Nyheder

Begrænsning af momsfritagelsen for kunstnerisk virksomhed på vej

Flere kunstnere kommer til at betale mere i moms. Skattestyrelsen har sendt et lovforslag i høring, der vil medføre en begrænsning af momsfritagelsen for kunstnerisk virksomhed. Forlag, musikforvaltere og tv-distributører holder derfor lige nu vejret, da forslaget kan have betydelige konsekvenser for deres virksomhed.

I momslovens § 13, stk. 1, nr. 7 har Danmark udnyttet muligheden for at momsfritage forfatter- og komponistvirksomhed samt anden kunstnerisk virksomhed.

Indtil nu har forlag og lignende institutioner kunne modtage indtægter fra organisationer, der forvalter ophavsrettigheder, f.eks. Copy-Dan, uden at skulle betale moms heraf. Det hænger sammen med, at indtægterne ikke har været anset for vederlag for en levering i momslovens forstand.

EU-Domstolen har i sagen C-501/19, UCMR behandlet spørgsmålet. Af afgørelsen fremgår det:

”(…) at en indehaver af ophavsrettigheder til musikværker foretager en levering af ydelser mod vederlag til en arrangør af forestillinger, som er den endelige bruger, når sidstnævnte opnår en ikkeeksklusiv licens, der giver vedkommende tilladelse til at overføre disse værker til almenheden mod betaling af et vederlag, som opkræves af en udpeget kollektiv forvaltningsorganisation, der handler i sit navn, men for denne indehaver af ophavsrettigheders regning.”

På baggrund af EU-Domstolens afgørelse foreslås det, at det eksplicit skal fremgå af en ny momslovens § 13, stk. 1, nr. 7, 2. pkt., at ”overdragelse af patenter, varemærker og lignende rettigheder leveret af kunstnere” ikke er omfattet af momsfritagelsen samt at ”meddelelse af licenser vedrørende disse rettigheder” fremadrettet heller ikke er omfattet af momsfritagelsen. Levering af disse rettigheder vil derfor fremover være momspligtig.

Den rettighedsbetaling som en kunstner modtager, som følge af en overdragelse af patenter, varemærker og lignende rettigheder, vil kunstneren fremover skulle betale moms af.

Meddelelse af licens

Lovforslaget vil som nævnt ovenfor også særligt have konsekvenser for behandlingen af meddelelse af licens vedrørende ophavsrettigheder, der i dag ikke pålægges moms.

Meddelelse af licens sker f.eks., når en radiostation indgår aftale med en forvalter af licenser og rettigheder til kunstneres arbejde om, at radiostationen må spille en pågældende kunstners musik. Den pågældende forvaltningsorganisation vil på vegne af kunstneren meddele licens til radio- og fjernsynsudsendelser. For administrationen af dette vil forvaltningsorganisationen modtage et vederlag fra kunstnerne.

Efter den foreslåede ordning vil meddelelse af en hel eller delvis brugsret til for eksempel et ophavsretligt beskyttet værk være omfattet af begrebet ”lignende rettigheder” og derfor blive momspligtigt.

Lovforslaget vil have den betydning, at forfattere og komponister mv. fremover alene vil være omfattet af fritagelsen i forbindelse med aktiviteter, hvor de pågældende kunstnere agerer direkte, f.eks. ved udførelse af egne værker eller foredrag om deres værker.

Ikrafttrædelse

Lovforslaget er pt. i høring, så den endelige udformning af lovændringen og den ændrede praksis er endnu ikke afklaret. Det må dog forventes, at loven ændres, og at praksis skærpes, da praksisændringen hviler på en afgørelse fra EU-Domstolen. Begrundelsen for forslaget er dermed at sikre, at momslovens regler bringes i overensstemmelse med EU-retten.

Der er lagt op til, at ændringen skal træde i kraft pr. 1. januar 2022.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til moms og afgifter, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister. Vi har indgående viden og erfaring med de momsmæssige konsekvenser af økonomiske dispositioner af enhver art.

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne