Nyheder

Agile IT-anskaffelser giver færre konflikter

Danske IT-Advokater har netop frigivet resultatet af sin 2021-undersøgelse af IT-anskaffelser. I år har 335 Contract Managers, jurister og IT-beslutningstagere besvaret en række spørgsmål om IT-anskaffelser (kontrakter, tvister, fokusområder etc.). Undersøgelsen konkluderer overordnet, at agile projekter giver færrest konflikter.

Danske IT-Advokaters undersøgelse af IT-anskaffelser

Danske IT-advokater udgiver hvert år en undersøgelse af IT-anskaffelser. Undersøgelsen omhandler hovedsageligt hvilke typer af konflikter, der opstår mellem leverandørerne og deres kunder. Herudover viser undersøgelsen også tendenser i forhold til GDPR, anvendelsen af nye teknologier samt anvendelsen og udbredelsen af juridisk bistand ved løsning af konflikter om IT-anskaffelser.

Undersøgelsens målgruppe er beslutningstagere på alle niveauer i både offentlige og private virksomheder, herunder juridiske rådgivere.

Agile projekter giver færre konflikter

Danske IT-Advokater har I år medtaget agile projekter i undersøgelsen af IT-konflikter. På spørgsmålet ”Har din virksomhed indenfor de seneste 12 måneder oplevet konflikter i forbindelse med en eller flere IT-kontrakter?” svarer kun 3 %, at de har haft konflikter med agile projekter.

Denne tendens ses også i de svar, der handler om, hvilke typer af IT-kontrakter, der typisk resulterer i manglende kvalitet, budgetoverskridelser og forsinkelser. Her svarer de adspurgte, at dette kun er tilfældet i 9-10 % af projekter, som er baseret på agile kontrakter. Dette er langt mindre end gennemsnittet, som ligger på mellem 31 – 43 % målt på alle typer af kontrakter om udviklings- og implementeringsprojekter.

Men hvorfor denne forskel?

I agile projektr målrettes og prioriteres arbejdet mod det, som giver mest værdi for kunden. Projektmetoden er ikke plandrevet med en færdig og næsten ufravigelig kravsspecifikation, sådan som det er tilfældet for projekter, der er baseret på den traditionelle ’vandfaldsmodel’. Dermed kan scope og leverance justeres og ændres undervejs, indtil parterne opnår det resultat, der giver de ønskede forretningsmæssige gevinster for kunden. Undersøgelsens svar underbygger således, at de agile projekter giver anledning til færre tvister, da udviklingen af produktet sker løbende i samarbejde med kunden.

Bagsiden af medaljen og et særligt opmærksomhedspunkt for de agile projekter er prisen. Af de 9 %, der i 2021 faktisk oplevede konflikter med agile projekter, svarede 75 %, at det var prisen, der udløste konflikten.

Når scopet, leverancen og behovet for ressourcer hele tiden kan ændre sig, er der svært på forhånd at fastlægge økonomien. Dermed er der også en overhængende risiko for, at prisen kan løbe løbsk, hvis leverandøren ikke sørger for kontinuerlig budgetopdatering og orientering af kunden (forventningsafstemning).

Har man som leverandør fået blod på tanden til at bevæge sig ud i den agile projektmetode, er det DAHLs anbefaling, at man:

  • Helt fra start sikrer sig, at kunden har den nødvendige modenhed til at gennemføre et agilt projekt, herunder at kunden har de nødvendige ressourcer/kompetencer til at kunne deltage hele vejen gennem projektet.
  • Sørger for kontinuerlig budgetopdatering og information til kunden undervejs for at undgå prisoverraskelser.
  • Accepterer, at kunden altid kan komme ud af kontrakten med et relativt kort varsel.

Flere forsinkelser i udviklings- og implementeringsprojekterne

En anden konklusion i undersøgelsen er, at der er sket en forøgelse af forsinkede udviklings- og implementeringsprojekter. Fra 2020 til 2021 er forsinkelse som den udløsende faktor for en konflikt steget fra 50 % til 74 %. En del af grunden hertil er formentligt COVID-19, der fortsat bliver ved med at spænde ben for det danske erhvervsliv – også IT-leverandørerne. Undersøgelsen viser da også, at 72 % af de adspurgte, der ikke havde oplevet konflikt, trods alt havde oplevet udfordringer med forsinkelse af aftalte leverancer.

Vi må derfor indse, at COVID-19 fortsat er en del af hverdagen. 28 % af leverandørerne svarer, at de i meget høj grad har oplevet konflikter med deres kunder i forbindelse med COVID-19. 30 % af leverandørerne svarer desuden, at deres virksomhed i høj grad har oplevet, at deres projekter er blevet stoppet eller udskudt pga. COVID-19. Dette er en lille stigning fra 2020.

Aktiv kontraktstyring får større udbredelse hos kunderne

En positiv tendens, der kan spottes i undersøgelsen, er en mere aktiv kontraktstyring fra kundernes side. Blandt de adspurgte kunder, der havde oplevet konflikter, var det i 2020 kun 27 %, der sørgede for at følge løbende op på, om deres leverandører opfyldte deres forpligtelser under kontrakten. I 2021 er dette tal steget til 36 %.

Hvad bringer fremtiden?

Skal vi kigge i krystalkuglen og spå om, hvad der kommer til at fylde mest i kundernes digitale strategi i de kommende 12 måneder, er svaret ikke overraskende: IT-sikkerhed og cloudstrategier. Hele 63 % af alle de adspurgte i undersøgelsen svarede, at IT-sikkerhed ville fylde i virksomhedens digitale strategi og 48 % svarede cloud.

Dette fokus på IT-sikkerhed er ikke overraskende, da cybercrime rammer flere og flere danske virksomheder og dermed udgør en større trussel end for bare et par år siden. Samtidig kommer der større bevågenhed hos kunder og offentlige myndigheder på, at deres leverandører er i stand til at sikre, at de data, som de modtager fra deres kunder, ikke kompromitteres.

Hvad kan DAHL hjælpe med?

Hos DAHL er vi klar til at rådgive om de juridiske aspekter af den agile projektmetode og vise dig de typiske faldgruber, og hvad du som leverandør skal være særligt opmærksom på, når du indgår kontrakter om agile projekter.

Herudover har DAHL oprettet et task force for cyber security, som altid står klar til at hjælpe. Har du spørgsmål til udarbejdelse og håndtering af IT-sikkerhedsprocedurer eller anden Risk Management, er du altid velkommen til at kontakte en af DAHLs specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne