Nyheder

Blandede ejendomme - skattemæssige udfordringer

Mens vi venter på en ny vurderingslov, er der forskellige udfordringer for især ejendomme, der både anvendes privat og erhvervsmæssigt.

Blandede ejendomme er et begreb, der stammer fra vurderingssystemet og dermed vurderingsloven.

Det vurderingssystem, der har været i Danmark, har i en længere årrække været sat på hold, fordi de vurderinger, der kom, ikke var retvisende. Det forventes, at der etableres et nyt juridisk grundlag for en ny vurderingslov inden sommerferien 2017, og at vurderingerne igen kommer til at virke fra 2018 for ejerboliger og fra 2019 for ikke-ejerboliger.

Mens vurderingssystemet har været fastlåst, har der ikke været mulighed for at klage over vurderinger eller bede om en omvurdering. Dette har medført forskellige udfordringer, navnlig for ejendomme, der er blandede ejendomme, dvs. de anvendes både privat og erhvervsmæssigt.

Ejendomme, der benyttes erhvervsmæssigt i væsentligt omfang, defineres ved, at mere end 25 % af den værdimæssige del af ejendommen anvendes erhvervsmæssigt. Konkret betyder det, at vurderingen bliver opdelt i en ejerboligdel og en restdel for sådanne ejendomme.

Denne vurderingsmæssige rubriceringen har forskellige skatteretlige konsekvenser. For blandede ejendomme gælder nemlig, at man kan

  1. have den erhvervsmæssige del i virksomhedsskatteordningen, og
  2. fratrække de driftsmæssige omkostninger, der vedrører erhvervsdelen. Er der ikke tale om vurderingsmæssig blandet ejendom, kan man ikke bruge virksomhedsskatteordningen eller fratrække driftsomkostninger.

Afskrivninger på blandede ejendomme
I løbet af 2015 og ind i 2016 var det SKATs opfattelse, at en ejendom også skulle være vurderet som en blandet ejendom for, at man kunne afskrive på den erhvervsmæssige del af ejendommen. Denne holdning var indtaget, selv om afskrivningsloven som afskrivningsbetingelse blot foreskriver, at en del af en bygning skal anvendes til et afskrivningsberettiget formål. Anvendes under 25 % af bygningens etageareal til afskrivningsberettigede formål, kan der kun afskrives på en sådan blandet ejendom, såfremt etagearealet udgør mindst 300 m².

Den praksis, som SKAT var ved at introducere, blev underkendt af Landsskatteretten i sommeren 2016. Landsskatteretten fandt, at der kan afskrives skatteretligt på den erhvervsmæssige del af en blandet ejendom, uanset om ejendommen er vurderet som en blandet ejendom eller ej. SKAT har nu udstedt et styresignal, der giver adgange til at genoptage gamle indkomstår, hvis man er blevet nægtet fradrag for sådanne afskrivninger. Genoptagelsen kan ske tilbage til indkomståret 2011.

Genoptagelse af ejendomsvurderingen
Udfordringen i relation til virksomhedsskatteordningen og til muligheden for at fradrage driftsomkostninger går især på de ejendomme, som der siden 2011/2012 er undergivet en eller anden anvendelsesmæssig ændring. Da der ikke har været nye vurderinger siden 2011/2012, har man heller ikke kunnet tage højde for en sådan ændret anvendelse. Der er derfor en række eksempler på, at ejendommen reelt anvendes såvel privat som erhvervsmæssigt, men at de alene er vurderet som et parcelhus og dermed udelukkende som en privat ejendom.

Som nævnt kan man ikke klage over en sådan vurdering. Man kan imidlertid bede om at få en sådan vurdering genoptaget, hvis det faktiske grundlag for vurderingen er forkert. Det er min erfaring, at en del af disse skattesager kan løses ved, at man beder om at få genoptaget en sådan fejlagtig ejendomsvurdering bagud i tid. Ved at få en sådan genoptagelse gennemført sikrer man også, at den skattemæssige behandling, man muligvis har foretaget urigtigt, kan rettes ind. Det forekommer nemlig, at en del skatteydere behandler sådanne ejendomme som blandede ejendomme, dels i relation til virksomhedsskatteordningen og dels i relation til driftsomkostningerne, selv om det slet ikke er en blandet ejendom vurderingsmæssigt. En genoptagelse af ejendomsvurderingen er derfor en nødvendig forudsætning for at undgå skattemæssige uhensigtsmæssigheder.

Det nye vurderingssystem
Når det nye vurderingssystem kommer på plads og kommer til at virke fra 2018/2019, er der også mulighed for at klage over vurderinger bagud i tid. Til den tid kan man altså også få ændret fejlagtige vurderinger, hvis de beror på et skøn. Hvis det er faktiske forhold, der er forkerte i det grundlag, der ligger til grund for vurderingen, kan man allerede nu bede om en genoptagelse og få tingene løst, hvis vurderingen måtte give skattemæssige udfordringer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne