Nyheder

Kan DBU tillade Qatar-kritiske udsagn på landsholdets trøjer under VM i 2022?

Til hele Fodbold-Danmarks glæde har herrelandsholdet kvalificeret sig til næste års VM i Qatar som en af de første og fodboldmæssigt mest overbevisende nationer. I sidste uge kom det frem, at DBU nu vil tage bladet fra munden og intensivere presset på Qatar, når det kommer til overholdelse af menneskerettigheder. Men hvilke regler gælder for brug af politiske budskaber i forbindelse med afvikling af fodboldkampe? Dét ser vi nærmere på her.

DBU har angiveligt indgået aftaler med to af deres trøjesponsorerer fra Danske Spil og Arbejdernes Landsbank, om at de viger deres plads på spillernes træningstrøjer - under VM 2022 - til fordel for budskaber, som bakker op om kampen for bedre menneskerettigheder i Qatar.

Udmeldingen kommer i forlængelse af mediernes kritik af DBU’s manglende tiltag og aktivisme i forbindelse med afholdelsen af VM i Qatar. Nogle vil mene, at sport og politik slet ikke hører sammen, og at DBU – allerede af den grund – ikke bør forholde sig til, at Qatar er et land med andre normer og værdier, end dem vi hylder i det meste af Europa - og at Qatar åbenbart overtræder fundamentale menneskerettigheder. I praksis blandes sport og politik dog ofte sammen, selvom det kan siges at stride mod sportens natur og integritet.

Fodbold, politik og ytringsfrihed

Retten til at ytre sig i forbindelse med sportsarrangementer er i stigende grad blevet relevant og bliver fortsat udfordret. Således har der været varierende holdninger til politiske ytringer af forskellig art gennem tiden. Fra de seneste eksempler kan nævnes Manchester Citys ikoniske og meget populære træner Pep Guardiola, som blev pålagt at fjerne en gul pin, som han bar til støtte for Cataloniens løsrivelse fra Spanien. Eller Black Lives Matter-bevægelsens velkendte knælen, der fortsat indleder mange fodboldkampe, f.eks. i verdens mest tv-dækkede turnering Premier League.

I almindelighed må det siges, at sportens egne regler indeholder principper om, at sport og politik ikke skal blandes sammen, og at sportsbegivenheder ikke må bruges til at fremme politisk propaganda. Det fremgår af IOC’s chatre og andre sportsforbunds regler.

Spørgsmålet er imidlertid, hvordan fodboldretten forholder sig til den efterhånden velkendte konflikt mellem sport og politik, og om der gælder et princip om ytringsfrihed. I forhold til den konkrete DBU-sag vedrørende VM i Qatar, må der ses på de regler, som er vedtaget af FIFA og som har sit udspring i foreningsretten. Disse regler er bindende for aktørerne under VM i fodbold, herunder DBU og landsholdsspillerne. FIFA er fodboldens verdensforbund (og det øverste forbund i fodboldens organisatoriske hierarki), og de har i sine FIFA Laws of the Game, Law 4, fastsat, at bl.a. politiske budskaber på spillernes udstyr ikke er tilladt. Ved ”udstyr” forstås både shorts, trøje og sokker (pligtmæssigt udstyr) men også andet udstyr som f.eks. tøj, der bæres af spillerne, udskifterne og principielt også team officials, der befinder sig i det tekniske område under kampen.

Af FIFAs Laws of the Game, Law 4.5, fremgår således:

“Slogans, statements, images and advertising Equipment must not have any political, religious or personal slogans, statements or images. Players must not reveal undergarments that show political, religious, personal slogans, statements or images, or advertising other than the manufacturer's logo. For any offence the player and/or the team will be sanctioned by the competition organiser, national football association or by FIFA.”

I FIFAs vejledende fortolkning af denne regel fremgår det, at FIFA er klar over, at det ikke nødvendigvis er oplagt, hvad der skal forstås ved ”politiske budskaber”. Det fremgår således:

“Whilst ‘religious’ and ‘personal’ are relatively easily defined, ‘political’ is less clear but slogans, statements or images related to the following are not permitted:

  • any person(s), living or dead (unless part of the official competition name)
  • any local, regional, national or international political party/organisation/ group, etc.
  • any local, regional or national government or any of its departments, offices or functions
  • any organisation which is discriminatory
  • any organisation whose aims/actions are likely to offend a notable number of people
  • any specific political act/event

When commemorating a significant national or international event, the sensibilities of the opposing team (including its supporters) and the general public should be carefully considered. Competition rules may contain further restrictions/limitations, particularly in relation to the size, number and position of permitted slogans, statements and images. It is recommended that disputes relating to slogans, statements or images be resolved prior to a match/competition taking place.”

Henset til ovenstående vil DBU formentlig - uden at bryde FIFA’s regler - kunne give plads på spillernes træningsdragter til slogans som støtter overholdelse af fundamentale menneskerettigheder. Men det er en vanskelig balance. Vælger DBU en markant og nærmest propaganda-lignende kampagne om et samarbejde og støtte til f.eks. Amnesty International, vil risikoen for at FIFA’s regler overtrædes være nærliggende, uanset hvor værdigt et formål en sådan kampagne - med vores vestlige brille - vil have. Det bliver ikke efter de gældende regler mere lovligt af at andre nationale forbund indleder tilsvarende kampagner. I den sammenhæng skal det erindres, at fodbold – ligesom anden sport – er kendetegnet ved ikke at være et politisk foretagende. Spillere og landshold skal fremstå som gode eksempler for seere og tilskuere, og der skal værnes om sportens integritet, hvilket i nogle situationer sætter grænser for aktørernes ytringsfrihed.  Det er også baggrunden for FIFA’s ovenstående regler, som udfordres, når VM placeres i et land, der overtræder regler, som vi i vesten anser for selvfølgelige. 

Vil du vide mere?

Hos DAHL er vi specialister i sports- og fodboldjura. Vi skriver løbende artikler om aktuelle emner og har netop været medforfatter til en ny lærebog i entertainmentret, hvor også sportsret behandles.

Har du spørgsmål eller brug for sparring, er du velkommen til at kontakte vores specialister. Vi rådgiver klubber, forbund, agenter, spillere og sponsorer inden for særligt fodbold og e-sport.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne