Nyheder

Rigsretten: En historisk sag har nået sin ende

DAHLs partnere Nicolai Mallet og Kristian Skovsgaard, der var en del af forsvaret, kommer her med deres kommentar på sagens udfald.

Rigsretten har afsagt dom. Det er en meget overraskende og hård dom, som vi på ingen måde havde forventet. 

25 dommere har fundet, at Inger Støjberg har handlet forsætligt. På baggrund af dommens præmisser er der ingen tvivl om, at Rigsretten har dømt hende på baggrund af det såkaldte “dolus eventualis”.

Det betyder, at retten ikke mener, at Inger Støjberg har overtrådt loven med vilje. Heller ikke at hun anså det for sandsynligt, at hendes beslutning om at adskille asylparrene ville føre til en ulovlig praksis. Derimod betyder det, at hun efter Rigsrettens opfattelse i en eller anden forstand “accepterede”, at beslutningen kunne føre til, at nogen blev afskilt i strid med konventionerne.

Dolus eventualis er den laveste grad af forsæt. I et historisk perspektiv er det en meget sjældent anvendt variant af forsæt, og Højesteret har tidligere udtalt, at der bør udvises varsomhed ved anvendelsen. Anvendt blev den alligevel i denne sag.

De 25 dommere fandt videre, at Inger Støjberg kun havde et ansvar i perioden fra den 10. februar til den 18. marts 2016, altså ca. seks uger. Således ikke et ansvar frem til den 12. december 2016, svarende til ca. 10 måneder, som anklagerne havde gjort gældende. For os er det overraskende – og efter vores opfattelse også forkert – at hendes ansvar ikke ophørte allerede senest den 3. marts 2016. Det var nemlig tidspunktet, hvor Inger Støjberg i forbindelse med udarbejdelse af beredskabsmateriale til Statsministeriet klart og tydeligt beskrev, at der kunne være mulighed for undtagelser, hvilket Departementet var bekendt med. 

Rigsretten fandt i øvrigt kun, at tre par blev adskilt materielt i strid med loven. I Tamilsagen (Rigsretssag nr. 5) udtalte Rigsretten, at ”strafansvar må forudsætte, at der er tale om overtrædelser, som alvorligt kan bebrejdes ministeren". Sammenlignet med Tamilsagen (over 340 personer fordelt på 136 sager, hvor flere personer i længere tid var i livsfare) forekommer tre par ikke alvorligt.

Havde Rigsretten fulgt den standard for bedømmelse af ministre, der gjaldt i Tamilsagen, var Inger Støjberg blevet frifundet. Men en af de store nyskabelser med dommen er, at der nu ikke længere gælder nogen alvorlighedsbetingelse. 

En sanktion på 60 dages ubetinget fængsel forekommer meget hård, når ovenstående tages i betragtning. 

Vi er derfor naturligt skuffede og overraskede og ikke mindst forbløffede over resultatet.

Sagens resultat skal ikke ændre på, at det har været et privilegie at være forsvarer for Inger Støjberg. Vi - dvs. hele forsvarerholdet bestående af Nicolai Mallet og Kristian Skovsgaard fra DAHL og René Offersen og Jonas Christoffersen - har lagt en stor indsats i arbejdet for en frifindelse, som vi mener havde været det rigtige resultat. Men Rigsrettens medlemmer har altså villet det anderledes.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne