Nyheder

Flere undervisningsudbydere skal nu betale moms

Den danske praksis omkring momsfritagelse af levering af undervisningsydelser er i strid med EU-Domstolens fortolkning af bestemmelsen. Skatteministeriet foreslår derfor ved et lovforslag, hvori momsfritagelsen for skoleundervisning indsnævres. Dette kan ramme fitnesscentre og køreskoler.

I et nyt lovforslag fra Skatteministeriet lægges op til, at praksis i relation til fritagelsesbestemmelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 3 skal skærpes, da den danske praksis er i strid med EU-Domstolens fortolkning af bestemmelsen.

Den danske fortolkning af ”skoleundervisning” i forhold til momsfritagelse er nemlig underkendt af EU-domstolen i sag C-449/17 (A & G Fahrschul-Akademie GmbH mod Finanzamt Wolfenbüttel).

Efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 3 er levering af undervisningsydelser momsfritaget. Fritagelsen omfatter skoleundervisning og undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner, faglig uddannelse, herunder omskoling, og anden undervisning, der har karakter af skolemæssig eller faglig undervisning, samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil. Derudover følger det af bestemmelsen, at fritagelsen ikke omfatter kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, og som primært retter sig mod virksomheder og institutioner mv.

Praksis i dag følger forarbejderne

Den gældende danske fortolkning af fritagelsesbestemmelsen for undervisning har støtte i forarbejderne til lov nr. 375 af 18. maj 1994 (L 124). Efter denne fortolkning er undervisning i sprog, musik, legemsøvelser, håndarbejde og tegning anset for at være skoleundervisning og omfattet af fritagelsen. 

Kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, og som primært retter sig mod virksomheder og institutioner mv., er dog ikke omfattet af fritagelsen.

I dag er praksis omkring fritagelsesbestemmelsen, at blandt andet private motionscentres ydelser i form af undervisning i legemsøvelser(holdundervisning i fitnesscentre mv.) til private er momsfritaget, hvis ydelserne indeholder et væsentligt element af undervisning. Dette er anerkendt af Vestre Landsret senest ved SKM 2021.121 VLR, ligesom praksis er beskrevet i Den juridiske vejledning afsnit D.A.5.3.

Dansk fortolkning er i strid med EU

Den danske praksis er dog i strid med EU-Domstolens praksis samt momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra i.

EU-Domstolen har ved sag C-449/17 fastslået, at køreskoleundervisning til erhvervelse af kørekort til kategori B(almindelig bil) og kategori C(lille lastbil) ikke er omfattet af begrebet ”skole- og universitetsundervisning”. Køreskoleundervisning anses som specialiseret undervisning, der ikke i sig selv overfører viden og færdigheder vedrørende en bred og varieret mængde af emner såvel som uddybning og udvikling heraf, hvilket kendetegner skole- og universitetsundervisning.

Den  EU-retslige fortolkning af momsfritagelsen for ”skole- og universitetsundervisning” skal nu afspejles i den danske praksis for momsfritagelse.

Flere udbydere skal betale moms

Ifølge det nye lovforslag fra Skatteministeriet kræver stramningen af praksis ikke en lovændring, men alene en ændring i Skatteforvaltningens praksis.

Ændringen af praksis sker således direkte med hjemmel i lovforslaget.

Den ændrede fortolkning af ”skole- og universitetsundervisning” vil medføre, at nogle udbydere går fra at levere momsfri undervisning til at levere momspligtig undervisning, fordi den ikke længere anses for at være ”skoleundervisning”.

Disse udbydere er f.eks. køreskoler og fitnesscentre, som på nuværende tidspunkt leverer momsfri holdundervisning.

I lovforslaget lægges der udover skærpelsen op til, at momsfritagelsen nu også skal omfatte privattimer givet af undervisere på skole- og universitetsniveau. Det er dog allerede i dag en del af gældende praksis, så ved tilføjelsen i lovteksten sker der ingen materielle ændringer. 

Hvornår træder lovforslaget i kraft?

Lovforslaget er i øjeblikket i høring, så den endelige udformning af lovændringen og den ændrede praksis er endnu ikke afklaret. Det må dog forventes, at praksis skærpes, da ændringen hviler på en afgørelse fra EU-Domstolen.

Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2022 og vil derfor have virkning for levering af undervisningsydelser fra denne dato.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til skatter og afgifter, er du altid velkommen til at kontakte DAHLs specialister på området. Vi har indgående viden og de rette kompetencer til at hjælpe dig.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne