterne og Sø- og Handelsretten. Databasen vil dog løbende blive opdateret, og der vil efterhånden også være mulighed for at få indsigt i afgørelser afsagt af landets byretter. De domme, som hovedsageligt vil være at finde på databasen, er straffesager og civile sager, som alle har det til fælles, at de er af særlig offentlig interesse. Det fremhæves, at det særligt vil være nævningesager og tre-dommersager. I forlængelse heraf kan det nævnes, at de resterende straffesager vil være tilgængelige på databasen, når domstolenes straffesager digitaliseres fuldt ud.

De tilgængelige domme på domsdatabasen vil blive pseudonymiseret, hvorefter personidentificerbare oplysninger fjernes, f.eks. navne på personer og andre personhenførbare oplysninger. Dommene vil til trods for dette indeholde en række baggrundsinformationer, hvorfor det vil være relativt let for den respektive bruger at finde frem til en konkret dom.

I modsætning til tidligere har en domsudskrift kostet 175 kr. Dette bliver ændret med den nye domsdatabase, hvor adgang til afgørelserne er offentlige og afgiftsfritaget.

Der er endnu ikke fastsat en egentlig dato for lanceringen, men det forventes, at lanceringen vil ske i slutningen af 2021.

Har du spørgsmål?

DAHLs specialister yder effektiv og specialiseret juridisk rådgivning inden for alle områder af konfliktløsning og bistår både danske og udenlandske virksomheder med rets- og voldgiftssager af kommerciel karakter. For at sikre høj faglighed og kvalitet til vores klienter, har vi samlet vores specialister i en tværgående afdeling, som håndterer stort set alle processager for vores klienter.

Har du spørgsmål til domsdatabasen eller et andet procesretligt spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte DAHLs eksperter.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne