Nyheder

Udgør AI en risiko?: Ny forordning på vej

Udgør kunstig intelligens (AI) en reel risiko for mennesker? EU-Kommissionen mener ja - og fremlagde tidligere på året sit forslag til en AI-forordning samt en maskinforordning. Forordningerne skal sikre tillid til sikkerheden ved brug af AI-systemer, herunder i maskiner. Og dét stiller krav til producenter og leverandører.

Kunstig intelligens (AI) er stort set altid skurken i sci-fi-film og -bøger. Men er der tale om en reel risiko, vi som samfund bør forholde os til? EU-Kommissionen siger ja.

Tidligere på året fremlagde EU-Kommissionen sit forslag til en AI-forordning samt en maskinforordning. Forordningerne skal sammen sikre tillid til sikkerheden ved brug af AI-systemer, herunder i maskiner. Og dét stiller krav til producenter og leverandører.

I det følgende fortæller DAHL Advokatpartnerselskab mere om, hvad AI-forordningen går ud på.

Helt kort stilles der krav til brugen af AI baseret på risikoen for menneskets rettigheder og sikkerhed. Højere risiko medfører strengere krav for brugen.

Det gælder eksempelvis systemer, der skal håndtere kritisk infrastruktur, hjælpe politiet med at håndhæve loven, systemer der anvendes af offentlige myndigheder, systemer til bedømmelse af eksaminer osv. Det vil sige systemer, hvor fejl kan få alvorlige konsekvenser.

Det er særligt sådanne systemer, der kræver opmærksomhed fra producenter og leverandører.

Visse AI-systemer forbydes

Forordningen går dog videre for bestemte typer AI-systemer, der er forbundet med uacceptabel, høj risiko. Disse forbydes.

Det gælder systemer, som udnytter menneskers sårbarheder (fysisk eller psykisk) med ubevidste teknikker, der rækker ud over menneskelig bevidsthed, til at fordreje adfærd på en skadelig måde, gennemfører »social cards« gennem overvågning eller anvender særlige former for ansigtsgenkendelse, for eksempel overvågningssystemer, der er beregnet til at opdele samfundet i klasser.

De fremhævede systemer er ikke ren sci-fi. Netop sådanne systemer implementeres p.t. i for eksempel Kina, hvor borgerne får en social score, der er afgørende for deres muligheder i samfundet.

Nye krav til AI

Heldigvis har langt de fleste AI-systemer positive virkninger for samfundet og vurderes ikke at udgøre en uacceptabel risiko for mennesket. Af den grund skal de selvfølgelig ikke forbydes.

Er der kun en minimal risiko forbundet med systemet, får de nye krav derfor minimal betydning for producenten bag. Er der modsat en høj risiko forbundet, skal producenter og leverandører være opmærksom på disse krav.

Særligt er følgende krav værd at notere sig:

  • Teknisk dokumentation samt beviselig overholdelse af AI-forordningen.
  • Etablering af sikkerheds- og kvalitetshåndteringssystem.
  • Håndtering af cybersikkerhed.

Regelsættet lægger desuden op til en større gennemsigtighed for brugerne af avanceret teknologi. Det betyder, at alle AI-systemer, som interagerer med fysiske personer, skal designes, så personerne gøres opmærksom på, at de indgår i interaktion med et AI-system. Dette er et væsentligt krav til oplysning, som producenter og leverandør - i et eventuelt samarbejde - skal løse, for eksempel i en fællesudarbejdet brugerdokumentation.

Robotters (produkt)sikkerhed

Der stilles - som for alle andre maskiner - også sikkerhedskrav til udviklingen og salg af robotter. Disse krav findes i fremtiden i den føromtalte maskinforordning.

Regelsættet er en opdatering af de sikkerhedskrav, der allerede gælder i dag.

Formålet med opdateringen er at samle både nye og gamle krav til maskinsikkerhed og strømline reglerne i hele EU. Det er forventningen, at initiativet fremover vil gøre det langt nemmere for producenter at finde og overholde reglerne.

Helt overordnet går maskinforordningen ud på, at producenterne i alle produktionsled skal bidrage til produktets sikkerhed. Indeholder produktet AI-systemer, skal der tages højde for systemets udvikling i løbet af hele robottens levetid.

Overholdelsen af reglerne vil i fremtiden blive et krav som led i CE-mærkning.

Next step?

Reglerne er p.t. stillet som forslag. De gælder således ikke endnu. Det er dog en del af EU-Kommissionens mærkesager med blandt andre Margrethe Vestager som fortaler. Forventningen er, at de vil ende med en vedtagelse. Herefter vil reglerne være gældende efter en implementeringsperiode på typisk to år.

Vil du vide mere?

Hos DAHL følger vi udviklingen inden for kunstig intelligens tæt. Så hvis du vil vide mere eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores advokat og partner Tim Krarup Nielsen, der er specialist inden for IT og teknologi.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne