Nyheder

Blandede ejendomme - skattemæssige udfordringer

Mens vi venter på en ny vurderingslov, er der forskellige udfordringer for især ejendomme, der både anvendes privat og erhvervsmæssigt.

Blandede ejendomme er et begreb, der stammer fra vurderingssystemet og dermed vurderingsloven.

Det vurderingssystem, der har været i Danmark, har i en længere årrække været sat på hold, fordi de vurderinger, der kom, ikke var retvisende. Det forventes, at der etableres et nyt juridisk grundlag for en ny vurderingslov inden sommerferien 2017, og at vurderingerne igen kommer til at virke fra 2018 for ejerboliger og fra 2019 for ikke-ejerboliger.

Mens vurderingssystemet har været fastlåst, har der ikke været mulighed for at klage over vurderinger eller bede om en omvurdering. Dette har medført forskellige udfordringer, navnlig for ejendomme, der er blandede ejendomme, dvs. de anvendes både privat og erhvervsmæssigt.

Ejendomme, der benyttes erhvervsmæssigt i væsentligt omfang, defineres ved, at mere end 25 % af den værdimæssige del af ejendommen anvendes erhvervsmæssigt. Konkret betyder det, at vurderingen bliver opdelt i en ejerboligdel og en restdel for sådanne ejendomme.

Denne vurderingsmæssige rubriceringen har forskellige skatteretlige konsekvenser. For blandede ejendomme gælder nemlig, at man kan

  1. have den erhvervsmæssige del i virksomhedsskatteordningen, og
  2. fratrække de driftsmæssige omkostninger, der vedrører erhvervsdelen. Er der ikke tale om vurderingsmæssig blandet ejendom, kan man ikke bruge virksomhedsskatteordningen eller fratrække driftsomkostninger.

Afskrivninger på blandede ejendomme
I løbet af 2015 og ind i 2016 var det SKATs opfattelse, at en ejendom også skulle være vurderet som en blandet ejendom for, at man kunne afskrive på den erhvervsmæssige del af ejendommen. Denne holdning var indtaget, selv om afskrivningsloven som afskrivningsbetingelse blot foreskriver, at en del af en bygning skal anvendes til et afskrivningsberettiget formål. Anvendes under 25 % af bygningens etageareal til afskrivningsberettigede formål, kan der kun afskrives på en sådan blandet ejendom, såfremt etagearealet udgør mindst 300 m².

Den praksis, som SKAT var ved at introducere, blev underkendt af Landsskatteretten i sommeren 2016. Landsskatteretten fandt, at der kan afskrives skatteretligt på den erhvervsmæssige del af en blandet ejendom, uanset om ejendommen er vurderet som en blandet ejendom eller ej. SKAT har nu udstedt et styresignal, der giver adgange til at genoptage gamle indkomstår, hvis man er blevet nægtet fradrag for sådanne afskrivninger. Genoptagelsen kan ske tilbage til indkomståret 2011.

Genoptagelse af ejendomsvurderingen
Udfordringen i relation til virksomhedsskatteordningen og til muligheden for at fradrage driftsomkostninger går især på de ejendomme, som der siden 2011/2012 er undergivet en eller anden anvendelsesmæssig ændring. Da der ikke har været nye vurderinger siden 2011/2012, har man heller ikke kunnet tage højde for en sådan ændret anvendelse. Der er derfor en række eksempler på, at ejendommen reelt anvendes såvel privat som erhvervsmæssigt, men at de alene er vurderet som et parcelhus og dermed udelukkende som en privat ejendom.

Som nævnt kan man ikke klage over en sådan vurdering. Man kan imidlertid bede om at få en sådan vurdering genoptaget, hvis det faktiske grundlag for vurderingen er forkert. Det er min erfaring, at en del af disse skattesager kan løses ved, at man beder om at få genoptaget en sådan fejlagtig ejendomsvurdering bagud i tid. Ved at få en sådan genoptagelse gennemført sikrer man også, at den skattemæssige behandling, man muligvis har foretaget urigtigt, kan rettes ind. Det forekommer nemlig, at en del skatteydere behandler sådanne ejendomme som blandede ejendomme, dels i relation til virksomhedsskatteordningen og dels i relation til driftsomkostningerne, selv om det slet ikke er en blandet ejendom vurderingsmæssigt. En genoptagelse af ejendomsvurderingen er derfor en nødvendig forudsætning for at undgå skattemæssige uhensigtsmæssigheder.

Det nye vurderingssystem
Når det nye vurderingssystem kommer på plads og kommer til at virke fra 2018/2019, er der også mulighed for at klage over vurderinger bagud i tid. Til den tid kan man altså også få ændret fejlagtige vurderinger, hvis de beror på et skøn. Hvis det er faktiske forhold, der er forkerte i det grundlag, der ligger til grund for vurderingen, kan man allerede nu bede om en genoptagelse og få tingene løst, hvis vurderingen måtte give skattemæssige udfordringer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne