Nyheder

Markante ændringer til markedsføringsloven

Markant ændret bødeniveau, øget gennemsigtighed og skærpede regler når det gælder markedsføring rettet mod børn og unge. Den 1. januar 2022 træder en række ændringer af markedsføringsloven i kraft. Få indsigt i, hvad du som erhvervsdrivende skal være særligt opmærksom på.

Som erhvervsdrivende skal du være opmærksom på, at der pr. 1. januar 2022 træder en række ændringer af markedsføringsloven i kraft. Vi gennemgår de væsentligste ændringer nedenfor.

Skærpet forbrugerbeskyttelse af børn og unge

Markedsføringsloven regulerer i forvejen handelspraksis rettet mod børn og unge, men med de nye ændringer sker en væsentlig skærpelse.

Det eksisterende forbud mod markedsføring af rusmidler rettet mod personer under 18 år udvides til et generelt forbud mod markedsføring af produkter, der er uegnet til børn og unge under 18 år. Der er tale om en markant udvidelse, hvor det vil være forbudt at markedsføre produkter, som vurderes til at være fysisk skadelige (eks. solarier) såvel som produkter, der vurderes til at være mentalt skadelige for børn og unge under 18 år (eks. sugardating).

Vurderingen af om et produkt er skadeligt vil ske ud fra en konkret vurdering, hvor der bl.a. kan lægges vægt på, om produktet ikke lovligt kan sælges til personer under 18 år, eller om det er velkendt, om produktet påvirker kroppen på uhensigtsmæssig vis.

Der sker også en skærpelse ved brug af sociale medier rettet mod børn. I medfør af de nye regler må der ikke længere bruges børn under 15 år i markedsføring på sociale medier, når markedsføringen er rettet mod børn og unge under 18 år, medmindre anvendelsen indgår i en naturlig sammenhæng, eller hvis der skal vises brug af et produkt.

Dertil må der ikke længere benyttes såkaldte børne-influencere, dvs. profiler på sociale medier, som tilhører eller fremstår som tilhørende børn og unge under 15 år, i den målrettede markedsføring mod børn og unge under 18 år.

Øget gennemsigtighed

Ændringerne af markedsføringsloven skal endvidere øge gennemsigtigheden på flere forskellige områder.

Brugeranmeldelser

Hvis du som erhvervsdrivende anvender brugeranmeldelse af produkter i jeres markedsføring, skal I fremover på en klar og forståelig måde oplyse, hvordan I har sikret jer, at de offentliggjorte anmeldelser stammer fra forbrugere, der rent faktisk har anvendt eller købt produkterne.

Det betyder, at oplysningen om, hvorvidt og hvordan den erhvervsdrivende sikrer, at de offentliggjorte anmeldelser stammer fra forbrugere, der faktisk har anvendt eller købt produkterne, nu udgør en væsentlig oplysning, som alle erhvervsdrivende omfattet af markedsføringsloven er forpligtede til at give til forbrugeren, når de giver adgang til brugeranmeldelser af produkter.

Rangering af produkter i søgeresultat

Hvis du i din markedsføring tilbyder forbrugere at søge efter varer og tjenester, der udbydes af forskellige forhandlere eller af forbrugere, er du fremover forpligtet til at informere forbrugeren om de vigtigste parametre, der afgør rangordningen af de produkter, som præsenteres for i søgeresultatet.

Den nye bestemmelse finder ikke anvendelse på erhvervsdrivende, der alene giver mulighed for at søge mellem den erhvervsdrivende egne forskellige produkter.

En ny bødemodel

Sanktionerne for overtrædelser af markedsføringsloven løftes markant ved indførslen af en ny bødemodel.

Til forskel fra tidligere vil en bøde som udgangspunkt blive baseret på baggrund af virksomhedens omsætning, som er inddelt i otte kategorier. 

En arbejdsgruppe i forbindelse med lovarbejdet har foreslået følgende niveauer for en generel bødemodel:

Tabel fra lovforslag af 6. oktober 2021 om ændring af lov om markedsføring

Udover den ny bødemodel, indføres der fire konkrete områder, hvor Forbrugerombudsmanden kan udstede administrative bøder.

Disse områder er

  • Uberettiget brug af logo og mærker, hvor logoet eller mærket giver forbrugeren en sikkerhed for, at virksomheden giver forbrugeren en særlig beskyttelse, i strid med vildledningsforbuddet.
  • Markedsføring af et arrangement eller en begivenhed rettet mod børn og unge under 18 år, og hvor markedsføringen indeholder omtale af, billeder af eller henvisninger til rusmidler mod unge og telemarketing uden samtykke.
  • Uanmodet telefonisk henvendelse med henblik på direkte markedsføring til en bestemt fysisk person, der enten er på Robinsonlisten, eller som har frabedt sig direkte markedsføring fra den erhvervsdrivende.
  • Uanmodet elektronisk henvendelse til bestemte aftagere. 

Har du spørgsmål?

Hos DAHL følger vi ændringer tæt. Har du eller din virksomhed markedsføringsrelaterede spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte DAHLs eksperter.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne